Sexologisk rådgivning

Sex og samfunn tilbyr gratis sexologisk rådgivning. I sexologisk rådgivning kan du få hjelp til å bedre forholdet til din egen seksualitet og hvordan du er seksuell med andre.

Hva er sexologisk rådgivning?

For de fleste er seksualitet forbundet med noe positivt som gir glede og nytelse. Mange kan likevel oppleve at en eller flere perioder i livet får problemer med egen seksualitet eller seksualitet sammen med andre. I slike tilfeller kan du få hjelp av en sexologisk rådgiver.

For å kunne forklare hva sexologisk rådgivning er kan det være nyttig å si noe om hva seksualitet er. Sex og samfunn har laget en definisjon på seksualitet som viser at det er noe som angår de fleste og som griper inn i livene våre på ulik måte.

”Selvbestemt seksualitet er den grunnholdning som Sex og samfunn bygger på. I dette legger vi alles rett til selv å bestemme hvordan en vil leve sitt seksuelle liv så lenge egne og andres grenser respekteres og norsk lov ikke brytes. 

Seksualitet handler om nærhet som kan være av fysisk, intellektuell eller følelsesmessig art. Seksualitet handler om nytelse og sjenerøsitet, lekenhet, ømhet og begjær, lengsel, spenning og nysgjerrighet, skam og skuffelse. Seksualitet henger også sammen med temaer som ønsket og uønsket svangerskap og abort, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Seksualitet angår alle mennesker i alle aldre og livssituasjoner og utvikles gjennom hele livet. Seksualitet omfatter fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og kulturelle sider ved det å være menneske og kan nytes alene eller deles med andre.”

I sexologisk rådgivning kan du få hjelp til å bedre forholdet til egen seksualitet og hvordan du er seksuell med andre. En sexologisk rådgiver kan hjelpe med å se sammenhenger og gi råd med tanke på hvordan du best mulig kan ha det godt som en seksuell person.

Noen ganger kan problemer knyttet til seksualiteten nylig ha oppstått, som for eksempel at du plutselig opplever at penis ikke blir stiv når du ønsker det, eller det kan være problemer som kan utvikle seg over tid, som for eksempel som vedvarende smerter under samleie. Noen ganger kan problemene løses med få samtaler, andre ganger tar det lenger tid.

 

Tema i rådgivningen kan være:

  • Ereksjonsproblemer og for tidlig sædavgang
  • Manglende orgasme
  • Smerter ved samleie
  • Lystproblemer
  • Skremmende seksuelle fantasier
  • Problemer knyttet til overgrep
  • Seksuell identitet og kjønnsidentitet
  • Problemer omkring ulike tenningsmønstre
  • Annet

 

Hvem er sexologisk rådgiver?

Sexologiske rådgivere som er tilknyttet Sex og samfunn har alle en grunnutdanning innenfor helsefag, for eksempel sykepleier eller psykiatrisk sykepleier. De har videreutdanning innenfor faget sexologi og godkjenning fra Nordisk forening for klinisk sexologi. De har erfaring i arbeid med ungdom og seksualitet og har hatt veiledning fra psykologer eller medisinere med sexologisk kompetanse.

 

Har sexologiske rådgivere taushetsplikt?

Hos oss er sexologiske rådgivere underlagt Lov om helsepersonell og har taushetsplikt.

 

Må partner være med?

Siden seksuelle problemer ofte viser seg å være relasjonelle, kan det i noen tilfeller være viktig å ha partner med i rådgivningen.

 

Koster det noe?

Sex og samfunn har tilbud om gratis sexologisk rådgivning til alle under 25 år og som er bosatt i Oslo. Det finnes sexologiske rådgivere ellers i landet, men de tar betalt.

 

Hvordan får jeg bestilt time?

Du kan ringe oss for å bestille time. For tiden tilbyr vi kun rådgivning på dagtid og det er dessverre noe ventetid. Sexologisk rådgivning ved Sex og samfunn er et tilbud til alle under 25 år (født 1999 eller senere).

 

Andre tilbud

Norsk forening for klinisk sexologi har laget en oversikt over tilgjengelige sexologer i Norge, se siden finnensexolog.no.

 

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Klinikk og tilbud