Ungdomsgruppa

Sex og samfunns ungdomsgruppe ble startet opp i 2014.

Hovedformålet med gruppa er å utvide kanalene for tilbakemeldinger fra unge som bruker tjenestene våre og som representerer aldersgruppen vi jobber for hver dag. Ungdomsgruppas mandat inkluderer å:

  • Drive informasjonsarbeid om senterets arbeid og virksomhet.
  • Bidra til vårt arbeid med bevisstgjøring rundt unges seksualitet, både politisk og i samfunnet generelt.
  • Representere Sex og samfunns målgruppes synsvinkler, erfaringer og behov.
  • Bidra til å utvikle senterets tilbud.
  • Bidra med innspill til, og delta på, relevante møter og arrangementer.
  • Representere Sex og samfunn på relevante arrangementer og være Sex og samfunns unge ansikt utad.
  • Bidra til å utvide vårt kontaktnettverk, spesielt i ungdomsmiljøer.

Medlemmene er i alderen 15-29 og gruppas viktigste funksjon er å bidra til brukermedvirkning og innspill fra målgruppa. Gruppa skal fungere som en bindeledd for å nå ut til Sex og samfunns målgrupper, primært til pasientgruppa, men også til beslutningstakere og samarbeidspartnere.

Du kan lese gruppas mandat her.

Kunne du tenke deg å bli med i ungdomsgruppa vår? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til ungdomsgruppa@sexogsamfunn.no og fortell litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

Følg Ungdomsgruppa på Instagram @ungseks.

 

Hvordan er unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Norge?

Sommeren 2021 reiste Ungdomsgruppa landet rundt og snakket med unge om hva de mener om fremtidens seksualpolitikk.

Dette resulterte i  en rapport og 50 krav som skal overrekkes til helseminister Ingvild Kjerkol.

Les hele rapporten her.

Kort versjon av rapporten finner du her.

 

De unges 50 krav til fremtidens seksualpolitikk

Ungdomsgruppa til Sex og samfunn har samlet inn 50 krav til framtidens seksualpolitikk.

Ungdommens 50 krav finner du her.

Om oss