P-plaster - Sex og samfunn

P-plaster

P-plaster inneholder begge de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen. Det finnes kun ett merke med p-plaster og dette heter Evra.

P-plaster

Plasteret måler 4,5 x 4,5 centimeter og skal skiftes én gang i uken.

Ved bruk av p-plaster blir blødningene regelmessige og ved behov kan du selv utsette blødningen.

 

Hvordan virker plasteret?

P-plaster virker først og fremst ved at hormonene hindrer eggløsning.

 

Hvem kan bruke p-plaster?

De aller fleste kvinner kan bruke p-plaster. Noen få kan av medisinske årsaker ikke bruke p-plaster på grunn av hormonet østrogen. Du får derfor spørsmål om din egen og familiens helse første gang du får utskrevet p-plaster og blodtrykket ditt vil også måles.

For å utelukke fare for alvorlig bivirkning blir du spurt om følgende:

 • Har du migrene og da særlig migrene med noe som heter aura. Aura er synsforstyrrelser eller nevrologiske symptomer før du får migrene.
 • Har du eller noen andre i nær familie (mor, far eller søsken) hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag?
 • Røyker du?
 • Har du noen andre sykdommer eller bruker noen andre faste medisiner?

 

Bivirkninger

Siden p-plaster inneholder hormonene østrogen og gestagen kan du få bivirkninger, akkurat som ved andre typer hormonell prevensjon. Bivirkningene er helt ufarlige og går ofte over innen de tre første månedene. Bivirkninger du kan oppleve er hodepine, ømme bryster, tørrhet i skjeden, økt utflod, kvalme, humørsvingninger, hudforandringer, psykiske bivirkninger og tap av sexlyst.

Dersom plagene ikke går over etter tre måneder kan du vurdere å bytte til en annen type prevensjon.

 

Mellomblødninger

Mellomblødninger kan være vanlig. Dette er blødninger utenom den månedlige blødningen. Mellomblødninger kan komme hvis du har glemt å skifte p-plaster. Slike blødninger kan også komme hvis du har hoppet over den plasterfrie pausen. Noen ganger er det p-plasteret i seg selv som gir mellomblødninger, og det kan da hjelpe å bytte til en annen type prevensjon.

En sjelden gang kan småblødninger komme av en annen grunn. Hvis du har hatt samleie uten kondom er det viktig å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner, særlig klamydia.

 

Uteblitt blødning

Av og til får du ikke blødning som forventet. Dersom det skjer to ganger på rad eller du har glemt å sette på nytt p-plaster til riktig tid, bør du ta en graviditetstest. Du kan ta en graviditetstest tidligst tre uker etter ubeskyttet samleie.

 

Alvorlige bivirkninger

P-plaster inneholder østrogen og kan i veldig sjeldne tilfeller føre til alvorligere bivirkninger som blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag. For å finne hvem som har høy risiko for farlige bivirkninger, vil den som skriver ut p-plaster stille deg spørsmål om din og familiens helse.

Du må kontakte lege dersom noen av sympto­mene nedenfor plutselig oppstår, uansett om du bruker p-plaster eller ikke:

 • Smertefull hevelse i leggen eller armen
 • Kraftige smerter i brystet
 • Hoste og blodig oppspytt
 • Kraftig og uvanlig hodepine
 • Vansker med å snakke
 • Vansker med å se
 • Nummenhet eller kraftløshet på den ene siden av kroppen, f.eks. et bein
 • Anfall med kramper

 

Resept

Du må få en resept av lege, helsesøster eller jordmor for å starte med p-plaster.

 

Begynne å bruke p-plaster

Hvis du fester på p-plasteret innen femte dag av menstruasjonen er du beskyttet mot graviditet fra første dag. Begynner du utenom dette må du bruke kondom de sju første dagene etter at du har satt på det aller første plasteret.

Plasteret kan festes på rumpe, magen, utsiden av overarm eller øvre del av rygg/bryst. Plasteret skal aldri festes på brystene.

 

Hvordan brukes p-plasteret?

Før du setter på plasteret må huden ren og tørr. Plasteret skal ikke settes på sår. Plasteret skal trykkes godt ned med håndflaten i 10 sekunder og det er viktig å sørge for at kantene sitter godt fast. For å unngå hudirritasjoner kan du veksle mellom de fire stedene du setter plasteret.

Plasteret skiftes én gang per uke, på samme ukedag, i tre uker. Kast p-plasteret i vanlig søppel, ikke i toalettet. Du skal så ha maksimum sju dagers pause uten plaster før du setter på et nytt plaster. Du vil vanligvis få en blødning to til tre dager etter at plasteret er fjernet. Du skal sette på nytt plaster selv om du fortsatt har blødning og du er beskyttet mot graviditet selv om du har blødning.

For å oppnå best mulig beskyttelse kan du gjøre pausen kortere enn sju dager. To til fire dager er ofte nok til at det kommer en blødning.

 

Glemt p-plaster

Dersom du har glemt å sette på nytt plaster eller har mistet plasteret er du kanskje ikke lenger beskyttet mot graviditet.

Hvis du har glemt å sette på plaster etter plasterfri uke, glemt å bytte eller det har falt av kan det være du ikke er sikker. Da må du:

 • Sett på p-plaster så raskt du husker det. Dette blir din nye dag 1 og starten på en ny fireukers syklus. Det betyr at du skal bruke 3 plaster før en ny plasterfri pause.
 • Bruk i tillegg kondom de neste 7 dager (til du bytter plaster igjen).
 • Har du hatt samleie de siste 7 dagene anbefales det nødprevensjon i tillegg. Ta nødprevensjon så raskt som mulig. Les om nødprevensjon lengre nede.

 

Nedenfor er det informasjon hva du skal gjøre om du har:

Glemt å sette på plaster etter pause

Hvis du glemmer å sette på nytt plaster etter plasterfri periode, slik at du har vært mer enn sju døgn uten plaster, er du ikke lenger beskyttet mot graviditet. Sett på p-plaster og bruk i tillegg kondom de neste sju dagene. Hvis du har hatt samleie de siste sju dagene anbefales nødprevensjon i tillegg.

 

Glemt å skifte plaster
Hvis du glemmer å skifte plaster men det ikke har gått mer enn 48 timer over det vanlige tidspunktet for skifte av plaster, er du fortsatt beskyttet mot graviditet. Du skal fortsette med samme byttedag som før.

Dersom du glemmer å skifte p-plaster og det har gått mer enn 48 timer over det vanlige tidspunktet for skifte av plaster, er du ikke lenger nødvendigvis beskyttet mot graviditet. Du må sette på nytt plaster så raskt som mulig og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Du må bruke kondom de neste sju dagene, det vil si frem til du har byttet plaster igjen. Hvis du har hatt samleie de siste sju dagene anbefales nødprevensjon i tillegg.

 

Oppkast og diaré

Oppkast og diaré påvirker ikke effekten av p-plasteret.

 

Kan plasteret falle av?

Plasteret har en god klebemasse og risiko for at det faller av er minimal. Plasteret tåler vanlige aktiviteter som trening, dusjing, bading og badstu, så sant plasteret er riktig festet. Dersom plasteret faller av er du fortsatt beskyttet hvis du setter på en nytt plaster innen 24 timer. Du fortsetter da med å skifte plaster på samme dag som du pleier.

Om plasteret faller av og det går mer enn 24 timer før du setter på nytt plaster, er du ikke lenger nødvendigvis beskyttet mot graviditet. Du skal sette på nytt plaster så raskt som mulig, og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Du må bruke kondom de neste sju dagene, det vil si frem til du har byttet plaster igjen. Hvis du har hatt samleie de siste sju dagene anbefales nødprevensjon i tillegg.

 

Nødprevensjon og p-plaster

Hvis du har glemt å skifte plaster eller sette på nytt plaster etter plasterfri periode og du har hatt samleie de siste sju dagene er det anbefalt å ta nødprevensjon. Det finnes to typer nødprevensjon på markedet og det er litt forskjell på disse.

Hvis du tar nødprevensjon som heter NorLevo må du avstå fra samleie eller bruke kondom ved samleie de neste sju dagene. Etter sju dager vil p-plasteret ha effekt og du igjen er beskyttet mot graviditet.

Hvis du tar nødprevensjon som heter Ella One må du avstå fra samleie eller bruke kondom ved samleie de neste 14 dagene. Etter 14 dager vil p-plasteret ha effekt og du igjen er beskyttet mot graviditet.

 

Hoppe over blødninger eller sammenhengende bruk av p-plaster

Du vil vanligvis få en blødning når du har den plasterfrie perioden. Mange velger å utsette denne blødningen.

 

Hvis du ønsker å utsette én blødning
Fortsett med å skifte plaster hver uke til det passer å få blødning. Du tar så en plasterfri periode.

 

Sammenhengende bruk
Fortsett med nytt plaster uten plasterfri periode. Ved sammenhengende bruk får man likevel før eller siden en mellomblødning. Noen får blødning etter kun å ha hoppet over én plasterfri periode, mens andre kan hoppe over flere perioder før det kommer en blødning. Når du merker at det kommer en blødning tar du av plasteret, og har en plasterfri periode.

Sammenhengende bruk er helt ufarlig og bruken av p-plaster blir da bare enda sikrere. Blødningen du får er uansett ikke en normal menstruasjon, og det er ikke farlig å utsette denne så lenge du ønsker.

 

For å være beskyttet mot graviditet må du huske at

 • den plasterfrie pausen aldri skal være lengre enn sju dager, men den kan godt være kortere.
 • du alltid skal bruke p-plaster i minst 21 dager, det vil si minst tre plastre, mellom to plasterfrie perioder.

 

Slutte med p-plaster

Dersom du skal slutte med p-plaster bør du fullføre tre uker med p-plaster. Du er da beskyttet mot graviditet i sju dager etter at du tar av det siste plasteret. Bruk av p-plaster gir deg ikke nedsatt fertilitet, uansett hvor lenge du bruker det. Det tar omtrent en måned etter du har sluttet til normal menstruasjon er tilbake.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Prevensjon