Chat

Sex og samfunns chat er åpen mandag-torsdag klokken 10.30-18.00.

Sex og samfunns chat kan du ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse, for eksempel:

 

Det er helt trygt å snakke med oss, og du skal være sikker på at du får god hjelp til å finne svar på det du spør om

  • Alle som jobber på chat-tjenesten har minimum 3-årig høyere utdanning innen helsefag. De vil si at du kan møte sykepleiere, helsesøstre, sexologisk rådgivere og psykiatriske sykepleiere, samt leger og legestudenter. Det vil også være psykolog tilstede enkelte dager.
  • Samtlige ansatte går gjennom en opplæring med fokus på hvordan man gir rådgivning gjennom en chat-tjeneste.
  • Sex og samfunns Metodebok er faggrunnlaget på chat-tjenesten. Metodeboken revideres årlig, og brukes av helsepersonell i hele Norge.
  • Noen ganger må vi spørre en kollega om hjelp eller bruke litt tid på å finne frem riktig informasjon. I slike tilfeller gir vi beskjed om at det kan bli litt ventetid før vi svarer.

 

Hos oss er du anonym

  • Det er bare du og den du snakker med som ser det dere skriver til hverandre.
  • Vi kan ikke se deg eller finne den pc’en du sitter ved og vi kan ikke søke opp IP-adresser.
  • Som alt annet helsepersonell har vi taushetsplikt. Taushetsplikten betyr at vi skal verne om ditt personvern, men den innebærer også at vi har melde-, opplysnings- og avvergelsesplikt. Det vil i praksis si at vi har plikt til å si fra til nødetater dersom vi mener den vi snakker med er i fare for å skade seg selv eller andre. Dette betyr at politiet i noen tilfeller vil kunne spore IP-adresse for å kunne avverge fare for liv og helse.
  • Når du er ferdig med å snakke med oss kommer det opp et evalueringsskjema. Det er valgfritt å fylle inn dette. Dersom du velger å fylle ut skjemaet, er du fremdeles helt anonym og vi kan ikke spore deg opp. Ved å fylle ut skjemaet hjelper du oss å få vite om vi gjør en god jobb, og om det er noe vi bør bli bedre på. Vi spør også om litt andre ting i skjemaet, dette er for å finne ut om vi når ut til de som trenger oss aller mest.

 

Sex og samfunns chat er for de som har spørsmål knyttet til seksuell helse. Vi har i tillegg laget en oversikt over en rekke andre hjelpetjenester som også dekker andre felt.

 

Klinikk og tilbud