HFU-dagene 2021

Jubileumsår for konferansen

HFU-dagene 2021 ble avholdt både fysisk og digitalt den 2. og 3. september på Riksscenen i Oslo. Dette skjedde i Sex og samfunns 50. jubileumsår. Det var også jubileumsår for konferansen som ble avholdt for femte år på rad! Sex og samfunn har jobbet for retten til selvbestemt abort siden oppstart i 1971. Dette ble derfor et av hovedtemaene på konferansen.

Det var 100 stykker tilstede i salen, og mellom 300-400 fulgte oss på stream.

Programmet kan du se under. Vi gleder oss allerede til neste år!

 

Program

 

Torsdag 2. september 

08.15-09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00-09.15 Åpning og innledning ved Kamzy Gunaratnam, Varaordfører Oslo kommune 

09.15-10.15 Prevensjon og porno  

 • Sex og samfunn forteller: Retten til selvbestemt prevensjon  
 • Spiral – en oversikt, med Trine Aarvold, lege Sex og samfunn  
 • Porno – hva tenker unge? med Louise Gabrielsen, Sex og samfunn  

10.40-12.00 Abort  

 • Sex og samfunn forteller: 50 år med abortkamp  
 • Hvordan utføres abort og hva er en nemnd? med Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, styreleder Sex og samfunn 
 • Hvordan har aborttrenden vært i Norge og internasjonalt, og hva slags muligheter for abort har vi i fremtiden? med Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI  
 • Abortveiledning, med Inger Åse Mørch Jonassen, psykiatrisk sykepleier, Amathea 

12.00-12.50 Lunsj 

13.00-13.25 Abort fortsetter   

 • Panelsamtale: Hva slags tilbud bør kvinner få? Abortveiledning, spontanabort og generell oppfølging med Ann Karin Swang, leder, Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF, Kristin Holanger, nestleder, Jordmorforbundet NSF og Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI – ledet av Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn. 

13.25.14.15 SOI 

 • Utviklingstrekk og forebygging av de seksuelt overførbare infeksjoner i Norge i 2021, med Øivind Nilsen, sykepleier og senior rådgiver, FHI  
 • Herpes og kjønnsvorter, med Åse Haugstvedt, lege og leder av NKSOI 

14.40-16.00 Seksuell helse  

 • Seksualitet som en ressurs!, med Trude Slettvoll Lien og Tore Holte Follestad, spesialister i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn.  
 • Vulvodyni – når sex gjør vondt, med Jenny Toftner, fysioterapeut og sexologisk rådgiver  
 • Sex er lættis! – Et show med podkasten Alfakrøll, med Simon Ertzeid og Tobias Engen, leger 

16.00-18.00 Praktisk kurs med pizza, p-stav og spiral  

 • Foregår gratis i Sex og samfunns lokaler. Egen påmelding (max 10 personer).

 

Fredag 3. september 

09.00-09.25 Morgenkaffe

09.25-10.45 Overgrep og seksuell skadelig atferd  

 • Æ e Mæ – hvordan forebygge overgrep, med Heidi Høwe, kommunejordmor i Sortland
 • Barn med seksuell skadelig atferd – har vi noe gode verktøy for å prate med disse? med Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver, RVTS-øst  

11.05-12.15 HFU – Norge rundt  

 • Nytt fra helsedirektoratet, med Lennart Lee Lock, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 
 • Hva er en prosjektleder for seksuell helse? med Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder i Arendal Kommune. 
 • Digital seksualundervisning for gutter, med David Hui, lege, Asker kommune. 
 • Nasjonal HFU-kartlegging, med Aurora Nilsen og Katarina Eisenstein, Sex og samfunn 
 • Hvordan nå ungdom i små samfunn? Hva er en kondomkasse? med Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes, helsesykepleiere i Bykle og Valle kommune 
 • Gutteboka, med Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, leger og forfattere 

12.15 Hva lurer du på? med Tuva Fellman, sexolog og programleder 

13.00 Takk for i dag! 

 

Foredragsholderne: 

 

Kamzy Gunaratnam, Varaordfører Oslo kommune

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) ble født i 1988 i Sri Lanka. Da hun var tre år gammel flyttet hun fra det da krigsherjede landet til Hammerfest. To år senere flyttet hun til Oslo hvor hun er oppvokst. Hennes politisk karriere startet i 2007, da hun ble valgt inn i AUF i Oslos styre. Siden har hun hatt en rekke politiske verv. Gunaratnam har vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Oslo. I perioden 2012-2013 var hun spaltist for Dagbladet og Dagsavisen. I 2011 overlevde Kamzy Gunaratnam terrorangrepet på Utøya. Dette har i senere tid gjort at hun i stor grad engasjerer seg i politiske spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltagelse og åpenhet. Hun forvalter dette med et sterkt engasjement for ungdommen i Oslo og viktige verdispørsmål som likestilling, inkludering og ytringsfrihet. Varaordføreren har vært valgt til Oslo bystyre siden 2007. Hun har i tidligere bystyreperioder sittet i kultur- og utdanningsutvalget og helse- og sosialutvalget og sitter nå i kultur- og utdanningsutvalget.

 

Trine Aarvold, lege Sex og samfunn

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO), på SUSS-telefonen, Ung.no og har vært lege i programmet Juntafil på NRK P3. Trine underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no

Hormonspiral eller kobberspiral? Hvilken kobberspiral og hormonspiral? Hva gjør man ved blødninger på spiral, og hva bør vi informere om før vi gir resept? Trine skal gi en liten oversikt over spiralene, samt gå igjennom deres fordeler og ulemper.

 

Louise Gabrielsen, Sex og samfunn

Louise har nylig fullført en mastergrad i anvendt helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved Sex og samfunn i to år som seksualitetsunderviser og som resepsjonist. Til høsten skal hun jobbe med et samarbeidsprosjekt mellom Sex og samfunn og Oslo Krisesenter, og kartlegge hva slags kunnskap de ansatte trenger for å snakke med brukerne om seksuell helse. I løpet av sine studier har Louise blant annet sett på forskning rundt porno og ungdoms forhold til dette. Hun vil presentere den nyeste forskningen på området. Hva slags forhold har unge til porno? Hvordan påvirker det populærkulturen og sosiale medier – og hvordan kan det påvirke ungdoms fysiske og digitale atferd? Ikke minst hvordan skal vi snakke om porno med de unge? 

 

Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus på Ullevål, styreleder Sex og samfunn 

Thorbjørn Brook Steen er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, seksjonsansvarlig overlege fødeavdelingen OUS Ullevål, forfatter og blogger og styreleder Sex og Samfunn. Thorbjørns første legejobb for 20 år siden besto i å vurdere kvinner som ønsket abort. De måtte stå i vanskelige valg, men for han var valget enkelt. Siden da visste Thorbjørn at han ville jobbe for å støtte kvinner i disse prosessene. Alt fra å skånsomt utføre selve aborten, snakke med de som har det vanskelig i prosessen til å slåss for retten til å slippe å møte i en nemnd. Thorbjørn vil på årets HFU dager holde et kåseri rundt selvbestemt abort, nemnder og livsvalget på å stå ved kvinnens side.

 

Mette Løkeland, forsker og overlege, FHI

Mette Løkeland-Stai er gynekolog med 20 års erfaring. Arbeider til daglig på Haukeland universitetssykehus og som overlege på Abortregisteret, FHI. Hun har forsket på abort og har phd med tittel «Implementation of medical abortion in Norway 1998-2013.» I 25 år har hun vært engasjert i å utvide og forenkle tilgangen til abort for kvinner gjennom å bekjempe myter, skyld og skam i tillegg til å innføre bedre, kliniske metoder for å ta abort. Hun er for å utvide selvbestemt abort til 22 uker samt å åpne for abort utenfor sjukehus og å inkludere sjukepleiere og jordmødre som behandlere ved medikamentell abort.

 

Inger Åse Mørch Jonassen, psykiatrisk sykepleier, Amathea 

Inger Åse Mørch Jonassen har jobbet i Amathea Telemark siden 2008, og er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen veiledning. Hun skal snakke om valgsamtalen. I Amathea møter hun kvinner og par som skal ta et valg om å fortsette en graviditet eller ikke. Dette er et valg som for svært mange oppleves som en av de største krisene og utfordringene de er gjennom, både som individ og som par.

 

 

Ann Karin Swang, leder, Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF

Ann Karin Swang er leder av Landsgruppen for helsesykepleiere NSF. Hun har jobbet som helsesykepleier i over 24 år og er svært erfaren når det gjelder kvinnehelse.

 

Kristin Holanger, nestleder, Jordmorforbundet NSF

Kristin er enhetsleder og jordmor ved Rikshospitalet- Hun er også nestleder i Jordmorforbundet NSF. Hun har flere ganger uttalt seg i abortsaken.

 

 

 

 

Øivind Nilsen, sykepleier og senior rådgiver, FHI  

Øivind Nilsen er seniorrådgiver ved Seksjon for luft, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet. Han er sykepleier av bakgrunn og har jobbet med overvåking og forebygging av hiv/aids og øvrige seksuelt overførbare infeksjoner i Norge siden 1985.  Han har ansvar for å utarbeide Fhi’s årlige epidemiologiske rapporter om soi-situasjonen i Norge og vil i sitt innlegg presentere utviklingen for de seksuelt overførbare infeksjonene i Norge de senere årene med hovedvekt på unge under 25 år. Han vil også kort vise hvordan disse infeksjonene overvåkes gjennom Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 

 

Åse Haugstvedt, lege og leder av NKSOI

Åse er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i hud og kjønnssykdommer i 2000. Hun har i tillegg mellomfag i sosial antropologi ved UIO og utdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskole. Hun arbeider som overlege ved Olafiaklinikken og har de siste 3 år også vært leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, NKSOI. Åse underviser ofte i seksuelt overførbare infeksjoner og har skrevet bok om hiv for helsepersonell. På HFU-dagene skal hun presentere NKSOI samt snakke om herpes og kjønnsvorter.

 

Trude Slettvold Lien, spesialist i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn

Trude Slettvoll Lien er sykepleier med spesialisering i psykisk helsevern, psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. På Sex og samfunn jobber hun som kursholder og sexologisk rådgiver, og er fagansvarlig for sexologifeltet. Trude er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

Tore Holte Follestad, spesialist i sexologisk rådgiving , Sex og samfunn

Tore Holte Follestad er utdannet sykepleier og Spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. På Sex og samfunn jobber han som assisterende daglig leder og som sexologisk rådgiver. Tore er i tillegg leder av Norsk forening for klinisk sexologi og styreleder i Stiftelsen Tryggere.

 

Jenny Toftner, fysioterapeut og sexologisk rådgiver  

Jenny er utdannet mensendieck-fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo. Til daglig jobber hun på Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS som tar imot mange kvinner med vulvodyni. Hun er også utdannet sexologisk rådgiver ved Universitetet i Agder, og dette gir henne ekstra kompetanse til å hjelpe kvinner med smerter i underlivet

Unge kvinner med vulvasmerter er noe vi må ta på alvor. De trenger å bli hørt, sett og ivaretatt. I Jenny sitt foredrag skal hun gi deg kunnskap om vulvodyni og forståelse av hvilke utfordringer kvinner med vulvasmerter møter. Det vil gi deg innsikt i hvilke behandling som hjelper, og hvordan du kan hjelpe de på veien med enkle tips og råd.

 

Simon Ertzeid og Tobias Engen, leger, podkasten Alfakrøll

Simon Ertzeid og Tobias Engen er leger og programledere i podcasten “Alfakrøll”. De har til sammen over 10 års erfaring som seksualitetsundervisere, gjennom studentforeningen Medisinernes seksualopplysning (MSO). Simon jobber nå som lege på Sex og samfunn, Tobias er turnuslege på Ahus.

Gjennom Alfakrøll ønsker de å ufarliggjøre og normalisere hvordan gutter og menn snakker om og ser på egen kropp og seksuelle utfordringer. På HFU-dagene stiller de med et forrykende show med det beste av det beste Alfakrøll har å by på.

 

Heidi Høwe, kommunejordmor i Sortland

Heidi er utdannet jordmor fra høgskolen i Tromsø 1995. Hun jobber som kommunejordmor i Sortland kommune og har jobbet med helsestasjon for ungdom siden 1997. Heidi har jevnlig babymassasjekurs i regi av kommunen. Deler av disse kursene er en del av kommunens prosjekt for å forebygge seksuelle overgrep, “Æ e mæ” 

På HFU-dagene vil hun snakke om hva “Æ e mæ” er, og hvordan dette fungerer i Sortland kommune. Hun vil også fortelle om hvordan dette kan implementeres i barnehage og skoler i andre kommuner. 

 

Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver, RVTS-øst 

Ulla Bjørndahl er sosiolog og jobber som spesialrådgiver ved RVTS-Øst – regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hun har tidligere også jobbet ved PRO-senteret. På RVTS Øst jobber Ulla med kunnskapsarbeid knyttet til forebygging av seksuelle overgrep.

RVTS- Øst sitt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk, selvmord og selvskading, flykningshelse og tvungen migrasjon.

Ulla vil presentere samtaleverktøyene Play it Right og Snakkemedbarn.no, og fortelle om RVTS-enes arbeid knyttet til problematisk og seksuell skadelig atferd. Hun vil også ha fokus på hvordan HFU-ene kan benytte RVTSene som tjenestestøtte og for kompetanseheving.

 

Lennart Lee Lock, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Lennart er utdannet sykepleier, sexologisk rådgiver NACS og MSc Public Health. Han har bred erfaring fra SRHR-feltet, bla. jobbet ved Prosenteret, Sex og samfunn, Reform og frivillig i Helseutvalget.  Siden 2012 har han jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet og har jobbet her siden 2012. Han har ansvar for å implementere strategien Snakk om det! 

På fredag skal han fortelle oss mer om Helsedirektoratets arbeid med å revitalisere Snakk om det! 

 

Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder i Arendal Kommune

Berit er sosionom og sexologisk rådgiver. Hun jobber som prosjektleder for seksuell helse ved Arendal Helsestasjon, og er tilknyttet ungdomshelsetjenesten.  

Høsten 2019 opprettet Arendal kommune stillingen «Prosjektleder seksuell helse».  Berit vil fortelle om hvordan stillingen har kommet på plass, om samarbeid på tvers av tjenester, og om varierte arbeidsoppgaver. 

 

David Hui, lege, Asker kommune

David Hui er lege utdannet ved Universitetet i Oslo, og har siden studietiden engasjert seg for ungdoms- og guttehelse. Han har publisert flere vitenskapelige artikler om postoperative smerteforløp hos barn, og Covid-19. I tillegg har han jobbet som lektor og laget podcasten Pediatrismertepodden. Nå jobber han som lege ved Akershus universitetssykehus, og på helsestasjon for ungdom i Asker kommune. Han driver også helsestasjon for gutter og har seksualundervisning. 

 Våren 2021 med strenge smitteverntiltak gjorde det utfordrende med seksualundervisning for gutter på helsestasjonen. Således lagde David et digitalt undervisningsopplegg som går live på Zoom eller Teams. Han vil i sin presentasjon fortelle hvordan han la opp undervisningen, hvordan han nådde ut til guttene og hva slags tilbakemeldinger han har fått. I tillegg vil han dele sin erfaring med digital seksualundervisning for gutter. Kanskje kan dette opplegget benyttes i flere kommuner? 

 

Aurora Nilsen, fagpolitisk rådgiver Sex og samfunn

Aurora jobber som fagpolitisk rådgiver hos Sex og samfunn og har vært med å skrive rapporten Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?. Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom. Rapporten har kommentarer fra ulike aktører og avslutter med klare anbefalinger til beslutningstakere.

 

Katarina Eisenstein, leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe

Katarina Eisenstein er leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe. Sex og samfunns Ungdomsgruppe bidrar med bevisstgjøring rundt unges seksualitet, både politisk og i samfunnet generelt. De representerer Sex og samfunns målgruppes synsvinkler, erfaringer og behov. Medlemmene er i alderen 15-29 år og gruppas viktigste funksjon er å bidra til brukermedvirkning. Ungdomsgruppa har kommentert på rapporten om helsestasjon for ungdom og Katarina vil komme med synspunkter fra brukergruppa under HFU-dagene.

 

Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes, helsesykepleiere i Bykle og Valle kommune

Elisabeth Cecilia Marcussen og Ingrid Bjønnes er helsesykepleiere i Bykle og Valle Kommune. De sitter også i fagpanelet på ung.no. Gjennom uvanlige metoder har de klart å nå ungdom som bor i grisgrendte strøk. Sommeren 2019 la de ut kondomer i skogen og ble hedret med en pris på HFU-dagene. Videre har helsesykepleierene hatt stor suksess med deres nye konsept som er kondompostkasser. Elisabeth har gjennom sin mastergrad fordypet seg i hvordan helsesykepleiere erfarer å gi tilgjengelige HFU-tjenester i rurale områder. Hun vil fortelle om hvilke barrierer som finnes for å nå ungdom i små bygdesamfunn, og har flere forslag til hvordan vi kan overkomme hindringene.

 

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, leger og forfattere 

Nina Brochmann (f.1987) og Ellen Støkken Dahl (f.1991) er leger og forfattere, bosatt i Oslo. Deres felles folkeopplysningsprosjekt handler om å bedre menneskers forhold til egen seksualitet og kropp gjennom medisinsk kunnskap. Siden de møttes på medisinstudiet i 2011 har de arbeidet som seksualundervisere på skoler og asylmottak, startet den vitenskapelige bloggen Underlivet, holdt en av de 100 mest sette TEDx-foredragene i verden om mytene rundt jomfrudom, og arbeidet som leger på blant annet SUSS-telefonen, Olafia-klinikken og Sex og Samfunn. Deres første bok, Gleden med skjeden (2017), ble en internasjonal bestselger, oversatt til 36 språk og nominert til både Brageprisen og Språkprisen. Jenteboka (2019) ble tildelt Kulturdepartementets pris for beste sakprosabok for barn og er solgt til 18 land.  

I år kommer Gutteboka, Norges første pubertetsguide for gutter. Gutteboka er et solid medisinsk oppslagsverk for gutter mellom 9 og 16 år, skrevet på en lettfattelig, varm og inkluderende måte. Den tar for seg spørsmål knyttet til kropp, psykisk helse og seksualitet. 

Hør forfatterne lese fra boka og presentere sitt nye prosjekt. 

 

Tuva Fellman, sexolog og programleder

Tuva Fellman er et kjent for mange etter å ha jobbet som journalist i NRK i over 10 år. Mest kjent er hun som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil fra NRK P3. Hun er i tillegg utdannet sexolog ved Universitetet i Grimstad og har en bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Tuva elsker å snakke åpent om seksualitet og er ikke redd for å stille direkte spørsmål, og nettopp dette skal hun gjøre i fredagens siste sesjon.

HFU-dagene