Våre kursholdere

Mariann Olsvik, helsesykepleier
Mariann er utdannet sykepleier fra Ålesund Sykepleierhøgskole i 1993. Videreutdannet til helsesøster ved Høgskolen i Akershus i 2003.

Hun har arbeidserfaring fra gynekologisk avdeling ved Aker Sykehus, barnemedisinsk avdeling ved Aker sykehus og Ullevål universitetssykehus, samt seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Rikshospitalet. Mariann har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2004.

Mariann er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun var en av de første (da) helsesøstrene i landet som selvstendig satte inn spiral, og har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

 

 

Trine Aarvold, lege
Trine har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Hun har vært lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Hun har også tidligere jobbet ved Ung.no, en nettside som svarer på spørsmål fra unge i hele landet.

Ansatt på Sex og samfunn siden 2011 og er en del av det medisinskfaglige fagpanelet. Hun jobber ved klinikken og holder undervisning for helsepersonell.

Trine underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum, og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no

 

 

Siri Kløkstad, gynekolog
Siri er utdannet lege fra Semmelweis universitetet i Budapest i 2012 og har jobbet ved kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus de siste 8 årene. Siri er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og har vært ansatt på Sex og samfunn siden august 2021.

Hun er en del av Sex og samfunns medisinske fagpanel, jobber ved klinikken og er medforfatter på Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Siri underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere høyskoler rundt om i landet, arrangerer kurs for leger og holder prevensjonsundervisninger for leger i spesialisering i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

 

 

 

Tale Wetteland Stoa
Tale er utdannet sykepleier ved Lovisenberg diakonale høyskole i 2013. Hun har tatt en videreutdanning i psykisk helse og rus ved Høgskolen i Innlandet og videreutdanning i seksuell helse. Har fra tidligere bred arbeidserfaring fra psykisk helsevern. Tale har jobbet ved Sex og samfunn siden 2018 og er prosjektleder for senterets helsetilbud for mennesker som kjøper sex. I tillegg holder hun kurs for helsepersonell om kjøp, salg og bytte av sex.

 

 

 

 

Stine Solli
Stine Solli er utdannet sykepleier og er avdelingsleder for kliniske tjenester ved Sex og samfunn. Hun har jobbet ved Sex og samfunn siden 2015, og har ansvar for både klinikk, chat og seksualitetsundervisning. Stine holder blant annet kurs og veiledning om: avvergingsplikt og helsehjelp til de under 16, seksualitetsundervisning og erfaringsutveksling angående chat, og veiledning i samtaleteknikk.

 

 

 

Kurs