2023

I 2023 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

 • Abort må gjøres mer tilgjengelig over hele landet
  • Norge må følge WHOs retningslinjer 
  • Det må utarbeides en nasjonal veileder for abort 
  • Det må utvikles en nasjonal, døgnåpen aborttelefon

 

 • Vulvahelse må styrkes 
  • Det må bevilges mer midler til forskning på vulvahelse   
  • Det må utvikles nasjonale retningslinjer og pasientrettigheter for å sikre tverrfaglig behandlingstilbud for personer med vulvodyni og vaginisme 
  • Helsetjenesten må ha økt kunnskap og kompetanse på vulvahelse 
  • Personer som har blitt omskåret skal sikres et godt og tverrfaglig helsetilbud 

 

 • Vi må sikre likeverdig tilbud for seksuell helse for minoriteter  
  • Sex og samfunn skal oppleves relevant, trygt og inkluderende for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kulturell bakgrunn, religiøs bakgrunn, hudfarge eller funksjonsvariasjon. 
  • Alle tjenester som arbeider med seksuell helse skal oppleves relevant, trygt og inkluderende for alle.  
  • Helsetjenesten må kjenne til hvordan minoritetsstress, diskriminering og rasisme kan påvirke den seksuelle helsen.  
  • Det må gjøres aktive grep for å sikre representasjon av minoritetsgrupper i profesjonsutdanningene for jordmor, helsesykepleiere og i videreutdanning for sexologi.  
  • Organisasjoner og stiftelser på SRHR-feltet må aktivt bidra til å inkludere minoritetsgrupper og fremme minoritetsgruppers perspektiver i faglig arbeid og politisk påvirkningsarbeid 

 

Om oss