Kurspakker sexologi

For de fleste er seksualitet forbundet med noe positivt som gir glede og nytelse. Mange kan likevel oppleve at de i én eller flere perioder av livet får problemer knyttet til seksualiteten. Et stort flertall av helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med pasientene sine, og vegrer seg mot å ta opp utfordringer knyttet til seksuell helse. Vi tilbyr kurs om kommunikasjon rundt seksualitet og håndtering av ulike seksuelle dysfunksjoner. Hva er sexologi? Hvordan møte pasienter med spørsmål om kjønn og seksuell identitet? Hvordan kan du som helsepersonell best hjelpe pasienter med seksuelle problemer som følge av funksjonshemming eller kronisk sykdom? Hvordan gi en god seksualundervisning?

Ønsker du å booke oss til et kurs som du arrangerer? Vi har ferdige kurspakker som dekker en hel eller en halv dag med undervisning.

 

Sexologikurs hel dag (6 timer)

Dagen starter med en innledning til sexologi som fagfelt. Hvordan snakke om seksualitet? Hvordan påvirkes kommunikasjonen av språk og egne holdninger? Hvor dypt skal en inn i ulike problemstillinger? Foreleserne tar opp viktigheten av rolleavklaring og vil presentere behandlingsmodellen PLISSIT, som et verktøy i møtet med pasienten. Deler av undervisningen foregå som rollespill og gjennomgang av kasus.

På andre del av kursdagen bruker vi tid på temaer som er viktigst for din gruppe. Dere velger da to av følgende temaer:

  • Seksuell identitet/kjønnsidentitet
  • Minoritetsetniske og seksualitet
  • Psykisk helse og seksualitet – en avklaring
  • Sykdom og seksualitet
  • Funksjonsnedsettelser og seksualitet
  • Fetisj/BDSM
  • Kjøp og salg av seksuelle tjenester
  • Grensesprengende seksualitet

Heldagskurset har blitt godkjent av Legeforeningen som 6 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og av Norsk Sykepleierforbund med 6 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Sexologikurs halv dag (3 timer)

Det finnes 7 forskjellige pakker for halvdagskurs i sexologi:

 

Hvordan snakke om seksualitet?

Hvordan snakke om seksualitet? Hvordan påvirkes kommunikasjonen av språk og egne holdninger? Hvor dypt skal en inn i ulike problemstillinger? Foreleserne tar opp viktigheten av rolleavklaring og vil presentere behandlingsmodellen PLISSIT, som et verktøy i møtet med pasienten. Deler av undervisningen foregå som rollespill og gjennomgang av kasus.

 

Seksualitetsundervisning

Hva er det viktig å være forberedt på når en skal planlegge seksualitetsundervisning? Hvordan påvirkes undervisningen av språk og egne holdninger? Mange føler at de har for lite kompetanse til å legge opp undervisningen. Vi vil gi tips til dette, og presentere noen verktøy for å gjøre undervisningen bedre. Deler av undervisningen foregår ved praktiske øvelser.

 

Minoriteter og seksualitet

Hvordan snakke om seksualitet med mennesker av minoritetsetnisk bakgrunn? Vi deler fra våre erfaringer fra Sex og samfunns minoritetsprosjekt. Hva ønsker kvinner å snakke om, og hva med menn? Lurer de på det samme? Videre tar vi opp viktigheten av kulturforståelse ved undervisning i store og små grupper, samt i enkeltkonsultasjonen.

 

Funksjonshemmede og seksualitet

Hvordan snakke om seksualitet med mennesker som har nedsatte funksjonsevner? Dette utfordrer samfunnets normer for hva kropp og seksualitet er. Når og hvordan forteller man en ny partner om funksjonsnedsettelser, som ikke alltid er synlige? Hva forventes av deg i hjelperrollen? Hvilke seksuelle hjelpemidler finnes, og hvor får man tak i disse?

 

Kroniske sykdommer og seksualitet

Hvordan snakke om seksualitet med mennesker som har kroniske sykdommer? Hva forventes av deg i hjelperrollen? Hvilke seksuelle hjelpemidler finnes, og hvor får man tak i disse? Hva skjer med parforholdet når den ene parten blir alvorlig syk eller får en kronisk lidelse? Når og hvordan forteller man en ny partner om sykdommen, som ikke alltid er synlig? Hvordan blir kronisk syke med seksuelle utfordringer møtt i helsevesenet, og hvordan ønsker de å bli møtt?

 

Kjønnsidentitet og seksuell identitet

Trans, homo, lesbisk, pan, bi, aseksuell, queer, ikke-binær, poly. Listen er lang, og begreper sauses sammen. Hva er forskjellen på seksuell identitet og kjønnsidentitet? Vi rydder opp i begrepsjungelen. For mange av oss kan livet by på hverdagsutfordringer i et heteronormativt samfunn. Hvordan kan vi som helsepersonell møte alle på en inkluderende måte?

 

Grensesprengende seksualitet

Hva skjer med oss når vi møter personer som har ukjente seksuelle preferanser eller seksuell adferd som oppleves skremmende? Hva er fetisj og BDSM? Er dette skadelig eller sykelig? Er det noe som er ulovlig?  Hvordan spiller dine egne holdninger inn i møtet med pasienten? Hva gjør du når du møter mennesker som har erfaringer med kjøp, salg eller bytte av seksuelle tjenester?

 

Pris og bestilling

Vi følger Legeforeningens honorarsatser, for tiden kr 3.600,- per time (inntil 45 min) for foredrag og undervisning. Pris for heldagskurs er kr 16.000,- (rabatt på 5.000,-). I tillegg kommer utgifter til reise, kost og losji ved kurssted utenfor Oslo. Høyskoler og universiteter betaler halv timesats: kr 1.750,-

Kontakt oss for spørsmål om bestilling av sexologikurs.

Kurspakker sexologi