Hiv

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt-virus (engelsk: human immunodeficiency virus). De fleste som har hiv har blitt smittet ved ubeskyttet sex med en person som er smittet av viruset.

I Norge er forekomsten av hiv særlig høy hos tre grupper av befolkningen:

  • Menn som har sex med menn
  • Personer fra deler av verden med stor andel av hiv i befolkningen, som for eksempel Afrika sør for Sahara
  • Stoffmisbrukere som deler sprøyter eller lignende brukerutstyr

 

Hiv og aids

Hiv ødelegger immunsystemet ved å drepe en spesiell type forsvarsceller i kroppen kalt CD4 lymfocytter. Dette gjør at kroppens forsvar mot infeksjoner svekkes, og man blir lettere smittet av sykdommer og infeksjoner som vanligvis er ufarlige. For personer som er smittet med hiv kan slike sykdommer og infeksjoner være alvorlige og i verste fall dødelige.

Det finnes ingen kur mot hiv, men medikamenter kan hjelpe mennesker med hiv å holde seg friske. Uten behandling vil hiv etterhvert utvikle seg til aids. Dette kan ta lang tid. Ved behandling kan man kontrollere både hivviruset og de andre sykdommene som følger med.

 

Smittemåter

Hiv finnes i blod, i sæd og i skjedevæske. Viruset kan smitte ved vaginalt og analt samleie. Det kan i svært sjeldne tilfeller også smitte via oralsex. Hiv kan også smitte ved blodoverføring. Stoffmisbrukere som er smittet av hiv kan smitte andre stoffmisbrukere ved deling av sprøyter eller annet brukerutstyr.

Gravide kvinner kan overføre hiv til barnet under svangerskapet, under fødselen eller ved amming. Om den gravide er under vellykket behandling vil risikoen for å overføre hivviruset under svangerskap og fødsel være svært liten, kun én til to prosent. Kvinner med hiv skal ikke amme.² I Norge ble hiv overført fra mor til barn ved to tilfeller i 2016.

Hiv er et lite smittsomt virus og kan ikke smitte gjennom spytt, tårer, svette, avføring eller urin. Hiv overføres heller ikke ved å drikke fra samme glass, ved kyssing eller berøring.

 

Forebygging

For å unngå å bli smittet av hiv må du bruke kondom ved ulike former for sex med en person du ikke kjenner smittestatusen til. Kondom beskytter også mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Hiv kan overføres gjennom oralsex, men sjansen for at dette skjer er svært liten.

Dersom du har sår i munn eller lettblødende tannkjøtt, øker risikoen for smitte. Stoffmisbrukere som bruker sprøyter må unngå å dele sprøyter med andre. Sprøyter selges svært billig på apoteket og deles også ut gratis i flere byer.

 

Diagnose og symptomer

For å finne ut om du er hivpositiv, må du ta en blodprøve. Smittede får sjelden symptomer, og det er derfor ikke mulig å vite om man er smittet ved å ta utgangspunkt i om man har symptomer eller ikke.

Skulle man likevel få symptomer er det en influensalignende sykdom cirka 3-6 uker etter smitte. Man kan også oppleve feber, trøtthet, hodepine, kvalme og diaré. Disse tidlige symptomene forsvinner i løpet av 2-4 uker og det er da ofte flere år før det dukker opp nye symptomer.

 

Testing

En hivtest kan tas med en blodprøve hos en lege eller helsesøster, for eksempel fastlege eller på helsestasjon for ungdom. Prøven vil være sikker 12 uker etter antatt smittetidspunkt. Dette betyr at dersom du tester deg tidligere enn 12 uker etter at du ble smittet, kan svaret du får være feil, og du må teste på nytt når det har gått 12 uker.

Helsepersonell kan komme til å spørre deg hvorfor du vil ta en hivtest, men skal aldri nekte deg en test.

 

Behandling

Moderne hivbehandling kan føre til at man ikke utvikler aids i det hele tatt. Ved regelmessig kontroll hos lege vil virusmengden i blodet måles, og ved riktig bruk av medisiner vil det være svært liten sjanse for at man kan smitte andre. Ved riktig bruk av medisinene kan hiv forbli en kronisk sykdom man kan leve med.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

 

Referanser:

¹ Folkehelseinstituttet. (2017). Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2016.

² Norsk forening for infeksjonsmedisin. Faglige retningslinjer for behandling og oppfølging av hiv: Hivpositive kvinner.

Sykdommer