Stiftelsen Sex og samfunn

Tre sirkler Sex og samfunnSex og samfunn er en ideell stiftelse som har som formål å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Stiftelsen skal arbeide for dette formålet gjennom klinisk og pedagogisk virksomhet, samt gjennom faglig utvikling og politisk påvirkningsarbeid.

Stiftelsen er partipolitisk uavhengig.

I menyen til høyre kan du lese mer om vår historie, vårt arbeid, diverse nyheter og våre politiske saker.

Om oss