Metodebok for seksuell helse

Siste versjon av Metodebok for seksuell helse kom i juni 2022.

 

Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse er en håndbok i seksuell og reproduktiv helse. Sex og samfunn har helt siden oppstarten i 1971 hatt sin egen metodebok, i begynnelsen til internt bruk. I 1998 kom den første utgaven i bokform. Ny utgave av Metodebok for seksuell helse kom i juni 2022.

Boken brukes av helsepersonell som et læringsverktøy og et oppslagsverk i forberedelse til og møte med pasienter. Boken er pensum på flere av høyskole- og universitetsutdanningene for ulike grupper helsepersonell. Helsedirektoratet ønsker at Metodebok for seksuell helse skal være en standard for alle som jobber med prevensjon og seksuell helse i et livsløpsperspektiv.

Siste versjon av Metodebok for seksuell helse kom i juni 2022 og er 9. utgave.

 

Trine og Siri er to av de bak ny versjon av Metodebok for seksuell helse.

eMetodebok.no
Metodeboken er også tilgjengelig på nett! En elektronisk versjon gir oss mulighet til kontinuerlig oppdatere innholdet. eMetodeboken vil være gratis, takket være støtte fra Helsedirektoratet.

Alle vedlegg (pasientinformasjon om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner, journalvedlegg, plakater m.m.) som tidligere har ligget på våre hjemmesider ligger nå tilgjengelig her.

 

Bestilling av Metodebok for seksuell helse
Selv om eMetodebok nå foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt å oppdatere og trykke nye utgaver.

Ny utgave av Metodebok for seksuell helse kom i juni 2022. Boken inneholder helt nye kapitler, blant annet om sexologi og blødningsplager. Dersom du ønsker å bestille den nye utgaven av Metodebok for seksuell helse i papirformat kan du benytte bestillingsskjema her.

Dersom du bestiller som privatperson vil vi sende betalingskrav per Vipps. Du må godkjenne dette før vi sender deg boken.

 

Pris: Boken koster kr 595,- eks. porto og gebyr.
Helsefagstudenter får studentrabatt ved bestilling av «klassesett» på minimum 10 bøker: kr 450,- eks. porto og gebyr.

 

Forside eMetodeboka hele

 

 

 

 

Klinikk og tilbud