Statens bidragsordning

Kvinner i alderen 16-20 år får økonomisk støtte til prevensjon fra staten. I 2018 utgjør dette 116 kroner for prevensjon i tre måneder.

Dette betyr at mange kvinner får gratis prevensjon. For eksempel vil en p-pille som koster mindre enn 116 kroner være gratis. For p-piller som koster over 116 kroner må du betale den resterende del av summen over 116 kroner.

Hvis du ønsker langtidsvirkende prevensjon som p-stav, hormonspiral eller kobberspiral vil prisen variere ut i fra hvor gammel du er. Kobberspiralen er gratis til og med fylte 19 år, mens de på 20 år betaler en egenandel. Du må ha resept for å hente denne på apoteket. Det er kun typen NOVA-T 380 som er med i bidragsordningen. Den som skriver ut resepten må derfor passe på at det blir skrevet på riktig type kobberspiral.

For p-stav og hormonspiral gjelder følgende: Dersom du er 16, 17 eller 18 år er det gratis. Dersom du er 19 eller 20 må du betale en egenandel. Under kan du se en oversikt over prisene for spiraler og p-stav gjeldende fra 1. januar 2018.

Mirena, Kyleena og Levosert er hormonspiraler som varer i 5 år. Jaydess er hormonspiral og varer i 3 år. Nexplanon er p-stav og varer i 3 år. Kobberspiral varer i 5 år.

 

Oslo: FUSA-prosjektet

Unge kvinner mellom 20-24 år (har fylt 20, men ennå ikke fylt 25) som er folkeregistrert i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen får tilbud om gratis prevensjon. Dette prosjektet kalles FUSA (Forebygging av uønskede svangerskap og abort). For å få dette tilbudet må du være folkeregistrert i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen (det holder ikke at du har bosted i bydelen). Du vil bli spurt om å dokumentere at du har folkeregistrert adresse i en av bydelene, og dette kan du gjøre ved å logge deg på Altinn.

Du kan benytte deg av FUSA-prosjektet ved å besøke helsestasjon for ungdom i Bydel Bjerke eller Bydel St. Hanshaugen, fastlegen din, studenthelsetjenesten eller du kan komme til Sex og samfunn.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Prevensjon