Statens bidragsordning - Sex og samfunn

Statens bidragsordning

Staten har laget en ordning hvor du i alderen 16-19 år får økonomisk støtte til prevensjon. I dag utgjør dette 114 kroner for prevensjon i tre måneder.

Det betyr at en pakke med de billigste p-pillene blir gratis, mens de som koster over 114 kroner må du selv betale resterende del av summen over 114 kroner.

Hvis du ønsker langtidsvirkende prevensjon som p-stav, hormonspiral eller kobberspiral vil prisen variere ut i fra hvor gammel du er. Dersom du er 16 eller 17 år vil alle tre variantene være gratis, men dersom du er 18 eller 19 må du betale en egenandel.

Bidragsordningen fungerer slik at det trekkes fra en viss sum for hvert år prevensjonsmiddelet varer før du fyller 20 år. Årlig utgjør denne summen 114 kroner hvert kvartal, altså 456 kroner per år (sats fom. 01.01.2017). Under kan du se en tabell for hva de forskjellige koster, basert på priser fra 1. januar 2017.

 

Oppdatert prisliste 2017

Kobberspiralen er gratis til og med fylte 18 år. Når du er 19 år vil du måtte betale en egenandel. Du må ha resept for å hente denne på apoteket. Det er kun typen NOVA-T 380 som er med i bidragsordningen. Den som skriver ut resepten må derfor passe på at det blir skrevet på riktig type kobberspiral.

Oslo: FUSA-prosjektet

Unge kvinner mellom 20-24 år (har fylt 20, men ennå ikke fylt 25) som er folkeregistrert i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen får tilbud om gratis prevensjon. Dette prosjektet kalles FUSA (Forebygging av uønskede svangerskap og abort). For å få dette tilbudet må du være folkeregistrert i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen (det holder ikke at du har bosted i bydelen). Du vil bli spurt om å dokumentere at du har folkeregistrert adresse i en av bydelene, og dette kan du gjøre ved å logge deg på Altinn.

Du kan benytte deg av FUSA-prosjektet ved å besøke helsestasjon for ungdom i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen, fastlegen din eller du kan komme til Sex og samfunn.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Prevensjon