Hepatitt

Hepatitt betyr betennelse i leveren. Man kan få hepatitt av ulike virus. De vanligste virusene kalles hepatitt A, hepatitt B og hepatitt C.

Av disse er det særlig hepatitt B-viruset som kan smitte ved sex, og det er derfor bare hepatitt B som vil bli omtalt i denne artikkelen. Kondom beskytter i stor grad mot smitte.

 

Smitteoverføring
Hepatitt B smitter ved direkte kontakt mellom en smittet og en frisk persons slimhinner ved samleie, både vaginal- og analsex, eller munnsex. Kondom beskytter ved samleie og munnsex. Hepatitt B kan også smitte ved kontakt med blod, og i sjeldne tilfeller kan det smitte via spytt.

Hepatitt B smitter sjelden på andre måter enn ved sex eller deling av sprøyter.  Det forekommer også at hepatitt B smitter fra mor til barn under fødselen eller ved amming.

På verdensbasis er forekomsten av hepatitt høyest i Asia, Afrika og i Sør-Amerika. Hepatitt B var tidligere svært sjelden i Norge. På grunn av innvandring fra land der hepatitt B er vanlig har viruset blitt vanligere i Norge. Fremdeles er det antakelig langt under 1 % av befolkningen som har viruset her til lands.

 

Vanlige symptomer/plager
Av alle som blir smittet med hepatitt B vil én av tre ikke merke noen symptomer i det hele tatt. En av tre vil få influensalignende plager, hudutslett, leddsmerter, slapphet og mageplager, men ingen betennelse i leveren. Én av tre vil få leverbetennelse.

 

Er hepatitt B farlig?
Hepatitt B kan være farlig. De fleste blir friske innen fire måneder, men noen få prosent av de smittede må leve videre med en varig sykdom. Disse risikerer på lang sikt å utvikle alvorlig leversykdom.

 

Når bør du teste deg?
Det er sjelden at man tester for hepatitt B, men vi anbefaler at du testes dersom du:

 • Har kjøpt eller solgt sex
 • Er en mann som har sex med andre menn
 • Bruker narkotika som settes med sprøyte, eller har hatt sex uten kondom med noen som gjør dette
 • Har hatt sex med noen som bor i et land utenfor:
  • Norden (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island)
  • Vest-Europa
  • Nord-Amerika (USA og Canada)
  • Oceania (Australia og New Zealand)
 • Har hatt sex med en person som er smittet med hepatitt B
 • Selv er født og tidligere har bodd i Asia, Afrika eller Sør-Amerika, eller har hatt sex uten kondom med en person fra disse stedene

 

Det kan ta opptil seks måneder fra man ble smittet med hepatitt B til det vises på en prøve. Du kan derfor ikke få en nøyaktig test før det har gått minst seks måneder fra antatt smittetidspunkt.

 

Prøvetakning
Prøven tas som en blodprøve.

 

Prøvesvar og behandling
Vi ringer til alle som har testet positivt på hepatitt B. Hvis du tester positivt for hepatitt B må du følges opp av en legespesialist på sykehus. Vi hjelper deg med å få en time hos spesialist. Behandling og oppfølging av hepatitt B er gratis i Norge.

Hvis du ikke har hørt fra oss innen ti dager etter at du tok prøven (inkludert helger og helligdager), betyr det at prøven var negativ; altså at den ikke viste tegn til hepatitt B. På grunn av personvernloven kan vi ikke oppgi prøvesvar over telefonen. Du kan få prøvesvarene dine i resepsjonen hvis du møter opp i våre åpningstider.

 

Smitteoppsporing
For å hindre at flere blir smittet er det viktig at den som har smittet deg får beskjed om å teste seg. Det er dessuten viktig å gi beskjed til dem som kan ha blitt smittet av deg. Dette kalles smitteoppsporing. Det vanlige er å gi beskjed til alle du har hatt sex med uten kondom de siste 6 månedene.

Både du som har fått hepatitt B og helsepersonell som behandler deg har plikt til å gjennomføre smitteoppsporing, i følge smittevernloven. Du kan gi beskjed selv, eller du kan velge at helsepersonell gir en anonym beskjed om at de du har hatt sex med bør teste seg.

 

Etter behandlingen
Dersom du har testet positivt på hepatitt B er det svært viktig at du ikke har sex med noen før legen som behandler deg har fortalt deg at du ikke er smittsom lenger.

 

Vaksine
Vaksine mot hepatitt B er gratis for personer som er særlig utsatt for å bli smittet med hepatitt B. Noen av de som kan få gratis vaksine er:

 • menn som har sex med menn
 • stoffmisbrukere
 • personer som selger sex
 • personer under 25 år med foreldre som er født i Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

Sex og samfunn tilbyr gratis hepatitt B-vaksine til dem som tilhører en av gruppene som er nevnt over og som er under 25 år.

Ikke alle leger vet om ordningen med gratis vaksine, og hvis din lege ikke kjenner til dette, kan du referere til smittevernloven som sier at personer som er særlig utsatt for smitte har rett på gratis vaksine.

Hepatitt B-vaksine består av 4 doser. De tre første dosene får du i løpet av 3 uker, mens den fjerde dosen er en oppfriskning av vaksinen, og gis når det har gått et år siden siste dose.

 

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Sykdommer