Tidligere HFU-dager

Sex og samfunn har arrangert HFU-dagene siden 2017. For mer informasjon om tidligere konferanser, se under.

 

HFU-dagene 2021

Jubileumsår for konferansen

HFU-dagene 2021 ble avholdt både fysisk og digitalt den 2. og 3. september på Riksscenen i Oslo. Dette skjedde i Sex og samfunns 50. jubileumsår. Det var også jubileumsår for konferansen som ble avholdt for femte år på rad! Sex og samfunn har jobbet for retten til selvbestemt abort siden oppstart i 1971. Dette ble derfor et av hovedtemaene på konferansen.

Det var 100 stykker tilstede i salen, og mellom 300-400 fulgte oss på stream.

Programmet kan du se under.

 

Program

 

Torsdag 2. september

08.15-09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00-09.15 Åpning og innledning ved Kamzy Gunaratnam, Varaordfører Oslo kommune 

09.15-10.15 Prevensjon og porno  

 • Sex og samfunn forteller: Retten til selvbestemt prevensjon 
 • Spiral – en oversikt, med Trine Aarvold, lege Sex og samfunn 
 • Porno – hva tenker unge? med Louise Gabrielsen, Sex og samfunn  

10.40-12.00 Abort  

 • Sex og samfunn forteller: 50 år med abortkamp
 • Hvordan utføres abort og hva er en nemnd? med Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, styreleder Sex og samfunn
 • Hvordan har aborttrenden vært i Norge og internasjonalt, og hva slags muligheter for abort har vi i fremtiden? med Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI 
 • Abortveiledning, med Inger Åse Mørch Jonassen, psykiatrisk sykepleier, Amathea

12.00-12.50 Lunsj 

13.00-13.25 Abort fortsetter   

 • Panelsamtale: Hva slags tilbud bør kvinner få? Abortveiledning, spontanabort og generell oppfølging med Ann Karin Swang, leder, Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF, Kristin Holanger, nestleder, Jordmorforbundet NSF og Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI – ledet av Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn. 

13.25.14.15 SOI 

 • Utviklingstrekk og forebygging av de seksuelt overførbare infeksjoner i Norge i 2021, med Øivind Nilsen, sykepleier og senior rådgiver, FHI 
 • Herpes og kjønnsvorter, med Åse Haugstvedt, lege og leder av NKSOI

14.40-16.00 Seksuell helse  

 • Seksualitet som en ressurs!, med Trude Slettvoll Lien og Tore Holte Follestad, spesialister i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn. 
 • Vulvodyni – når sex gjør vondt, med Jenny Toftner, fysioterapeut og sexologisk rådgiver 
 • Sex er lættis! – Et show med podkasten Alfakrøll, med Simon Ertzeid og Tobias Engen, leger

16.00-18.00 Praktisk kurs med pizza, p-stav og spiral  

 • Foregår gratis i Sex og samfunns lokaler. Egen påmelding (max 10 personer).

Fredag 3. september

09.00-09.25 Morgenkaffe

09.25-10.45 Overgrep og seksuell skadelig atferd  

 • Æ e Mæ – hvordan forebygge overgrep, med Heidi Høwe, kommunejordmor i Sortland
 • Barn med seksuell skadelig atferd – har vi noe gode verktøy for å prate med disse? med Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver, RVTS-øst 

11.05-12.15 HFU – Norge rundt  

 • Nytt fra helsedirektoratet, med Lennart Lee Lock, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hva er en prosjektleder for seksuell helse? med Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder i Arendal Kommune.
 • Digital seksualundervisning for gutter, med David Hui, lege, Asker kommune.
 • Nasjonal HFU-kartlegging, med Aurora Nilsen og Katarina Eisenstein, Sex og samfunn
 • Hvordan nå ungdom i små samfunn? Hva er en kondomkasse? med Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes, helsesykepleiere i Bykle og Valle kommune
 • Gutteboka, med Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, leger og forfattere

12.15 Hva lurer du på? med Tuva Fellman, sexolog og programleder

13.00 Takk for i dag! 

 

Foredragsholderne: 

Kamzy Gunaratnam, Varaordfører Oslo kommune

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) ble født i 1988 i Sri Lanka. Da hun var tre år gammel flyttet hun fra det da krigsherjede landet til Hammerfest. To år senere flyttet hun til Oslo hvor hun er oppvokst. Hennes politisk karriere startet i 2007, da hun ble valgt inn i AUF i Oslos styre. Siden har hun hatt en rekke politiske verv. Gunaratnam har vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Oslo. I perioden 2012-2013 var hun spaltist for Dagbladet og Dagsavisen. I 2011 overlevde Kamzy Gunaratnam terrorangrepet på Utøya. Dette har i senere tid gjort at hun i stor grad engasjerer seg i politiske spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltagelse og åpenhet. Hun forvalter dette med et sterkt engasjement for ungdommen i Oslo og viktige verdispørsmål som likestilling, inkludering og ytringsfrihet. Varaordføreren har vært valgt til Oslo bystyre siden 2007. Hun har i tidligere bystyreperioder sittet i kultur- og utdanningsutvalget og helse- og sosialutvalget og sitter nå i kultur- og utdanningsutvalget.

 

Trine Aarvold, lege Sex og samfunn

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO), på SUSS-telefonen, Ung.no og har vært lege i programmet Juntafil på NRK P3. Trine underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no

Hormonspiral eller kobberspiral? Hvilken kobberspiral og hormonspiral? Hva gjør man ved blødninger på spiral, og hva bør vi informere om før vi gir resept? Trine skal gi en liten oversikt over spiralene, samt gå igjennom deres fordeler og ulemper.

 

Louise Gabrielsen, Sex og samfunn

Louise har nylig fullført en mastergrad i anvendt helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved Sex og samfunn i to år som seksualitetsunderviser og som resepsjonist. Til høsten skal hun jobbe med et samarbeidsprosjekt mellom Sex og samfunn og Oslo Krisesenter, og kartlegge hva slags kunnskap de ansatte trenger for å snakke med brukerne om seksuell helse.I løpet av sine studier har Louise blant annet sett på forskning rundt porno og ungdoms forhold til dette. Hun vil presentere den nyeste forskningen på området. Hva slags forhold har unge til porno? Hvordan påvirker det populærkulturen og sosiale medier – og hvordan kan det påvirke ungdoms fysiske og digitale atferd? Ikke minst hvordan skal vi snakke om porno med de unge?

 

Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, styreleder Sex og samfunn 

Thorbjørn Brook Steen er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, seksjonsansvarlig overlege fødeavdelingen OUS Ullevål, forfatter og blogger og styreleder Sex og Samfunn. Thorbjørns første legejobb for 20 år siden besto i å vurdere kvinner som ønsket abort. De måtte stå i vanskelige valg, men for han var valget enkelt. Siden da visste Thorbjørn at han ville jobbe for å støtte kvinner i disse prosessene. Alt fra å skånsomt utføre selve aborten, snakke med de som har det vanskelig i prosessen til å slåss for retten til å slippe å møte i en nemnd. Thorbjørn vil på årets HFU dager holde et kåseri rundt selvbestemt abort, nemnder og livsvalget på å stå ved kvinnens side.

 

Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI

Mette Løkeland-Stai er gynekolog med 20 års erfaring. Arbeider til daglig på Haukeland universitetssykehus og som overlege på Abortregisteret, FHI. Hun har forsket på abort og har phd med tittel «Implementation of medical abortion in Norway 1998-2013.» I 25 år har hun vært engasjert i å utvide og forenkle tilgangen til abort for kvinner gjennom å bekjempe myter, skyld og skam i tillegg til å innføre bedre, kliniske metoder for å ta abort. Hun er for å utvide selvbestemt abort til 22 uker samt å åpne for abort utenfor sjukehus og å inkludere sjukepleiere og jordmødre som behandlere ved medikamentell abort.

 

 

Inger Åse Mørch Jonassen, psykiatrisk sykepleier, Amathea 

Inger Åse Mørch Jonassen har jobbet i Amathea Telemark siden 2008, og er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen veiledning. Hun skal snakke om valgsamtalen. I Amathea møter hun kvinner og par som skal ta et valg om å fortsette en graviditet eller ikke. Dette er et valg som for svært mange oppleves som en av de største krisene og utfordringene de er gjennom, både som individ og som par.

 

 

 

 

Ann Karin Swang, leder, Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF

Ann Karin Swang er leder av Landsgruppen for helsesykepleiere NSF. Hun har jobbet som helsesykepleier i over 24 år og er svært erfaren når det gjelder kvinnehelse.

 

 

Kristin Holanger, nestleder, Jordmorforbundet NSF

Kristin er enhetsleder og jordmor ved Rikshospitalet- Hun er også nestleder i Jordmorforbundet NSF. Hun har flere ganger uttalt seg i abortsaken.

 

 

 

 

Øivind Nilsen, sykepleier og senior rådgiver, FHI  

Øivind Nilsen er seniorrådgiver ved Seksjon for luft, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet. Han er sykepleier av bakgrunn og har jobbet med overvåking og forebygging av hiv/aids og øvrige seksuelt overførbare infeksjoner i Norge siden 1985.  Han har ansvar for å utarbeide Fhi’s årlige epidemiologiske rapporter om soi-situasjonen i Norge og vil i sitt innlegg presentere utviklingen for de seksuelt overførbare infeksjonene i Norge de senere årene med hovedvekt på unge under 25 år. Han vil også kort vise hvordan disse infeksjonene overvåkes gjennom Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

 

 

 

Åse Haugstvedt, lege og leder av NKSOI

Åse er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i hud og kjønnssykdommer i 2000. Hun har i tillegg mellomfag i sosial antropologi ved UIO og utdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskole. Hun arbeider som overlege ved Olafiaklinikken og har de siste 3 år også vært leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, NKSOI. Åse underviser ofte i seksuelt overførbare infeksjoner og har skrevet bok om hiv for helsepersonell. På HFU-dagene skal hun presentere NKSOI samt snakke om herpes og kjønnsvorter.

 

Trude Slettvold Lien, spesialist i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn

Trude Slettvoll Lien er sykepleier med spesialisering i psykisk helsevern, psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. På Sex og samfunn jobber hun som kursholder og sexologisk rådgiver, og er fagansvarlig for sexologifeltet. Trude er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

 

 

 

Tore Holte Follestad, spesialist i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn

Tore Holte Follestad er utdannet sykepleier og Spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. På Sex og samfunn jobber han som assisterende daglig leder og som sexologisk rådgiver. Tore er i tillegg leder av Norsk forening for klinisk sexologi og styreleder i Stiftelsen Tryggere.

 

 

Jenny Toftner, fysioterapeut og sexologisk rådgiver  

Jenny er utdannet mensendieck-fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo. Til daglig jobber hun på Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS som tar imot mange kvinner med vulvodyni. Hun er også utdannet sexologisk rådgiver ved Universitetet i Agder, og dette gir henne ekstra kompetanse til å hjelpe kvinner med smerter i underlivet

Unge kvinner med vulvasmerter er noe vi må ta på alvor. De trenger å bli hørt, sett og ivaretatt. I Jenny sitt foredrag skal hun gi deg kunnskap om vulvodyni og forståelse av hvilke utfordringer kvinner med vulvasmerter møter. Det vil gi deg innsikt i hvilke behandling som hjelper, og hvordan du kan hjelpe de på veien med enkle tips og råd.

 

Simon Ertzeid og Tobias Engen, leger, podkasten Alfakrøll

Simon Ertzeid og Tobias Engen er leger og programledere i podcasten “Alfakrøll”. De har til sammen over 10 års erfaring som seksualitetsundervisere, gjennom studentforeningen Medisinernes seksualopplysning (MSO). Simon jobber nå som lege på Sex og samfunn, Tobias er turnuslege på Ahus.

Gjennom Alfakrøll ønsker de å ufarliggjøre og normalisere hvordan gutter og menn snakker om og ser på egen kropp og seksuelle utfordringer. På HFU-dagene stiller de med et forrykende show med det beste av det beste Alfakrøll har å by på.

 

Heidi Høwe, kommunejordmor i Sortland

Heidi er utdannet jordmor fra høgskolen i Tromsø 1995. Hun jobber som kommunejordmor i Sortland kommune og har jobbet med helsestasjon for ungdom siden 1997. Heidi har jevnlig babymassasjekurs i regi av kommunen. Deler av disse kursene er en del av kommunens prosjekt for å forebygge seksuelle overgrep, “Æ e mæ”

På HFU-dagene vil hun snakke om hva “Æ e mæ” er, og hvordan dette fungerer i Sortland kommune. Hun vil også fortelle om hvordan dette kan implementeres i barnehage og skoler i andre kommuner.

 

 

Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver, RVTS-øst 

Ulla Bjørndahl er sosiolog og jobber som spesialrådgiver ved RVTS-Øst – regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hun har tidligere også jobbet ved PRO-senteret. På RVTS Øst jobber Ulla med kunnskapsarbeid knyttet til forebygging av seksuelle overgrep.

RVTS- Øst sitt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk, selvmord og selvskading, flykningshelse og tvungen migrasjon.

Ulla vil presentere samtaleverktøyene Play it Right og Snakkemedbarn.no, og fortelle om RVTS-enes arbeid knyttet til problematisk og seksuell skadelig atferd. Hun vil også ha fokus på hvordan HFU-ene kan benytte RVTSene som tjenestestøtte og for kompetanseheving.

 

Lennart Lee Lock, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Lennart er utdannet sykepleier, sexologisk rådgiver NACS og MSc Public Health. Han har bred erfaring fra SRHR-feltet, bla. jobbet ved Prosenteret, Sex og samfunn, Reform og frivillig i Helseutvalget.  Siden 2012 har han jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet og har jobbet her siden 2012. Han har ansvar for å implementere strategien Snakk om det!

På fredag skal han fortelle oss mer om Helsedirektoratets arbeid med å revitalisere Snakk om det!

 

 

Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder i Arendal Kommune

Berit er sosionom og sexologisk rådgiver. Hun jobber som prosjektleder for seksuell helse ved Arendal Helsestasjon, og er tilknyttet ungdomshelsetjenesten. 

Høsten 2019 opprettet Arendal kommune stillingen «Prosjektleder seksuell helse».  Berit vil fortelle om hvordan stillingen har kommet på plass, om samarbeid på tvers av tjenester, og om varierte arbeidsoppgaver.

 

 

David Hui, lege, Asker kommune

David Hui er lege utdannet ved Universitetet i Oslo, og har siden studietiden engasjert seg for ungdoms- og guttehelse. Han har publisert flere vitenskapelige artikler om postoperative smerteforløp hos barn, og Covid-19. I tillegg har han jobbet som lektor og laget podcasten Pediatrismertepodden. Nå jobber han som lege ved Akershus universitetssykehus, og på helsestasjon for ungdom i Asker kommune. Han driver også helsestasjon for gutter og har seksualundervisning.

 Våren 2021 med strenge smitteverntiltak gjorde det utfordrende med seksualundervisning for gutter på helsestasjonen. Således lagde David et digitalt undervisningsopplegg som går live på Zoom eller Teams. Han vil i sin presentasjon fortelle hvordan han la opp undervisningen, hvordan han nådde ut til guttene og hva slags tilbakemeldinger han har fått. I tillegg vil han dele sin erfaring med digital seksualundervisning for gutter. Kanskje kan dette opplegget benyttes i flere kommuner?

 

Aurora Nilsen, fagpolitisk rådgiver Sex og samfunn

Aurora jobber som fagpolitisk rådgiver hos Sex og samfunn og har vært med å skrive rapporten Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?. Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom. Rapporten har kommentarer fra ulike aktører og avslutter med klare anbefalinger til beslutningstakere.

 

 

Katarina Eisenstein, leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe

Katarina Eisenstein er leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe. Sex og samfunns Ungdomsgruppe bidrar med bevisstgjøring rundt unges seksualitet, både politisk og i samfunnet generelt. De representerer Sex og samfunns målgruppes synsvinkler, erfaringer og behov. Medlemmene er i alderen 15-29 år og gruppas viktigste funksjon er å bidra til brukermedvirkning. Ungdomsgruppa har kommentert på rapporten om helsestasjon for ungdom og Katarina vil komme med synspunkter fra brukergruppa under HFU-dagene.

 

 

Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes, helsesykepleiere i Bykle og Valle kommune

Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes er helsesykepleiere i Bykle og Valle Kommune. De sitter også i fagpanelet på ung.no. Gjennom uvanlige metoder har de klart å nå ungdom som bor i grisgrendte strøk. Sommeren 2019 la de ut kondomer i skogen og ble hedret med en pris på HFU-dagene. Videre har helsesykepleierene hatt stor suksess med deres nye konsept som er kondompostkasser. Elisabeth har gjennom sin mastergrad fordypet seg i hvordan helsesykepleiere erfarer å gi tilgjengelige HFU-tjenester i rurale områder. Hun vil fortelle om hvilke barrierer som finnes for å nå ungdom i små bygdesamfunn, og har flere forslag til hvordan vi kan overkomme hindringene.

 

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, leger og forfattere 

Nina Brochmann (f.1987) og Ellen Støkken Dahl (f.1991) er leger og forfattere, bosatt i Oslo. Deres felles folkeopplysningsprosjekt handler om å bedre menneskers forhold til egen seksualitet og kropp gjennom medisinsk kunnskap. Siden de møttes på medisinstudiet i 2011 har de arbeidet som seksualundervisere på skoler og asylmottak, startet den vitenskapelige bloggen Underlivet, holdt en av de 100 mest sette TEDx-foredragene i verden om mytene rundt jomfrudom, og arbeidet som leger på blant annet SUSS-telefonen, Olafia-klinikken og Sex og Samfunn. Deres første bok, Gleden med skjeden (2017), ble en internasjonal bestselger, oversatt til 36 språk og nominert til både Brageprisen og Språkprisen. Jenteboka (2019) ble tildelt Kulturdepartementets pris for beste sakprosabok for barn og er solgt til 18 land. 

I år kommer Gutteboka, Norges første pubertetsguide for gutter. Gutteboka er et solid medisinsk oppslagsverk for gutter mellom 9 og 16 år, skrevet på en lettfattelig, varm og inkluderende måte. Den tar for seg spørsmål knyttet til kropp, psykisk helse og seksualitet.

Hør forfatterne lese fra boka og presentere sitt nye prosjekt.

 

Tuva Fellman, sexolog og programleder

Tuva Fellman er et kjent for mange etter å ha jobbet som journalist i NRK i over 10 år. Mest kjent er hun som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil fra NRK P3. Hun er i tillegg utdannet sexolog ved Universitetet i Grimstad og har en bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Tuva elsker å snakke åpent om seksualitet og er ikke redd for å stille direkte spørsmål, og nettopp dette skal hun gjøre i fredagens siste sesjon.

 

 

HFU-dagene 2020

For fjerde året på rad arrangerte vi HFU-dagene, en nasjonal konferanse for alle som jobber med seksuell og reproduktiv ungdomshelse, på helsestasjon for ungdom eller i skolehelsetjenesten. Konferansen i 2020 ble arrangert 3. og 4. september på Riksscenen i Oslo. Nytt av året var deltakelse via streaming og at video-opptak av konferansen kunne sees i ettertid.

 

Ja, det ble konferanse i 2020!

På grunn av koronasituasjonen og avstandsbegrensninger kunne vi ikke legge ut mer enn 100 billetter til HFU-dagene 2020. Dette var selvsagt ingen ønskesituasjon, men deltakernes sikkerhet og det å forebygge smitte var topp-prioritet for oss i korona-året 2020. Billettene ble sluppet mandag 22. juni kl. 09.00, og ble utsolgt på tre timer.

Til alle dem som ikke får tatt turen til Oslo hadde vi gleden av å kunne tilby streaming av HFU-dagene 2020.

Både de som hadde ordinær billett og alle som kjøpte streamingbillett vil i tillegg ha mulighet til å se hele konferansen i sin helhet i etterkant av konferansen. Epost med lenke til opptaket sendes på epost.

Presentasjonene fra konferansen vil i år ikke bli lagt ut.

 

Program torsdag 3. september

08.15-09.00 Registrering og morgenkaffe
09.00-09.15 Åpning og innledning

 • Marianne Borgen, ordfører i Oslo, åpner HFU-dagene 2020
 • Maria Røsok, leder for Sex og samfunn, innleder HFU-dagene 2020

09.15-10.15 SOI-timen

 • Marius Johansen: Seksuelt overførbare infeksjoner i 2020, med hovedvekt på mykoplasma og skabb

10.15-10.35 Pause
10.35-12.00 P-piller

 • Marte Stubberød Eielsen: Pillen – historien om 1900-tallets viktigste oppfinnelse
 • Trine Aarvold: Moderne bruk av p-piller

12.00-12.50 Lunsj
12.50-14.15 Bildedeling

 • Stine Nygård: Bildedeling og forskning
 • Ida Uldal: Bildedeling og helsepersonells rolle
 • Hanne Andreassen: Delbart?

14.15-14.35 Pause
14.35-16.00 Avvergingsplikt

 • Hanne Andreassen: Hva er avvergingsplikt, og hva gjør politiet med den informasjonen de får inn?
 • Stine Solli: Retningslinjer for avvergingsplikt ved Sex og samfunn

16.00-18.00 Praktisk kurs med pizza, p-stav og spiral i Sex og samfunns lokaler. Gratis. Egen påmelding (starter onsdag 19. august kl 10.00), max 10 deltakere.

 

Program fredag 4. september

09.00-09.30 Morgenkaffe
09.30-10.45 Bytte og salg av sex blant unge

 • Ulla Bjørndal: Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press.
 • Vebjørn Brækken: Uteseksjonen i Trondheim
 • Tale Wetteland Stoa: PKS-prosjektet og erfaringer om unge som selger eller bytter sex

10.45-11.05 Pause
11.05-13.00 HFU Norge rundt og anonyme spørsmål fra publikum

 • Arild Johan Myrberg: Siste nytt fra Helsedirektoratet
 • HFU-Gjøvik: Sexologisk rådgivning på HFU (utsatt til 2021)
 • Maria Mangersnes: Medisinernes seksualopplysning (MSO Bergen)
 • Marius Johansen: Nye journalvedlegg ved forskrivning av prevensjon ved Sex og samfunn
 • Elisabeth Cecilia Marcussen: Kondomer i skogen, Bykle HFU
 • Anneli Rønes: Nasjonal HFU-kartlegging
 • Stine Moheim og Helene Strøm Kraabøl: Hurtigtest klamydia ved HFU-Ringebu
 • Tuva Fellman: Hva lurer DU på? Tuva Fellmann fra Juntafil på NRK P3 stiller med sitt ekspertpanel

 

Ordfører Marianne Borgen åpner HFU-dagene 2020

(Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Daglig leder for Sex og samfunn, Maria Røsok, innleder konferansen

 

 

Forelesere:

Marius Johansen: Seksuelt overførbare sykdommer i 2020, med hovedvekt på mykoplasma og skabb (tor), Nye journalvedlegg ved forskrivning av prevensjon (fre)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn de siste 10 årene. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen. Er redaktør og forfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

På torsdag vil han snakke om smittesituasjonen for de ulike seksuelt overførbare infeksjonene (SOI) i Norge i dag, med hovedvekt på mykoplasma og skabb. Hva er nytt når det gjelder forekomst, testing og behandling? I fredagens innlegg vil han presentere Sex og samfunns nye journalvedlegg (sjekklister som brukes ved forskrivning av prevensjon).

 

Marte Stubberød Eielsen: Pillen – historien om 1900-tallets viktigste oppfinnelse

Marte Stubberød Eielsen er tidligere journalist og kulturredaktør i Klassekampen. I vår ga hun ut boka Pillen – historien om 1900-tallets viktigste oppfinnelse på Forlaget Manifest, om nettopp p-pillens historie.

Mens mye av kvinnehistorien, inkludert kampen for selvbestemt abort, er godt dokumentert, undret forfatteren seg over hvor lite som var skrevet i Norge om den lille pillen med så stor betydning for kvinners liv. Nå er boka her – og Eielsen tar oss med på en reise fra 1950-tallets USA til 1970-tallets Norge. Hvordan kom p-pillen til verden? Hvem hadde ideen, hva var utfordringene underveis – og hvordan ble den mottatt? Hva bidro p-pillen til å endre?

 

Trine Aarvold: Moderne bruk av p-piller

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO), på SUSS-telefonen, Ung.no og har vært lege i programmet Juntafil på NRK P3. Trine underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og står bak nettsiden vulva.no

P-pillen har til tider vært utskjelt og langtidsvirkende prevensjonsmetoder som p-stav og spiral øker i popularitet. Likevel er p-pille det foretrukne prevensjonsmiddelet for de fleste kvinner som bruker prevensjon. Det havner også stadig nye pillemerker i apotekhyllene. Hvilke oppdaterte råd kan vi som prevensjonsforskrivere gi til brukerne våre? I foredraget sitt vil Trine snakke rydde opp i jungelen av de ulike p-pillene, og gi oppdaterte råd om moderne bruk av p-piller.

 

Stine Nygård: Bildedeling og forskning

Stine Nygård har en mastergrad i psykologi fra Universitet i Oslo. Gjennom studiet fordypet hun seg i ulike temaer knyttet til seksuell helse og forebyggende arbeid, samtidig som hun jobbet med utvikling av kampanjer, undervisningsmateriell og ungdomsmedvirkning i organisasjonen Sex og Politikk.

Nylig ble hun ansatt som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt (UiO), hvor hun skal forske på ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer blant ungdom og unge voksne. Forskningsprosjektet er en videreføring av studien Stine gjennomførte i 2018 i forbindelse med mastergraden, som fokuserte på hvordan «sexting» foregår blant og forstås av ungdom i Norge. I innlegget vil Stine fortelle om forskningen på feltet, med fokus på egne funn og resultater fra andre norske studier.

 

Ida Uldal: Bildedeling og helsepersonells rolle

Ida er helsesykepleier i Namsos kommune og jobber i skolehelsetjenesten og på HFU. Hun sitter også i fagpanelet til ung.no. Hun har en fast helsespalte i Namdalsavisa noe som har bidratt til å gi henne helsesykepleiernes utmerkelse “den gylne penn” i 2019.  Ida har mastergrad i helsesøsterfag fra VID og har skrevet en masteroppgave om unge som sender nakenbilder på Snapchat, hvor hun blant annet har sett på kjønnsforskjeller og ulike motivasjoner for å sende “nudes”.

I innlegget vil Ida snakke om motivasjoner og mekanismer som kan ligge bak unges sending av nakenbilder og hvordan vi som voksenpersoner kan forebygge at unge havner i trøbbel.

 

Hanne Andreassen: Delbart? og Avvergingsplikt

Hanne jobber som forebygger ved Seksjon for internettrelaterte overgrep ved Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos. Hun har der blant annet vært med på å utvikle undervisningsopplegget “Delbart?” som har som mål å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant og mot ungdom. Hanne har tidligere jobbet i Oslo politidistrikt med kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant barn og unge og med etterforskning av fysiske og internettrelaterte seksuelle overgrep.

Hanne skal holde innlegg om deling av nakenbilder blant ungdom og vil presentere undervisningsopplegget “Delbart?”. Hun skal også holde innlegg om avvergingsplikten og kommer til å snakke om hvorfor vi har en avvergingsplikt, når avvergingsplikten inntrer og hva politiet gjør med den informasjonen de får inn.

 

Stine Solli: Retningslinjer for avvergingsplikt ved Sex og samfunn

Stine er utdannet sykepleier fra Høyskolen Diakonova i 2014. Hun har jobbet ved Sex og samfunn siden 2015, og leder senterets chat-tjeneste samt seksualitetsundervisningen Sex og samfunn holder i Osloskolen. Hun har god erfaring med å vite hva ungdom er opptatt av, og har blant annet svart på spørsmål på youtubenkanalen til TOPP, i Juntafil på P3, og som forfatter av boken Det du lurer på. 157 spørsmål og svar som baserer seg på anonyme spørsmål fra seksualitetsundervisningen.

I presentasjonen hennes vil hun snakke om hva Sex og samfunn gjør for å ivareta avvergingsplikten på henholdsvis chat og på klinikk.

 

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Mariann Olsvik: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Mariann er helsesykepleier og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med jordmor Eva-Johanne Meldahl holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Ulla Bjørndal: Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press.

Ulla Bjørndahl er utdannet sosiolog og har jobbet som spesialkonsulent på Pro Sentret siden 2007. Pro Sentret er Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som selger sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. På Pro Sentret har Ulla både jobbet med prosjekter, kartlegging, undervisning, rapportskriving, veiledning av hjelpeapparatet og foredragsvirksomhet.Siden 2011 har Ulla hatt ansvaret for Oslo kommune/Pro Sentret sitt opplæringsprogram om unge som bytter sex, selvbestemt seksualitet og forebygging av overgrep.

I 2016 gjennomførte hun en kartlegging om erfaringer med unge som selger/bytter/kjøper sex blant ansatte hjelpeapparatet i Oslo. Funnene fra undersøkelsen ble publisert våren 2017 i rapporten «Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press». Ulla skal i sitt innlegg snakke om tilbudet ved Pro Senteret og om resultatene fra undersøkelsen.

 

Vebjørn Brækken: Uteseksjonen i Trondheim

Vebjørn Brækken er en sosialarbeider med videreutdanning i sexologi fra Universitet i Agder. Han jobber som fagutvikler ved Uteseksjonen i Trondheim og drifter blant annet Uteseksjonens samtaletilbud til unge som selger eller bytter sex. Han har tidligere jobbet på Uteseksjonen i Oslo, på akuttinstitusjonen på Ullevål sykehus og på sosialkontor i Oslo.

Vebjørn har siden 2003 vært ansatt i Trondheim kommune der han først og fremst har jobbet med ungdom ute på gata i Trondheim sentrum. Vebjørn synes selv han har verdens beste jobb, og vil dele av sine erfaringer i sitt innlegg.

 

Tale Wetteland Stoa: PKS-prosjektet og erfaringer om unge som selger eller bytter sex

Tale er utdannet sykepleier ved Lovisenberg diakonale høyskole i 2013. Hun har tatt en videreutdanning i psykisk helse og rus ved Høgskolen i Innlandet og videreutdanning i seksuell helse. Har fra tidligere bred arbeidserfaring fra psykisk helsevern. Tale har jobbet ved Sex og samfunn siden 2018 og er prosjektleder for senterets helsetilbud for mennesker som kjøper sex (PKS-prosjektet). I tillegg holder hun kurs om kjøp, salg og bytte av sex, for helsepersonell.

Tale skal i sitt innlegg fortelle om erfaringer fra PKS-prosjektet på Sex og samfunn.

 

Arild Johan Myrberg: Siste nytt fra Helsedirektoratet

Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I innlegget skal han dele siste nytt fra Helsedirektoratets satsninger på seksuell og reproduktiv helse.

 

Maria Mangersnes: Medisinernes seksualopplylsning (MSO Bergen)

Maria studerer medisin ved Universitetet i Bergen, og er tidligere leder i Medisinernes seksualopplysning (MSO) Bergen.

MSO driver med oppsøkende seksualitetsundervisning, og drives av medisinstudenter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studentene reiser til alle landets kriker og kroker for å gi så mange ungdommer som mulig tilgang til god, spennende og faktabasert undervisning om alle aspekter innen seksualitet. Maria skal snakke om MSO sitt arbeid og hvordan organisasjonen drives i de ulike byene.

 

Elisabeth Cecilia Marcussen: Kondomer i skogen, Bykle HFU

Elisabeth er helsesykepleier i Bykle kommune, øverst i Setesdalen, med ansvar for helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt kommunens HFU. Hun har lenge hatt en særlig interesse for ungdomshelse og utfordringer med å nå ungdom i små bygdesamfunn. Dette har hun fordypet seg i gjennom sin mastergrad som handler om tilgjengelige HFU-tjenester i rurale områder.

Det er mange barrierer for å få ungdom i rurale strøk til å oppsøke-HFU, og for å nå dem må alternative metoder tas i bruk. Sommeren 2019 ble Elisabeths kollega, helsesykepleier Ingrid Bjønnes, intervjuet i media etter et stunt der hun la gratis kondomer ut i skogen. Ungdommene i kommunen fikk informasjon om hvor kondomene lå via Snapchat. Stuntet ble en stor suksess, og sammen med flere andre metoder ble konseptet videreført i 2020.

 

Anneli Rønes: Nasjonal HFU-kartlegging

Anneli Rønes er Sex og samfunns kommunikasjonsrådgiver og har vært ansatt siden 2015. Hun er redaktør av senterets nettside www.sexogsamfunn.no og jobber i tillegg med øvrig utadrettet kommunikasjon, inkludert mediehåndtering, politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging. Anneli står også bak Sex og samfunns nyhetsbrev som sendes ut hver fredag.

Anneli skal presentere foreløpige resultat fra Sex og samfunns nasjonale HFU-kartlegging, hvor vi har spurt alle landets kommuner om å fylle ut spørreskjema om deres tilbud for ungdom.

 

Stine Moheim og Helene Strøm Kraabøl: Hurtigtest klamydia ved HFU-Ringebu

Stine er helsesykepleier i Ringebu kommune og jobber i skolehelsetjenesten og helsestasjon 0-5 år, samt har hatt ansvar for helsestasjon for ungdom det siste året. HFU i Ringebu hadde ingen besøk i løpet av seks måneder og en kartlegging viste at de unge ønsket et tilbud mer sentralt. Det siste året har det blitt reklamert for tilbudet, og de har en aktiv instagram- og facebookside. HFU ble flyttet til Ringebu sentrum og siden hatt besøkende hver uke.

Helene er andre års helsesykepleierstudent på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Hun har siden nyttår laget undervisningsopplegg i samarbeid med skolene for å få mer fokus på vold og overgrep i barneskolen. Helene har mest erfaring fra helsestasjonen 0-5 år, men har i løpet av studiene fattet større interesse for å jobbe med ungdom, og jobber nå på ungdomsskolen og HFU.

Helene og Stine skal snakke om bruk av klamydia hurtigtest på HFU.

 

Tuva Fellman: Hva lurer du på?

Tuva Fellman er et kjent for mange etter å ha jobbet som journalist i NRK i over 10 år. Mest kjent er hun som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil fra NRK P3. Hun er i tillegg utdannet sexolog ved Universitetet i Grimstad og har en bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Tuva elsker å snakke åpent om seksualitet og er ikke redd for å stille direkte spørsmål, og nettopp dette skal hun gjøre i fredagens siste sesjon.

 

 

HFU-dagene 2019

Den 3. og 4. september ble HFU-dagene 2019 arrangert, en nasjonal konferanse for alle som jobber på helsestasjon for ungdom (HFU), i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse. Konferansen var den tredje i rekken, etter at HFU-dagen 2017 ble arrangert to år tidligere, avholdt på Riksscenen i Oslo.

Etter konferansens avslutning ble Skamløsprisen 2019 utdelt på samme sted.

 

Fulltegnet etter en uke

Konferansen ble fulltegnet etter en uke. Noen av dem som sto på venteliste fikk tilbud om en resteplass, og til sammen deltok  287 deltakere fra hele Norge. Til de som ikke har fikk billett til HFU-dagene 2019, så kan vi ikke annet enn å beklage. Informasjon om påmelding til HFU-dagene 2020 vil bli sendt ut i vårt ukentlige nyhetsbrev før vi forteller om det i andre kanaler. Vår oppfordring er derfor at du melder deg på vårt nyhetsbrev dersom du vil være blant de første som får vite om neste års påmelding.

 

Etter konferansen

Foredragene og de ulike presentasjonene er nå lagt ut, og kan lastes ned ved å klikke på tittelen til foredraget i programmet under.

 

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Arbeidet med seksuell og reproduktiv ungdomshelse er svært viktig, og vi ønsker både å gi ungdommer i Norge et bedre tilbud og å gi helsepersonell økt kunnskap gjennom en årlig nasjonal konferanse.

 

Program

Tirsdag 3. september

08.00-09.00 Registrering og morgenkaffe
09.00-09.10 Åpning (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

 • Inga Bejer Engh, barneombudet (presentasjon ikke tilgjengelig).

09.10-09.15 Innledning

09.15-10.15 Gutters anatomi og patologi.

10.15-10.35 Pause
10.35-12.00 Guttekropp, doping og seksualitet (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

12.00-12.50 Lunsj
12.50-14.15 Gutters mentale helse og egne guttetilbud (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

14.15-14.35 Pause
14.35-16.00 Gutter og gaming. Ekspertpanel (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

Kveldsesjon tirsdag, inntil 40 deltakere (påmeldingen starter 21. august):
16.00-16.30 Pizza i kjelleren
16.30-18.00 Praktiske øvelser i p-stav og spiral, Mariann Olsvik.

 

Onsdag 4. september

08.30-09.00 Morgenkaffe
09.00-10.15 Seksuelt overførbare infeksjoner (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

10.15-10.35 Pause
10.35-12.15 HFU Norge rundt i 2019. Presentasjon av prosjekter fra ulike steder i landet i året som har gått (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

Etter konferansens slutt 4. september blir det utdeling av Skamløsprisen 2019, med mange spennende innslag. Deltakelse på prisutdelingen er gratis, men påmelding kreves.

 

Barneombudet Inga Bejer Engh åpner HFU-dagene 2019.

 

Forelesere:

Maria Røsok: Innledning (tir) og Sex og samfunns nye chatbot (ons)

Maria Røsok er daglig leder for Sex og samfunn. Hun er økonom og har jobbet i det private næringsliv blant annet med design og innovasjon, før hun startet i Sex og samfunn. Maria er opptatt av at unge skal få tilgang på kunnskap og svar på sine spørsmål, uavhengig av hvor de bor i landet. Hun mener også at det er viktig at vi i helsevesenet må endre oss og modernisere oss i takt med den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet.

Maria innleder konferansen på tirsdag og i onsdagens innlegg skal hun fortelle om Sex og samfunns nye chatbot, som svarer på spørsmål om prevensjon døgnet rundt.

 

Marius Johansen: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn (tir) og Nye retningslinjer for seksuelt overførbare infeksjoner (ons)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn siden 2010. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen. Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Redaktør og forfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Han er også lege i Juntafil på NRK P3.

I det første foredraget vil han sammen med kollega, Trine Aarvold, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem? I det ander foredraget vil han snakke om status for SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) blant dagens unge i Norge, med særlig vekt på mykoplasma og gonoré.

 

 

Trine Aarvold: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Er lege i Juntafil på NRK P3. Jobber i tillegg i Ung.no og svarer på spørsmål fra unge på nett. Trine underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og står bak nettsiden vulva.no

Skal sammen med kollega, Marius Johansen, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem?

 

 

Maha Kamran: Guttekroppen, sosiale medier og doping

Maha jobber til daglig som rådgiver i Antidoping Norge, Hun er med på å drifte tjenesten Dopingkontakten – en anonym samtale- og informasjonstjeneste der personer som vurderer å bruke doping, og de som bruker doping, kan ta kontakt. Hun har master i psykologisk vitenskap og skrev masteroppgave om kausal attribusjon, altså hva slags type kunnskap ulike mennesker bruker for å forklare ting for seg selv. Videreutdanning i rus og psykiatri. Er god på å identifisere tankefeil, både i teori og i praksis. Har også skrevet en rekke artikler om sosiale mediers påvirkningskraft.

Foredraget hennes er en samling av de praktiske erfaringene hun har gjort seg gjennom arbeidet i Dopingkontakten, ADNOs anonyme samtale- og informasjonstjeneste om kropp trening og doping, og samtalene som foregår i nettforumene om kropp og trening blant gutter.

 

 

Trude Slettvoll Lien: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn  

Trude er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo i 2001 og spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) fra DACS i 2013. Studerer psykoterapi, med spesialisering i par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark. Trude har bred erfaring fra arbeid innen somatikk og psykisk helse. Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2014, og er prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken. Hun er nestleder i Norsk forening for klinisk sexologi, og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Tore Holte Follestad, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

 

 

Tore Holte Follestad: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn

Tore er utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøyskole (1999), videreutdanning i Sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og Spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS (2008). Er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er også leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Trude Slettvoll Lien, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

 

 

Thisbe Verner-Carlsson: Hvorfor bør vi få guttene til å oppsøke helsehjelp?

Thisbe Verner-Carlsson er utdannet prosjektleder ved Emergence School of Leadership og jobber som prosjektkoordinator i Mental Helse Ungdom. I organisasjonen er hun ansvarlig for et prosjekt innen brukermedvirkning, organisasjonens sommerleir og kommunikasjon. Tidligere har hun jobbet med personal og drift av utested, rehabilitering og omsorg, frivillighet innen festivaler og ungdomsorganisasjoner.

Hennes første prosjekt i Mental Helse Ungdom var «Unge menns psykiske helse», et prosjekt med formål å skape mer åpenhet om og blant unge menns psykiske helse. Resultatet ble en film, Start Praten, og det er bakgrunnen til filmen skal presenteres i dag. Psykiske problemer hos menn blir ikke like lett oppdaget. De får ikke den hjelpen de trenger eller så kommer hjelpen svært sent. Skal det virkelig være sånn? Og hvorfor har det blitt sånn?

 

Per Arthur Andersen: Hvorfor bør vi få guttene til å oppsøke helsehjelp? og HFU for gutter på Frogner

Per Arthur er helsesykepleier også kjent som Helsebroren. Han var ferdig utdannet i 2016 og jobbet på Sex og Samfunn under studietiden. Etter studiene ble han tilbudt å lede et prosjekt for å etablere Oslos første Helsestasjon for gutter i Frogner bydel. Tilbudet har fått mye oppmerksomhet og bidratt til at Per Arthur har fått en stemme innenfor guttehelse. En viktig oppgave har vært å fronte guttehelse og sette guttehelse på dagsorden. Han jobber i tillegg i skolehelsetjenesten i Frogner bydel hvor han møter ungdom av alle kjønn. Underviser i psykisk helse, rus og seksuell helse på flere skoler i og utenfor Oslo.

Det blir snakket mindre om gutters utfordringer innenfor fysisk, psykisk og seksuell helse enn om jenters, og gutter blir kanskje ikke møtt med den samme aksepten som jenter. For Per Arthur er det viktig å normalisere de utfordringene gutter har, og å gjøre terskelen lav, slik at de ber om hjelp. I innlegget vil han bevisstgjøre oss som hjelpere om hvorfor guttene ikke må glemmes.

 

Per Vidar Nielsen: Herrkules i Sarpsborg

Per Vidar har vært ansatt i Sarpsborg kommune siden 1997, og jobber som psykiatrisk sykepleier flyktningehelsetjenesten, skolehelsetjenesten (ungdomsskole og videregående skole) samt ved helsestasjon for ungdom. Han er generelt svært opptatt av folkehelse og universelt forebyggende arbeid som gjelder psykisk helse. Per Vidar ønsker tettere samarbeid mellom oppvekst og helse, og ved undervisning nå ut med god informasjon og helseopplysning til ungdommer i ungdoms- og videregående skole.

I innlegget skal han fortelle mer om Herrkules – et tilbud på helsestasjonen, kun for gutter.

 

Lillian Brekke: VIP-kø for guttene på HFU Engen

Lillian er avdelingsleder for Helsestasjon for Ungdom og Studenter på Engen i Bergen. er utdannet helsesykepleier og har arbeidet mye med flyktninger og innvandrere. Hun har ett års erfaring som sykepleier på medisinsk avdeling i Tanzania, der hun selv fikk kjenne på det å være i fremmed i et nytt land. Hun har siden vært gruppeleder på Landås helsestasjon i 7 år, en av landet største helsestasjoner med et stort antall minoritetsfamilier. Utenom jobb er hun instruktør i havpadling og trives best i store bølger.

I innlegget vil hun snakke om hvordan HFU Engen har jobbet for å øke andel gutter som oppsøker helsestasjonen og resultat av dette arbeidet. Guttene har gjerne mer på hjerte enn en enkel klamydiatest.

 

Nils Petter Sørung: HFU for gutter i Sandvika.

Nils Petter er lege i spesialisering i psykiatri ved Blakstad sykehus. Han er også allmennlege, har tidligere jobbet som fastlege, lege ved sex og samfunn, lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3, og for tiden lege ved helsestasjon for gutter i Sandvika. Også kjent som Doktor Nils i media, på Instagram og Facebook, med formidling av seksuell og psykisk helse til allmennheten. Er foredragsholder i tematikk rundt seksuell og psykisk helse, og debuterer som forfatter med bok om grubling med utgivelse primo 2020.

I foredraget vil han fortelle om sine erfaringer fra helsestasjon for gutter i Sandvika, et offentlig støttet prosjekt opprettet høsten 2018. Her får du et innblikk i hvilke problemstillinger gutta kommer med, særlig med fokus på psykiske helseplager, og hvordan dette har vært håndtert

 

Gaute Goddager: Gutter og dataspill

Psykologspesialist Gaute Godager har bakgrunn som gründer i dataspillbransjen. Han jobber blant annet med unge mennesker som er avhengige av dataspill.

I forelesningen vil han snakke om unge og dataspill og om hvordan vi som voksne foreldre og helsepersonell bør møte gutter som spiller.

 

Tuva Fellman: Hva lurer du på?

Tuva Fellman er kjent som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil fra NRK P3. Hun har jobbet som journalist i NRK i 9 år. I tillegg er hun utdannet sexolog ved Universitetet i Grimstad og har en bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Tuva elsker å snakke åpent om seksualitet og er ikke redd for å stille direkte spørsmål, og nettopp dette skal hun gjøre i mandagens siste fellessesjon.

 

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på fødebarsel B-avdelingen på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Mariann Olsvik: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Mariann er helsesykepleier og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med jordmor Eva-Johanne Meldahl holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Monica Hammer: Gratis prevensjon i Nannestad. Samarbeid mellom Apotek og HFU

Monica var ferdig sykepleier i 2001 og jobbet i 10 år på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus. Etter dette tok hun videreutdanning og startet som nyutdannet helsesøster i Hurdal kommune, men jobber i dag i Nannestad. Hun har sitt hovedvirke på ungdomsskolen og er i tillegg på helsestasjon for ungdom cirka en gang i måneden. Monicas hjerte banker for ungdom, og for at de skal ha et likeverdig tilbud, enten om  de bor i en liten eller en stor kommune.

Helsestasjonen tilbyr gratis p-stav og hormonspiral, også for de som ikke faller inn under refusjonsordningen til HELFO. Dette har ført til økte besøkstall slik at de enkelte ettermiddager kunne hatt behov for et kølappsystem. I innlegget skal hun forteller om en egen faktureringsavtale mellom det lokale apoteket og helsestasjon for ungdom.

 

Stine Solli: HFU-skolen

Stine er utdannet sykepleier fra Høyskolen Diakonova i 2014. Hun har jobbet ved Sex og samfunn siden 2015. Hun har tidligere svart på spørsmål for unge på youtubekanalen til Topp, og svarer nå på spørsmål på Juntafil på NRK P3. På Sex og samfunn er hun prosjektleder for seksualitetsundervisningen som gis i Osloskolen, og hun har undervist for 9. og 10. klasse i flere år. Hun er medforfatter av boken «Det du lurer på. 157 spørsmål og svar» som baserer seg på spørsmål unge kom med i undervisningen. Stine er også prosjektleder for chat-tjenesten ved Sex og samfunn.

Stine har ledet pilotprosjektet HFU-skolen som Sex og samfunn arrangerte for helsepersonell ved HFU for Oslo kommune 2018/2019. I presentasjonen vil hun fortelle mer om hva HFU-skolen er, og hva slags tilbakemeldinger vi fikk på tilbudet.

 

Emil Johan Wilmar: Ny chat om kjønnsidentitet

Emil Johan er sykepleier på OUS og chattevakt hos HKS (helsestasjon for kjønn og seksualitet). Han har flere års erfaring i å jobbe med rettigheter og tilbud for mennesker med en annen kjønnsidentitet enn den de ble tillagt ved fødsel.

I foredraget sitt forteller han mer om chatten til HKS, og hvem som kan ta kontakt med denne.

 

Solveig Bae Nordal og Ragnhild Høydalsvik: Ålesund: fagdag om trans.

Solveig og Ragnhild er helsesykepleiere og kollegaer i Ålesund kommune. De har begge et stort engasjement for ungdom og har arbeidsoppgavene sine knyttet opp mot denne gruppen. Ragnhild har jobbet som helsesykepleier siden 2013. Arbeider for tiden i ungdomsskole, videregående, og med gruppene «Sjef i mitt liv» i videregående skole. Solveig var utdannet helsesykepleier i 2006. Hun arbeider i skolehelsetjenesten på en videregående skole, på NTNU Campus Ålesund og helsestasjon for ungdom.

Våren 2018 kom det fram at flere av de som jobber med ungdom i Ålesund kommune opplevde at de manglet kunnskap og kompetanse om utfordringer knyttet til kjønnsidentitet. Dette ble løst gjennom å arrangere en fagdag i samarbeid med Transtastisk. I Innlegget vil Solveig og Ragnhild fortelle om planlegging, gjennomføring og ikke minst om respons og reaksjoner, og håper å inspirere andre til å arrangere en tilsvarende fagdag.

 

Camilla Rørtveit: Gratis prevensjon til unge under 16 år i Oslo.

Camilla Rørtveit er helsesykepleier og jobber på en videregående skole og ved HFU i bydel Ullern i Oslo. I tillegg svarer hun på helsespørsmål fra ungdom på ung.no. Hun brenner særlig for seksuell og reproduktiv helse, og den positive seksualiteten.

I foredraget sitt skal hun fortelle hva Oslo kommune har gjort for å sikre unge under 16 år gratis prevensjon.

 

Arild Johan Myrberg: ZANZU og nytt fra Helsedirektoratet

Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I innlegget skal han først og fremst fortelle om Zanzu, Helsedirektoratets storsatsing på minoritet og seksuell og reproduktiv helse.

 

Eirik Amundsen: Chemsex: bruk av metamfetamin og GHB for å muliggjøre, forbedre og forlenge sex

Eirik er lege og forsker på Chemsex blant menn som har sex med menn. Han har tidligere deltatt i gjennomføringen av en studie om chemsex blant pasienter på Olafiaklinikken. Han var med på å publisere en artikkel om chemsex i Tidsskriftet for Den norske legeforening, september 2018. Han har tidligere jobbet på Olafiaklinikken og jobber for tiden ved Sex og Samfunn.

Chemsex har vokst i utbredelse siden ankomsten av smarttelefonene i 2007. Teknologiske fremskritt har gjort det lettere å komme i kontakt med et større antall potensielle sexpartnere enn tidligere, og forhandle om betingelsene rundt sex før man eventuelt møter nye sexpartnere. Inkludert samtidig bruk av rusmidler for å påvirke opplevelsen av sex. Smarttelefonen har også gjort det lettere å planlegge samtidige møter mellom flere personer som ikke kjenner hverandre fra før. Chemsex-kulturen er spesielt utbredt blant menn som har sex med menn i større byer, men det er grunn til å tro til at praksisen kan bli mer utbredt i samfunnet generelt i fremtiden, for eksempel blant russ.

 

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl: Jenteboka

I 2017 utgav Nina og Ellen Gleden med skjeden. Boken ble en umiddelbar internasjonal suksess, og er til nå solgt til oversettelse på 36 ulike språk. Ellen jobber som lege på Sex og samfunn i tillegg til forfatterskapet, mens Nina er turnuslege på Ahus.

I år er de klare med en ny bok, denne gangen skrevet for jenter i puberteten. For hvorfor skal kunnskap om egen kropp være forbeholdt de voksne? Jenteboka er skrevet for å gi konkrete og forståelige svar på spørsmål knyttet til kropp, seksualitet og psykisk helse. Kunnskap gir trygghet og selvtillit i en tid preget av forandring og usikkerhet. Hør forfatterne lese fra boka og presentere prosjektet sitt.

 

HFU-dagene 2018

3. og 4. september ble den andre nasjonale konferansen for alle som jobber på helsestasjon for ungdom (HFU), i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse avholdt på Riksscenen i Oslo. Etter konferansen ble Skamløsdagen, med utdeling av Skamløsprisen 2018, arrangert på samme sted.

Hovedtemaene for årets konferanse var:

 • SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)
 • HFU (helsestasjon for ungdom) i 2018
 • Forskjellen på sex og porno
 • Kondombruk
 • LARC (spiral og p-stav)
 • Kommunikasjon og sosiale medier
 • Kvinnelig seksualitet og orgasme

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Arbeidet med seksuell og reproduktiv ungdomshelse er svært viktig, og vi ønsker både å gi ungdommer i Norge et bedre tilbud og å gi helsepersonell økt kunnskap gjennom en årlig nasjonal konferanse.

Datoen for påmelding til HFU-dagene 2019 vil bli annonsert på forhånd på hjemmesiden og i Sex og samfunns nyhetsbrev (sendes ut hver fredag). Du kan abonnere på nyhetsbrevet her.

Evaluering

Hjelp oss å til bli bedre! Etter konferansen kan du evaluere og gi oss din tilbakemelding, klikk her for å gi ris og ros.

 

Nedlasting av foredrag

Du kan laste ned de ulike foredragene fra konferansen (PDF eller powerpoint) ved å scrolle nedover, forbi programmet, og klikk på tittelen til foredragene. NB! Hvis du bruke noe av dette materialet i dine egne presentasjoner må du oppgi hvem du har hentet innholdet fra.

 

Klikk på bildet for en utskriftsvennlig versjon av programmetMarius Johansen: SOI på HFU i 2018 (PDF)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn siden 2010. Har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen og som lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Han er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo, og er redaktør og hovedforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser lege-, farmasøyt-, helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

I foredraget vil han snakke om status for SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) blant dagens unge i Norge. Det har nylig kommet nasjonale retningslinjer for HFU, noe som setter nye standarder for kompetansekrav og hvilke tester vi tilbyr.

 

Inger Susanne Gisholt: Fra Prevensjonskontor i 1997 til HFU i dag (PDF)

Inger Susanne har jobbet som helsesøster i Skien kommune i mer enn 20 år. Hun er fagkoordinator og leder av HFU i Skien. Hun koordinerer også et tverrfaglig konsultasjonsteam i kommunen (fastlege, spesialisthelsetjeneste, barnevern, PPT og helse) som drøfter og gir råd og veiledning i saker som omhandler psykososiale vansker. Hun jobber også i kommunalt kriseteam i Skien kommune og er VIVAT kursleder.

I foredraget vil hun fortelle om sine erfaringer og vil ta oss med på reisen fra Prevensjonskontoret i 1997, og fram til dagens HFU i flunkende nye lokaler i Skien sentrum. Hun vil legge særlig vekt på hvordan de i Skien jobber tverrfaglig, og særlig hvordan de samarbeider med foreldre, fastleger og barnevern.

 

Mona Zimmermann Fishbain: PEP talk! (PDF)

Mona er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet på Sex og samfunn i 19 år. Mona er prosjektleder for hospiteringsordningen ved klinikken. Hun har et stort hjerte for alle pasienter, men særlig for de skeive. Hun leder også prosjektet for msm (menn som har sex med menn) og er ansvarlig for PEP-pasientene.

I foredraget vil hun snakke om PEP (posteksponeringsprofylakse). Hva er det og hvor får man tak i det, rund om i landet? Hvilke prosedyrer har vi på Sex og samfunn for oppfølging av disse pasientene, og hvorfor er PEP viktig for å forebygge hiv?

 

Anne Helene Rennesund: Håndtering av gonoreutbrudd blant unge (PDF)

Anne Helene har jobbet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Skedsmo i mange år. For tiden jobber hun full tid på vanlig HFU og HFU – psykisk helse (et lavterskeltilbud i samarbeid med spesialisthelsetjenesten). De siste årene har hun vært med på å bygge opp HFU og skolehelsetjenesten i videregående skoler.

Våren 2016 hadde de en stor økning i antall gonoretilfeller på HFU i Skedsmo. Dette var ungdommer i alderen 17 – 19 år som var smittet i sitt nærmiljø. De fleste smittekontaktene kom fra nabokommunene til Skedsmo. I foredraget skal hun fortelle om hvordan gonoreutbruddet førte til et positivt interkommunalt samarbeid der det ble laget felles strategi og prosedyrer.

 

Agnes C W Giertsen: Mobil HFU (PDF)

Agnes er helsesøster med videreutdannelse i selvmordsforebyggende arbeid og har masterutdanning i klinisk sykepleie med vekt på ungdommers psykiske helse. Hun har mangeårig erfaring med oppbygging av skolehelsetjeneste i videregående opplæring. Har vært leder for Helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen i 13 år, nå prosjektleder for «bedre seksuell helse i Bergen» og for opphentingsprogrammet av HPV-vaksinering. Medlem av arbeidsgruppen for de Nasjonale Faglige retningslinjene for skolehelsetjenesten og HFU i regi av Helsedirektoratet. Er også medlem av kjernegruppen i SRHR-nettverket og tilknyttet Høgskolen på Vestlandet som høgskolelektor på masterutdanningene for helsesøstre og jordmødre.

I innlegget vil hun formidle hvordan de på HFU i Bergen er spesielt opptatt av de sårbare ungdommene; for eksempel de som ikke går på skole eller minoritetsungdom. Disse ungdommene må få undervisning og informasjon gjennom andre kanaler og på andre måter enn gjennom skolesystemet. I Bergen har de tatt HFU-tjenesten ut blant ungdommene, der de er.

 

Jorunn Eldegard: Klamydiadagen i Førde (PDF)

Jorunn er helsesøster og psykiatrisk sjukepleiar og har jobba som helsesøster i Førde Kommune sidan 1994. Ho var med å starte HFU i kommunen i 1997 og Studenthelseteneste/Helsestasjon for Unge Vaksne i 2008. I tillegg jobbar ho på Hafstad videregåande skule.

I foredraget skal ho fortelje om kvifor og korleis dei starta med “Klamydiadagar” og om samarbeid med Fylkeslegen, mikrobiologen på Førde Sentralsjukehus og øvrige instansar. Korleis organiserer og reklamerer dei for dagen? Kva for informasjon går ut til lærarar og elevar og korleis involvere russen?

 

Mariann Olsvik: Superbruker p-stav (PDF)

Mariann er helsesøster og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

I innlegget sitt vil hun dele erfaringer fra superbrukeropplæringen ved Sex og samfunn. Senteret tilbyr opplæring av helsepersonell (helsesøster, jordmor eller lege) som ønsker å praktisere innsetting og fjerning av p-stav. Målet er å lære opp superbrukere som kan ta med seg kunnskapen til ulike deler av landet, og som kan lære opp kolleger i sitt hjemområde. Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har vi lært opp over 50 superbrukere i alle landets fylker (utenom Vestfold!).

 

Tore Holte Follestad: HFU-skulen (PDF)

Tore er sykepleier med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og er spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. Han er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Han skal i innlegget sitt presentere HFU-skolen, et fantastisk prosjekt som politikerne i Oslo har bevilget midler til, og som blir arrangert i regi av Sex og samfunn. Skolen starter opp høsten 2018 og vil være et tilbud til ansatte som jobber på helsestasjon for ungdom i Oslo kommune. Burde dette bli et tilbud for resten av landet?

 

Caroline Omberg: Forskjellen på sex og porno – Sex og selvfølelse (powerpoint)

Caroline er mamma, skamløs-feminist og student av EQ-terapi, en emosjonsbasert terapiform. Hun lever av å holde foredrag, skrive og gi råd innen seksuell og emosjonell helse. Hun brenner for at barn og unge skal lære å snakke om følelser og ha det godt med seg selv. Hun bruker sin fortid fra pornoindustrien til å til å fortelle åpent om forskjellen på sex og porno, og har mange tanker rundt hva som kan gjøre seksualundervisningen mer relevant, virkelighetsnær og effektiv.

Dette foredraget tar for seg hvordan kjønnsorganer, kjønnsroller og sex-aktiviteter fremstilles i pornografien i motsetning til hvordan det kan være i det virkelige liv. Mye av dette kan fremstå som selvfølgeligheter – men hvorfor er det da så få som evner å snakke åpent og ærlig om det? Tabuene lever fortsatt – selv innenfor profesjonen. Caroline gjør det enkelt og setter ord på det som mange tenker, men som enda ikke er fult uttalt i den offentlige samtalen.

 

Sunniva Solhaug Fjelldal: Flaut å bli avslørt med kondom (PDF)

Sunniva er helsesøster ved helsestasjon for ungdom, bydel Alna og ved Hellerud videregående skole, og har et stort engasjement for seksuell helse. Hun studerte master i helsefag, studieretning helsesøster ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

I foredraget skal hun presentere funnene fra masteroppgaven:

 • Betydningen av bruken av kondom knyttet opp mot det å ha kondomet med seg. «Er kondomet i baklomma, så er kondomet allerede i bakhodet.»
 • Skamfølelsen av anskaffelse av kondom, samt å bli avslørt ved å bære et. Anerkjennelsens betydning i form av det å bære med seg et kondom.
 • Hva innebærer lett tilgjengelig kondomer, og hvordan bidra til kondomstolthet?

 

Amelia Haile: Kondomkluss og stemningsdreper – sitter det bare i hodet? (PDF)

Amelia har studert master i folkehelsevitenskap – med fokus på livsstilsendring, ved Høgskolen i Innlandet. Masteroppgaven hennes omhandlet unge voksnes tanker og erfaringer med kondombruk. For tiden jobber hun som resepsjonist på Sex og samfunn og er i tillegg underviser i Sex og samfunns seksualitetsundervisning for 9. klassinger i Osloskolen. Hun jobber også som frivillig med seksualopplysning gjennom Røde Kors ungdom.

I foredraget skal hun presentere funn fra masteroppgaven: Hva er motivasjon bak kondombruk? Hvilke faktorer rundt et samleie som gjør det utfordrende å bruke kondom? Hvordan føles det å ta opp temaet kondom? Hva er man redd for? Hvordan oppfattes det når andre tar opp kondom? Hvordan skiller forestillingene om partners reaksjon seg fra responsen i virkeligheten?

 

Lise Nordum: Forskning og erfaringer omkring kondom (PDF)

Lise er salg- og markedskoordinator hos RFSU Norge og er ansvarlig for blant annet ideelle aktiviteter, sosiale medier, og forbrukerhenvendelser.

I innlegget skal hun snakke om norsk ungdom og kondombruk, basert på RFSUs erfaringer og undersøkelser. Hvor mange velger å beskytte seg med kondom? Hvorfor gjør de dette og hvorfor velger de det eventuelt bort? Hva er de generelle oppfatninger rundt kondom, og hvordan ligger vi an i Norge, om vi sammenligner med tall med andre nordiske land. Når vi skal snakke med ungdommer, hva fungerer og hva fungerer ikke?

 

Arild Johan Myrberg: Ny kondomkampanje fra Helsedirektoratet (PDF)

Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I innlegget skal han forteller om utarbeidelsen og bakgrunnen for den kontroversielle kondomkampanjen som Helsedirektoratet lanserte i sommer.

 

Bjørnar Buxrud og Torkild Jarnholt: Land of Chlamydia (PDF)

Bjørnar og Torkild er kreativt team og partnere i Morgenstern reklamebyrå.

Sommeren 2018 fikk store deler av Norge morgenkaffen i halsen da nasjonalromantiske reklameboards påpekte hvor dårlige nordmenn er til å bruke kondom. Bjørnar og Torkild fra reklamebyrået skal snakke om tankene bak «Land of Chlamydia», gjennomføringen og ikke minst reaksjonene kampanjen har fått.

 

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav (presentasjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på fødebarsel B-avdelingen på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På mandag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. (Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet etter sommeren.)

 

Marit Myreng: Inkluderende språk (presentasjon ikke tilgjengelig, holdt muntlig innlegg)

Marit har jobba som sykepleier i 8 år og har videreutdanning i seksuell helse og seksualopplysning. De siste 4 åra har hun vært frivillig leder i Seksualopplysning for Ungdom i Røde Kors Oslo. I tillegg jobber hun på Sex og samfunns poliklinikk og chattetjeneste.

I innlegget vil hun fokusere på hvordan man kan snakke inkluderende til og med ungdom for å nå frem til alle. Språket vårt er naturlig lagt opp på en måte som lett kan virke ekskluderende på en del grupper i befolkningen; i denne sammenhengen homofile og transpersoner. Hva kan man gjøre selv for å unngå dette?

 

Ida Uldal: Helsesøster på snap – ufarlig og tilgjengelig. (PDF)

Ida er helsesøster i Namsos kommune og jobber i skolehelsetjenesten og på HFU. Hun har siden våren 2015 hatt en fast helsesøsterspalte i Namdalsavisa. For tiden skriver hun masteroppgave om ungdom og nakenbilder på snapchat (analyse av spørsmål sendt inn til ung.no). Hun har vært med på å lage veiledningsprinsippene fra helsedirektoratet Råd om bruk av sosiale medier i helsestasjon og skolehelsetjensten, for å gi praktiske tips til helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier. Sitter ellers i fagpanelet til ung.no.

I foredraget vil hun snakke om hvorfor hun mener det er lurt å være på snap som helsesøster. Hun vil komme med eksempler på hvordan hun bruker det, og hvilke fordeler det kan gi, men også forhold en bør være oppmerksom på (lover, etikk og retningslinjer). Målet er å gjøre bruk av snap mindre skummelt, og få flere til å vurdere snapchat som et kommunikasjonsverktøy.

 

Trine Aarvold: Kvinners seksualanatomi og -fysiologi (PDF)

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen, på Klara Klok og som lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Hun sitter i styret i Vulvaforum, som skal lansere en ny side om vulvaplager på nettet for helsepersonell og pasienter til høsten. Hun underviser og holder kurs for studenter og helsepersonell og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Sitter ellers i fagpanelet til ung.no.

I foredraget vil hun snakke om anatomi og fysiologi av kvinnens ytre kjønnsorgan. Hva skjer når en kvinne blir opphisset og våt? Hva er klitoris, og hva skjedde med jomfruhinna? Hvorfor får mange smerter ved samleie, og kan kunnskap om fysiologi og anatomi av kvinnens underliv virke forebyggende?

 

Sigga Dögg: Closing the Orgasm gap (PDF)

Sigga Dögg is an Icelandic sex educator and writer, with a degree in psychology and a master’s degree in sexology from Curtin University in Australia. Her mission is to change the way we talk about sex by using humor, honesty and facts. She has been lecturing about all matters sexual to all ages and varied professional groups for six years, in addition to regular hosting of a stand-up routine about discovering her own sexual self and trying to have sex as a married parent of two toddlers and a baby. She regularly writes about sex and relationships for newspapers, magazines and websites. Her first book, Talking about sex; a guide for adults on how to talk to kids and teenagers about sex, was published in 2014 and was very well received and nominated for The Female Book Award Of The Year. Sigga Dogg is also the president of Kynís, The Icelandic sexology association.

What happens when girls are taught to expect pleasure from sex? Can there be equality in sex? In today’s society (even in Iceland!), women orgasm less often than men, know less about their genitals, and are more prone to experiencing pain during sex. Self-esteem, body image, and sexual double standards are factors that also influence how a woman might perceive herself sexually in relations to masturbation and partnered sex. These factors, among others, are what sex researchers are calling the “orgasm gap”. It has taken society many centuries to harness and control women’s sexuality but it will hopefully just take one generation to break free and close the gap. Sigga Dögg has been delivering sexual education to women of all ages since 2010 and she will talk about how women experience sex and how they want to experience sex.

 

 

HFU-dagen 2017

Nasjonal konferanse for alle som jobber på helsestasjon for ungdom, i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse.

I 2017 arrangerte vi den første landsomfattende konferansen for helsestasjon for ungdom i Norge. Målet med konferansen er å tilby:

 • oppdatert kunnskap om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner
 • nye tips og verktøy for bedre konsultasjoner om seksualitet
 • møter med engasjerte kollegaer fra hele landet for å utveksle erfaringer

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Vi mener det er på høy tid at seksuell og reproduktiv ungdomshelse løftes til et nasjonalt nivå ved etablering av en årlig konferanse.

Program for HFU-dagen 5. september 2017

 • Innledning og åpning ved Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet
 • P-pillen 50 år ved Britt-Ingjerd Nesheim, styreleder i Sex og samfunn
 • Prevensjon i 2017 ved Marius Johansen, Sex og samfunn
 • Kyleena hormonspiral 5 år – for hvem? Bayer (sponset innlegg)
 • HPV-vaksine, for hvem og når? MSD (sponset innlegg)
 • Nytt om nødprevensjon ved Marius Johansen
 • Å snakke om sex, viktige verktøy i konsultasjonen ved Tore Holte Follestad, Sex og samfunn
 • Å snakke om sex, perspektiver fra Røde Kors ungdom og Skeiv Ungdom
 • Det du lurer på, ny bok om seksualundervisning, forfatterne presenterer
 • Den lille quizen om Seksuelt overførbare infeksjoner, Marius Johansen
 • Følelsen og størrelsen ved Maria Røsok, Sex og samfunn

 

Om foredragsholderne:

 

Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon.

Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

 

 

 

 

 

Britt-Ingjerd Nesheim, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor emerita ved Universitetet i Oslo, styreleder i Sex og samfunn.

Leder for kvinneklinikken, Ullevål sykehus og professor ved UiO til 2012. I årene 2007-2010 var hun studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO. Nå er hun leder for Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Helse Sør-Øst. Hun har skrevet lærebok og lærebokkapitler om prevensjon og undervist om prevensjon for medisinerstudenter, helsesøstre og jordmødre. Hun underviser fortsatt i reproduksjonsfysiologi for medisinerstudentene i Oslo.

 

 

Tore Holte Follestad, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning NACS og assisterende daglig leder på Sex og samfunn

Har lang erfaring fra ulike problemstillinger innenfor sexologifeltet, og har særlig vært opptatt av kommunikasjon og helsefremmende arbeid med menn som har sex med menn, hivpositive og sårbare grupper. Han underviser kommunikasjon og sexologiske temaer på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

 

Marius JohansenMarius Johansen, lege og medisinskfaglig ansvarlig på Sex og samfunn

Har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen i over 4 år, og 2 år som SUSS-lege på radioprogrammet Juntafil på NRK P3.

Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Hovedforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

Marit Myreng, Røde Kors ungdom

Vært frivillig gruppeleder for Seksualopplysning og Seksuell Helse i Oslo Røde Kors Ungdom siden 2015. Jobbet som sykepleier i 7 år, og har videreutdannelse innen Seksuell Helse og Seksualopplysning.

Skal snakke om hvordan ungdom ønsker å bli møtt og om hvordan de faktisk blir møtt av helsepersonell, på godt og vondt, i konsultasjoner som omhandler smittesjekk og seksuell helse.

 

 

 

Ask Aleksi Berglund, politisk nestleder i Skeiv Ungdom

Ask er politisk nestleder i Skeiv Ungdom, tidligere ansatt i skoleprosjektet Restart. Brennende opptatt av at all ungdom skal bli møtt på en god måte i møte med skolen og helsevesenet. Som transperson er kjønnsidentitetstematikk noe som berører Ask personlig og profesjonelt.

 

 

 

Maria Røsok, daglig leder på Sex og samfunn

Konferansier for dagen.

 

 

 

 

HFU-dagene