Sex og samfunn i mediene

Kunnskaps- og informasjonsformidling er en viktig del av vårt arbeid. Sex og samfunn ønsker derfor å være en relevant aktør i samfunnsdebatten og vi ønsker å øke samfunnets bevissthet når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi har høy kompetanse på feltet og i tilfeller hvor media etterspør vår ekspertise, stiller vi derfor opp om vi synes tema er relevant. Dette gjelder alt fra seksualpolitiske saker til mer tabloide saker.

Dersom du ønsker en ukentlig oppdatering fra vårt mediearbeid og generelle arbeid for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Et nyhetsarkiv, som både inkluderer artikler hvor vi var omtalt og innlegg hvor vi selv er avsender, finner du i menylinjen ved siden av. Se våre medieklipp fra:

Om oss