Styret

Sex og samfunns styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret består av:

 

Britt Ingjerd Nesheim

styreleder

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Professor em. i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved Oslo Universitetssykehus. Har reproduksjon og seksuell helse som spesielt interessefelt.

 

Freddy Øvstegård

nestleder/vara

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn: Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Han har vært aktiv i Sosialistisk ungdom i flere år og er nestleder i ungdomsorganisasjonen. Han er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021.

 

Elisabeth T. Swärd

styremedlem

Valgt fra: januar 2019

Bakgrunn: Jobber til daglig som seniorrådgiver innen kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Nora Mehsen

styremedlem

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn: Jobber i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som fagperson i LHBT-senteret (seksjon for likestilling og inkludering). Hun har tidligere jobbet bla som rådgiver i Sex og Politikk, jobbet på FNs informasjonskontor for Vest-Europa og som leder for Skeiv Verden.    

 

Marius Johansen

styremedlem

Valgt fra: januar 2014

Bakgrunn: Jobber til daglig som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn.

 

Anneli Rønes

ansattrepresentant/hovedtillitsvalgt Klubben

Fra: mars 2019

Bakgrunn: Jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver ved Sex og samfunn.

 

Line Bø Leren

vara for hovedtillitsvalgt Klubben

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn:  Jobber til daglig som sykepleier på Rikshospitalet, samt på Sex og samfunns chat, kveldsklinikk og som seksualitetsunderviser.

 

 

Om oss