Rapporter

Her finner du rapporter som Sex og samfunn har lansert. Først i rekken er kartlegging av landets helsestasjon for ungdom.

Sex og samfunn lanserer en rapport om kommunenes tilbud om helsestasjon Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?. Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Du finner rapporten her.

Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom. Rapporten har kommentarer fra ulike aktører og avslutter med klare anbefalinger til beslutningstakere. Rapporten er utarbeidet med bistand fra Psykolog Aleksander H. Erga, PhD . Det er kommentarer fra Sex og samfunns Ungdomsgruppe, Røde Kors Ungdom, Landsgruppen av helsesykepleiere NFS, Elevorganisasjonen og Den norske jordmorforening.

  • Visste du at 20,9% av helsestasjonene ikke har åpent hver uke?
  • Det er stor variasjon i åpningstider, men gjennomsnittlig åpningstid er 3,9 timer per uke.
  • Gjennomsnittlig aldergrense er 13-23 år, men her er det også store forskjeller.
  •  6,7% av helsestasjonene har et eget tilbud for en eller flere av målgruppene: gutter, lhbti+, etniske minoriteter m.m.​
  • På helsestasjonene tar 98% urinprøve for klamydia, men kun 22% tester for HIV​
  • På helsestasjonene deler 100% ut kondomer, men kun 63% innsetter spiral
  • I skolehelsetjenesten er det 11% som setter inn spiral  ​
  • 91,3% ønsker mer kunnskap om SOI ​
  • Det er 79.5% som bruker sosiale medier i sitt arbeid.

Rapporter