Politiske saker - Sex og samfunn

Politiske saker

Tre sirkler Sex og samfunnSex og samfunn er en ideell stiftelse som har som formål å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

 

Vi deler vårt arbeid inn i tre hovedområder:

Klinisk arbeid

Vårt kliniske arbeid inkluderer poliklinikken, sexologisk rådgivning, samtalegrupper for transungdom, hurtigtest hiv, helsetilbud for personer som kjøper sex, tilbud om oppfølging etter oppstart med PEP og vår nasjonale chat-tjeneste.

 

Undervisning

Vi underviser årlig mer enn 6 000 10. klasseelever i Osloskolen, samt at vi holder kurs og opplæring for helsepersonell over hele landet, studenter ved høgskoler og universiteter og hospitanter , samt for minoritetsetniske personer i Osloområdet.

 

Påvirkningsarbeid

Sex og samfunn har hatt en viktig politisk stemme siden oppstarten i 1971. I de senere årene har vi trappet opp vårt politiske arbeid og vårt mediearbeid, og har blant annet etablert samarbeid med programmet Juntafil på NRK P3 og med TOPP.

 

Kjernesaker

Hvert år velger vi ut tre kjernesaker som vi jobber særlig med, gjennom å påvirke dagsorden både politisk og i mediene. I 2017 har vi følgende tre kjernesaker:

  • Bedre seksualitetsundervisning
  • Styrking av helsestasjon for ungdom
  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år

Les mer om våre kjernesaker for 2017 her.

Om oss