Statens bidragsordning

Kvinner i alderen 16-21 år får økonomisk støtte til prevensjon fra staten. I 2020 utgjør dette 120 kroner for prevensjon i tre måneder.

Dette betyr at mange kvinner får gratis prevensjon. For eksempel vil en pakke p-piller som koster mindre enn 120 kroner for 3 måneder være gratis. For p-piller som koster over 120 kroner må du betale den resterende del av summen over 120 kroner.

Hvis du ønsker langtidsvirkende prevensjon som p-stav, hormonspiral eller kobberspiral vil prisen variere ut i fra hvor gammel du er. Kobberspiralen er gratis til og med fylte 20 år, mens de på 21 år betaler en egenandel. Du må ha resept for å hente denne på apoteket. Det er kun typen NOVA-T 380 som er med i bidragsordningen. Den som skriver ut resepten må derfor passe på at det blir skrevet på riktig type kobberspiral.

For p-stav og hormonspiral gjelder følgende: Dersom du er 16, 17, 18 eller 19 år er det gratis. Dersom du er 20 eller 21 må du betale en egenandel. Under kan du se en oversikt over prisene for spiraler og p-stav gjeldende fra januar 2020.

 

 Preparat  Ordinær pris 16-19 år  20 år  21 år
 Mirena  kr 1 262,20 Gratis kr 302,20 kr 782,20
 Kyleena  kr 1 205,40 Gratis kr 245,40 kr 725,40
 Jaydess  kr 1 113,30 Gratis kr 153,30 kr 633,30
 Levosert  kr 979,50 Gratis kr 19,50 kr 499,50
 Nexplanon  kr 1 200,50 Gratis kr 240,50 kr 720,50
 Kobberspiral  kr 720,00 Gratis Gratis kr 240,00

 

Mirena og Kyleena er hormonspiraler som varer i 5 år. Levosert er hormonspiral og varer i 4 år. Jaydess er hormonspiral og varer i 3 år. Nexplanon er p-stav og varer i 3 år. Kobberspiral varer i 5 år.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Prevensjon