For helsepersonell

Jobber du med unge og seksualitet kan du søke om å hospitere på Sex og samfunn. Vi tilbyr også faglige oppdateringer, blant annet gjennom våre månedlige Onsdagskurs og et utvalg kurs innenfor temaene seksuell helse.

Vi gir også ut Metodebok for seksuell helse, som benyttes både som pensumlitteratur og i praktisk arbeid blant helsepersonell som jobber innenfor disse temaene.

Se menyen til høyre for mer informasjon om våre ulike tilbud til helsepersonell.

Klinikk og tilbud