Ungdomsgruppa

Sex og samfunns ungdomsgruppe ble startet opp i 2014.

Hovedformålet med gruppa er å utvide kanalene for tilbakemeldinger fra unge som bruker tjenestene våre og som representerer aldersgruppen vi jobber for hver dag. Ungdomsgruppas mandat inkluderer å:

  • Drive informasjonsarbeid om senterets arbeid og virksomhet.
  • Bidra til vårt arbeid med bevisstgjøring rundt unges seksualitet, både politisk og i samfunnet generelt.
  • Representere Sex og samfunns målgruppes synsvinkler, erfaringer og behov.
  • Bidra til å utvikle senterets tilbud.
  • Bidra med innspill til, og delta på, relevante møter og arrangementer.
  • Representere Sex og samfunn på relevante arrangementer og være Sex og samfunns unge ansikt utad.
  • Bidra til å utvide vårt kontaktnettverk, spesielt i ungdomsmiljøer.

Medlemmene er i alderen 15-25 og gruppas viktigste funksjon er å bidra til brukermedvirkning og innspill fra målgruppa. Gruppa skal fungere som en bindeledd for å nå ut til Sex og samfunns målgrupper, primært til pasientgruppa, men også til beslutningstakere og samarbeidspartnere.

Gruppa møtes ca. en gang i måneden. På møtene presenterer ansatte fra Sex og samfunn de ulike prosjektene Sex og samfunn jobber med, i tillegg til at vi går gjennom forespørsler som har kommet inn fra internt og eksternt hold den siste måneden. Gruppa velger sammen med ansatte fra Sex og samfunn hvilke oppgaver de ønsker og har kapasitet til å jobbe med. I løpet av siste del av 2015 har gruppemedlemmene blant annet evaluert vår nye chattetjeneste og kommet med innspill til ny nasjonal plan på seksuell helse.

Du kan lese gruppas mandat her.

Kunne du tenke deg å bli med i ungdomsgruppa vår? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til anneli@sexogsamfunn.no og fortell litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

 

Om oss