Våre kursholdere

Mariann Olsvik, helsesykepleier
Mariann er utdannet sykepleier fra Ålesund Sykepleierhøgskole i 1993. Videreutdannet til helsesøster ved Høgskolen i Akershus i 2003.

Hun har arbeidserfaring fra gynekologisk avdeling ved Aker Sykehus, barnemedisinsk avdeling ved Aker sykehus og Ullevål universitetssykehus, samt seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Rikshospitalet. Mariann har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2004.

Mariann er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun var en av de første (da) helsesøstrene i landet som selvstendig satte inn spiral, og har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

 

 

Trine Aarvold, lege
Trine har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Hun har vært lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Hun har også tidligere jobbet ved Ung.no, en nettside som svarer på spørsmål fra unge i hele landet.

Ansatt på Sex og samfunn siden 2011 og er en del av det medisinskfaglige fagpanelet. Hun jobber ved klinikken og holder undervisning for helsepersonell.

Trine underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum, og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no

 

 

Siri Kløkstad, gynekolog
Siri er utdannet lege fra Semmelweis universitetet i Budapest i 2012 og har jobbet ved kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus de siste 8 årene. Siri er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og har vært ansatt på Sex og samfunn siden august 2021.

Hun er en del av Sex og samfunns medisinske fagpanel, jobber ved klinikken og er medforfatter på Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Siri underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere høyskoler rundt om i landet, arrangerer kurs for leger og holder prevensjonsundervisninger for leger i spesialisering i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

 

 

 

Tale Wetteland Stoa, psykiatrisk sykepleier
Tale er utdannet sykepleier ved Lovisenberg diakonale høyskole i 2013. Hun har tatt en videreutdanning i psykisk helse og rus ved Høgskolen i Innlandet og videreutdanning i seksuell helse. Har fra tidligere bred arbeidserfaring fra psykisk helsevern. Tale har jobbet ved Sex og samfunn siden 2018 og er prosjektleder for senterets helsetilbud for mennesker som kjøper sex. I tillegg holder hun kurs for helsepersonell om kjøp, salg og bytte av sex.

 

 

 

 

 

Anette Søholt, helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Anette er helsesykepleier og NACS-autorisert spesialist i sexologisk rådgivning. Hun har arbeidserfaring fra blant annet gynekologisk poliklinikk og føde/gyn-mottak på Ullevål sykehus og fra helsestasjon for barn 0-5 år og helsestasjon for ungdom. Videre har hun hatt privat praksis som sexologisk rådgiver ved Oslo kvinnehelsesenter. Anette har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2021.

Hun har bred erfaring fra klinikken vår der hun også legger inn og tar ut spiraler og p-staver. Anette har et stort antall pasienter som følges opp med sexologisk rådgivning og problemstillingene dekker hele bredden av sexologiske problemstillinger. Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på universiteter og høyskoler innen sexologi og langtidsvirkende prevensjon (LARC). Videre holder Anette prevensjonskurs og underviser i sexologi for helsepersonell samt private oppdragsgivere i hele landet.

 

 

 

 

Nanna Klingenberg, sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Nanna jobber på Sex og samfunn og i egen sexologipraksis, og er fagansvarlig for sexologifeltet ved Sex og samfunn.  Hun har bred arbeidserfaring og har blant annet jobbet med enslige mindreårige asylsøkere, mennesker som selger seksuelle tjenester, i rusomsorgen og innen psykisk helse. Hun har også jobbet som prosjektleder og undervist ansatte i helse og sosialsektoren om blant annet seksualitet, kjønns- og seksualitetsmangfold, minoritetskompetanse og kommunikasjon.

Nanna har lang medieerfaring, og har tidligere hatt en fast spalte i Aftenposten om ungdom og seksualitet og bidrar jevnlig som fagperson i radio, aviser og i diverse podkaster.

Nanna har et stort antall pasienter i sexologisk rådgivning ved klinikken, både enkeltpersoner og par, der problemstillingene dekker hele bredden av sexologiske problemstillinger. Hun underviser i sexologi ved universiteter og høgskoler, samt ved kurs for leger og andre yrkesgrupper i hele landet.

 

 

 

Kurs