Chat

Sex og samfunns chat er åpen mandag-torsdag klokken 12.00-17.00.

Sex og samfunns chat kan du ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse, for eksempel:

 

Det er helt trygt å snakke med oss, og du skal være sikker på at du får god hjelp til å finne svar på det du spør om

  • Alle som jobber på chat-tjenesten er utdannet som sykepleiere og med ulike videreutdannelser.
  • De vil si at du kan møte sykepleiere, helsesykepleiere, sexologisk rådgivere og psykiatriske sykepleiere.
  • Samtlige ansatte går gjennom en opplæring med fokus på hvordan man gir rådgivning gjennom en chat-tjeneste.
  • Sex og samfunns Metodebok er faggrunnlaget på chat-tjenesten. Metodeboken revideres årlig, og brukes av helsepersonell i hele Norge.
  • Selv om vi er helsepersonell, kan vi ikke gi individuell helsehjelp over chat. Vi skal likevel hjelpe deg med å finne gode svar gjennom å gi tilpasset, men generell informasjon.
  • Noen ganger må vi spørre en kollega om hjelp eller bruke litt tid på å finne frem riktig informasjon. I slike tilfeller gir vi beskjed om at det kan bli litt ventetid før vi svarer.

 

Hos oss er du anonym

  • Det er bare du og den du snakker med som ser det dere skriver til hverandre.
  • Vi kan ikke se deg eller finne den pc’en du sitter ved og vi kan ikke søke opp IP-adresser.
  • Som alt annet helsepersonell har vi taushetsplikt. Taushetsplikten betyr at vi skal verne om ditt personvern, men den innebærer også at vi har melde-, opplysnings- og avvergelsesplikt. Det vil i praksis si at vi har plikt til å si fra til nødetater dersom vi mener den vi snakker med er i fare for å skade seg selv eller andre. Dette betyr at politiet i noen tilfeller vil kunne spore IP-adresse for å kunne avverge fare for liv og helse.
  • Når du er ferdig med å snakke med oss kommer det opp et evalueringsskjema. Det er valgfritt å fylle inn dette. Dersom du velger å fylle ut skjemaet, er du fremdeles helt anonym og vi kan ikke spore deg opp. Ved å fylle ut skjemaet hjelper du oss å få vite om vi gjør en god jobb, og om det er noe vi bør bli bedre på. Vi spør også om litt andre ting i skjemaet, dette er for å finne ut om vi når ut til de som trenger oss aller mest.

Sex og samfunns chat er for de som har spørsmål knyttet til seksuell helse. Vi har i tillegg laget en oversikt over en rekke andre hjelpetjenester som også dekker andre felt.

 

NB!

Det er ikke mulig å bestille time via chat.

Ved stor pågang så må vi begrense samtalen til ca 30 minutter.

Klinikk og tilbud