Nasjonalt SRHR-nettverk

Nasjonalt SRHR-nettverk er et åpent nettverk for organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner samt politiske parti og deres relevante utvalg. Nettverket har over 150 medlemmer fra hele landet. Sex og samfunn er koordinator for nettverket. 

Nasjonalt SRHR-nettverk bidrar inn i politiske prosesser med sin spisskompetanse innenfor ulik tematikk knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Gjennom blant annet felles epostliste og jevnlige møter deler nettverket informasjon, kompetanse og kontaktnett.

Nasjonalt SRHR-nettverk har fått en egen nettside. Den finner du her: www.srhr.no

Nasjonalt SRHR-nettverk