Hospitering

I mer enn 20 år har Sex og samfunn gjennom vår hospiteringsordning tatt imot helsepersonell og studenter fra hele landet.

Viktig informasjon til deg som har søkt om eller skal søke om hospitering hos Sex og samfunn

Fra høsten 2019 finansierer dessverre ikke Helsedirektoratet lenger reise og opphold for hospitering hos Sex og samfunn. Fylkeskommunene vil få disse midlene over tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten, og kommunene må selv søke respektive fylkeskommuner om midler til kompetansehevingstiltak, som for eksempel hospiteringsopphold ved Sex og samfunn.

Det er fremdeles gratis å komme til oss, selv om prosessen blir noe endret.

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vi tar i hovedsak imot hospitanter med helsefaglig bakgrunn; jordmødre, helsesøstre og leger, som jobber med seksualitet, og vi tar imot hospitanter fra hele landet. Kartet til høyre viser en oversikt over hvor hospitantene som besøkte oss i 2016 kom fra.

Vanligvis går programmet over to dager og inkluderer både hospitering på klinikken og i seksualitetsundervisningen i 9. klasse. Dersom du er lege kan du isteden hospitere en full dag på klinikken (11.30-19.00), og kan da få poeng til etter- og videreutdanning. Dersom du ikke har helsefaglig bakgrunn kan du søke om hospitering kun på seksualitetsundervisningen.

 

Program

Dag 1 

Reise til Oslo. Innkvartering på hotell.

Kl. 14.45: Oppmøte. Presentasjon av klinikken.

Kl. 15.00-ca. 19.00: Deltakelse på kveldsklinikken, observasjon av sykepleier eller lege.

Dag 2

Kl. 08.30-11.30: Overvære seksualitetsundervisning for en 9. klasse.

 

Annen informasjon

Med unntak av skolens ferier gjelder tilbudet om hospitering hele året. Vi tar inn maksimum to hospitanter per dag.

Reisestipendet må ikke forveksles med refusjon etter statens reiseregulativ. Det er ment å dekke reise og overnatting hvis behov. Reisestipendet vil først bli utbetalt etter avsluttet besøk, se mer informasjon i påmeldingsskjema under. Dette betyr at du selv må ordne billetter og overnatting etter du har mottatt skriftlig tilbud fra oss.

 

Søk om hospitering

Fyll ut påmeldingsskjemaet og send dette til mona@sexogsamfunn.no. Dersom du har flere epostadresser (for eksempel jobb og privat), må du gjerne føre opp flere adresser vi kan nå deg på.

Dersom du ønsker ønsker opplæring i innsetting og fjerning av p-stav, finner du mer informasjon om dette her.

Klinikk og tilbud