Kurspakker sexologi

Ønsker du å booke oss til et kurs som du arrangerer? Vi har ferdige kurspakker som dekker en hel eller en halv dag med undervisning.

For de fleste er seksualitet forbundet med noe positivt som gir glede og nytelse. Mange kan likevel oppleve at de i én eller flere perioder av livet får problemer knyttet til seksualiteten. Et stort flertall av helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med pasientene sine, og vegrer seg mot å ta opp utfordringer knyttet til seksuell helse.

Vi tilbyr kurs om kommunikasjon rundt seksualitet og håndtering av ulike seksuelle dysfunksjoner.

Hva er sexologi? Hvordan møte pasienter med spørsmål om kjønn og seksuell identitet? Hvordan kan du som helsepersonell best hjelpe pasienter med seksuelle problemer som følge av funksjonshemming eller kronisk sykdom? Hvordan gi en god seksualundervisning?

 

Sexologikurs hel dag (6 timer)

Dagen starter med en innledning til sexologi som fagfelt. Hvordan snakke om seksualitet? Hvordan påvirkes kommunikasjonen av språk og egne holdninger? Hvor dypt skal en inn i ulike problemstillinger? Foreleserne tar opp viktigheten av rolleavklaring og vil presentere behandlingsmodellen PLISSIT, som et verktøy i møtet med pasienten. Deler av undervisningen foregå som rollespill og gjennomgang av kasus.

På andre del av kursdagen bruker vi tid på temaer som er viktigst for din gruppe. Dere velger da to av følgende temaer:

  • Seksuell identitet/kjønnsidentitet
  • Minoritetsetniske og seksualitet
  • Psykisk helse og seksualitet – en avklaring
  • Sykdom og seksualitet
  • Funksjonsnedsettelser og seksualitet
  • Mangfoldig seksualitet:
    • Fetisj/BDSM
    • Kjøp og salg av seksuelle tjenester

Heldagskurset har blitt godkjent av Legeforeningen som 6 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og av Norsk Sykepleierforbund med 6 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Sexologikurs halv dag (3 timer)

Hvordan snakke om seksualitet?
Hvordan snakke om seksualitet? Hvordan påvirkes kommunikasjonen av språk og egne holdninger? Hvor dypt skal en inn i ulike problemstillinger? Foreleserne tar opp viktigheten av rolleavklaring og vil presentere behandlingsmodellen PLISSIT, som et verktøy i møtet med pasienten. Deler av undervisningen foregå som rollespill og gjennomgang av kasus.

 

Seksualitetsundervisning
Hva er det viktig å være forberedt på når en skal planlegge seksualitetsundervisning? Hvordan påvirkes undervisningen av språk og egne holdninger? Mange føler at de har for lite kompetanse til å legge opp undervisningen. Vi vil gi tips til dette, og presentere noen verktøy for å gjøre undervisningen bedre. Deler av undervisningen foregår ved praktiske øvelser.

 

Minoriteter og seksualitet
Hvordan snakke om seksualitet med mennesker av minoritetsetnisk bakgrunn? Vi deler fra våre erfaringer fra Sex og samfunns minoritetsprosjekt. Hva ønsker kvinner å snakke om, og hva med menn? Lurer de på det samme? Videre tar vi opp viktigheten av kulturforståelse ved undervisning i store og små grupper, samt i enkeltkonsultasjonen.

 

Kjønnsidentitet og seksuell identitet
Trans, homo, lesbisk, pan, bi, aseksuell, queer, ikke-binær, poly. Listen er lang, og begreper sauses sammen. Hva er forskjellen på seksuell identitet og kjønnsidentitet? Vi rydder opp i begrepsjungelen. For mange av oss kan livet by på hverdagsutfordringer i et heteronormativt samfunn. Hvordan kan vi som helsepersonell møte alle på en inkluderende måte?

 

Mangfoldig seksualitet
Hva skjer med oss når vi møter personer som har ukjente seksuelle preferanser eller seksuell adferd som oppleves skremmende? Hva er fetisj og BDSM? Er dette skadelig eller sykelig? Er det noe som er ulovlig?  Hvordan spiller dine egne holdninger inn i møtet med pasienten? Hva gjør du når du møter mennesker som har erfaringer med kjøp, salg eller bytte av seksuelle tjenester?

 

Pris og bestilling

Vi følger Legeforeningens honorarsatser. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss for spørsmål om bestilling av sexologikurs.

Kurspakker sexologi