Rapporter

Her finner du rapporter som Sex og samfunn har lansert.

Rapport: Hvordan er unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Norge?
Rapport om unges perspektiv på seksuell helse

Ungdomsgruppa til Sex og samfunn har denne sommeren reist rundt fra Alta i nord til Kristiansand i sør (9 byer totalt) og samlet innspill fra unge i alderen 13 til 29 år om fremtidens seksualpolitikk.                                                           
Dette har de gjort i forbindelse med Sex og samfunns 50-års jubileum hvor vi ønsker å samle inn innspill fra både organisert og uorganisert ungdom om hva som burde forbedres innenfor seksualpolitikk de neste 50 årene.
Basert på innspillene Ungdomsgruppa har samlet inn, har de skrevet en rapport om hva ungdommer mener mangler innenfor SRHR-feltet i dag, hva som bør forbedres framover, og hvilke inntrykk de selv sitter igjen med

etter å ha hørt det de unge har hatt å si.

Les rapporten her.

 

 

 

Rapport: Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?

Sex og samfunn lanserer en rapport om kommunenes tilbud om helsestasjon Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?. Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Du finner rapporten her.

Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom. Rapporten har kommentarer fra ulike aktører og avslutter med klare anbefalinger til beslutningstakere. Rapporten er utarbeidet med bistand fra Psykolog Aleksander H. Erga, PhD . Det er kommentarer fra Sex og samfunns Ungdomsgruppe, Røde Kors Ungdom, Landsgruppen av helsesykepleiere NFS, Elevorganisasjonen og Den norske jordmorforening.

  • 1 av 5 kommuner har ingen egen helsestasjon for ungdom
  • Av de som har egen helsestasjon er det 20,9% som ikke har åpent hver uke
  • Det er stor variasjon i åpningstider, men gjennomsnittlig åpningstid er 3,9 timer per uke.
  • Gjennomsnittlig aldergrense er 13-23 år, men her er det også store forskjeller.
  •  6,7% av helsestasjonene har et eget tilbud for en eller flere av målgruppene: gutter, lhbti+, etniske minoriteter m.m.​
  • På helsestasjonene tar 98% urinprøve for klamydia, men kun 22% tester for HIV​
  • På helsestasjonene deler 100% ut kondomer, men kun 63% innsetter spiral
  • I skolehelsetjenesten er det 11% som setter inn spiral  ​
  • 91,3% ønsker mer kunnskap om SOI ​
  • Det er 79.5% som bruker sosiale medier i sitt arbeid.

Les sak på NRK her.

Les sak i Sykepleien her.

Rapporter