Styret

Sex og samfunns styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret består av:

 

Britt Ingjerd Nesheim

Styreleder

Valgt fra: Januar 2015

Bakgrunn: Professor em. i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved Oslo Universitetssykehus.

 

Thorbjørn Brook Steen

Nestleder

Valgt fra: Januar 2020

Bakgrunn: Jobber til daglig som overlege i fødselsmedisin ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

 

Elisabeth T. Swärd

Styremedlem

Valgt fra: Januar 2019

Bakgrunn: Jobber til daglig som seniorrådgiver innen kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Marius Johansen

Styremedlem

Valgt fra: Januar 2014

Bakgrunn: Jobber til daglig som stipendiat på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, og som lege ved Sex og samfunn.

 

Anneli Rønes

Ansattrepresentant/hovedtillitsvalgt Klubben

Fra: Mars 2019

Bakgrunn: Jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver ved Sex og samfunn.

 

Freddy Øvstegård

Vara

Valgt fra: Januar 2018

Bakgrunn: Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av Familie- og kulturkomiteen.

 

Einar Seierstad

Vara for hovedtillitsvalgt Klubben

Valgt fra: Januar 2020

Bakgrunn:  Jobber til daglig som sykepleier på Sex og samfunn, både på klinikk og chat og som seksualitetsunderviser.

 

 

Om oss