Hiv

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt-virus (engelsk: human immunodeficiency virus). De fleste som har hiv har blitt smittet ved ubeskyttet sex med en person som er smittet av viruset.

I Norge er forekomsten av hiv lav, men noen grupper har en noe høyere risiko for smitte. Dette er:

  • Menn som har sex med menn
  • Personer fra deler av verden med stor andel av hiv i befolkningen, som for eksempel Afrika sør for Sahara
  • Stoffmisbrukere som deler sprøyter eller lignende brukerutstyr

 

Hiv og aids

Hiv ødelegger immunsystemet ved å drepe en spesiell type forsvarsceller i kroppen kalt CD4 lymfocytter. Dette gjør at kroppens forsvar mot infeksjoner svekkes, og vi blir lettere smittet og kan bli alvorlig syk av sykdommer og infeksjoner som vanligvis er ufarlige. Uten behandling kan personer som er smittet med hiv utvikle aids over tid. Da er immunforsvaret svært svekket og man har fått noen ekstra definerte sykdommer som skyldes nedsatt immunforsvar.

Det finnes ingen kur mot hiv, men medikamenter kan hjelpe mennesker med hiv å holde seg friske. I dag er behandlingen så effektiv at de aller fleste lever helt normale liv, og vil ikke dø av sin hiv og heller ikke smitte andre.

 

Smittemåter

Hiv finnes i blod, i sæd og i skjedevæske. Viruset kan smitte ved vaginalt samleie, men vil kun smitte i 1 av 1000 samleier. Det er noe mer smittsomt ved analt samleie, særlig hvis man er mottagende part ved analsex. Ved oralsex er det så sjeldent at det smitter, at man ser ikke på dette som en vanlig smittemåte. Hiv kan også smitte ved blodoverføring. Stoffmisbrukere som er smittet av hiv kan smitte andre stoffmisbrukere ved deling av sprøyter eller annet brukerutstyr.

Gravide kvinner kan overføre hiv til barnet under svangerskapet, under fødselen eller ved amming. Om den gravide er under vellykket behandling vil risikoen for å overføre hivviruset under svangerskap og fødsel være svært liten.

Hiv er et lite smittsomt virus og kan ikke smitte gjennom spytt, tårer, svette, avføring eller urin. Hiv overføres heller ikke ved å drikke fra samme glass, ved kyssing eller berøring.

 

Forebygging

For å unngå å bli smittet av hiv må du bruke kondom ved ulike former for sex med en person du ikke kjenner smittestatusen til. Kondom beskytter også mot andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Personer som har risiko for å bli smittet med hiv, kan snakke med sin fastlege for å vurdere henvisning for oppstart med hiv-medisiner som forebyggende medisin. Dette kalles PrEP (pre- eksponeringsprofylaske) og gis ut ved infeksjonsavdelingen på sykehuset.

Har du hatt ubeskyttet samleie med en person som har stor sannsynlighet for hiv-smitte kan du også ta medikamenter rett etter samleie. Dette kalles PEP (post-eksponeringsprofylakse) og gis ut ved infeksjonsavdelingen i sykehuset, eller på legevakten i storbyene. Man må starte med pillene så raskt som mulig, og helst innen 48 timer, for å ha effekt. Medisinene kan hindre eventuell hivvirus å gå inn i cellene slik at man ikke blir smittet.

Stoffmisbrukere som bruker sprøyter må unngå å dele sprøyter med andre. Sprøyter selges svært billig på apoteket og deles også ut gratis i flere byer.

 

Diagnose og symptomer

For å finne ut om du er hivpositiv, må du ta en blodprøve. Smittede får sjelden symptomer, og det er derfor ikke mulig å vite om man er smittet ved å ta utgangspunkt i om man har symptomer eller ikke.

Skulle man likevel få symptomer er det en influensalignende sykdom cirka 3-6 uker etter smitte. Man kan også oppleve feber, trøtthet, hodepine, kvalme og diaré. Disse tidlige symptomene forsvinner i løpet av 2-4 uker og det er da ofte flere år før det dukker opp nye symptomer.

 

Testing

En hivtest kan tas med en blodprøve hos en lege eller helsesykepleier, for eksempel fastlege eller på helsestasjon for ungdom. Prøven vil være sikker 12 uker etter antatt smittetidspunkt. Dette betyr at dersom du tester deg tidligere enn 12 uker etter at du ble smittet, kan du ikke stole på en negativ test, og du må teste på nytt når det har gått 12 uker.

Helsepersonell kan komme til å spørre deg hvorfor du vil ta en hivtest, men skal aldri nekte deg en test.

 

Behandling

Moderne hivbehandling kan føre til at man ikke utvikler aids i det hele tatt. Ved regelmessig kontroll hos lege vil virusmengden i blodet måles, og ved riktig bruk av medisiner har studier vist at man ikke smitter andre. Ved riktig bruk av medisinene kan hiv forbli en kronisk sykdom man kan leve normalt med.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

Sykdommer