Digital HFU-skole

Den digitale HFU-skolen er et gratis, kompetansehevende tiltak for ansatte som jobber ved helsestasjon for ungdom og har som formål å styrke og forankre faglig fellesskap, gi oppdatert kunnskap og gi trygghet i yrkesutøvelsen. Den digitale HFU-skolen er utarbeidet av Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) NSF og Sex og samfunn.

Det er viktig at at ungdom har et godt og helhetlig tilbud ved helsestasjon for ungdom, uavhengig av bosted. For mange kommuner kan det være utfordrende å møte kravene og anbefalingene for tjenestene, blant annet når det gjelder kvalitet og tjenesteytelse. Den digitale HFU-skolen vil være et godt tiltak for å oppfylle de nasjonal faglige retningslinjene for helsestasjon for ungdom.

 

Hva består kurset i?
Det er ingen kostnad knyttet til å se den digitale HFU-skolen. HFU-skolen består av fire moduler, sexologi, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner og minoriteter og kommunikasjon. Hver modul har innhold med 6 timers varighet, og vi ser blant annet på:

  • Sexologi: En innføring i sexologi. Vi forteller om våre retningslinjer og hvordan vi praktiserer ved Sex og samfunn. Forelesere er Tore Holte Follestad, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), og Trude Slettvoll Lien, Psykiatrisk sykepleier, psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)
  • Prevensjon: En oversikt over prevensjonsmidlene som finnes og hva en bør tenke på ved valg av prevensjon. Foreleser er Trine Aarvold, som er lege og medisinskfaglig rådgiver ved Sex og samfunn.
  • Seksuelt overførbare infeksjoner: Vi ser på de vanligste infeksjonene og testing og behandling av de ulike infeksjonene. Vi tar også for oss meldesystemet MSIS, og hvorfor det er viktig at disse infeksjonene rapporteres inn. Forelesere er Trine Aarvold, lege og Siri Kløkstad, gynekolog. Både Trine og Siri jobber ved Sex og samfunn.
  • Minoriteter og kommunikasjon: I denne modulen får du en innføring i kommunikasjon med ulike grupper som vi er i kontakt med på helsestasjon for ungdom. Hvilke behov har de, og hvordan kan vi tilpasse oss deres behov? Forelesere er fra Sex og samfunn, Pro Sentret, Unge funksjonshemmede og Beate Hovland, som har doktorgrad i etikk.

 

Delta på samlinger
Ved å melde deg på den digitale HFU-skolen forplikter du deg til å enten delta på en digital samling eller en fysisk samling i din region. Samlingene tilrettelegges av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, og Sex og samfunn er ansvarlig for det faglige innholdet.

Vi ønsker og anbefaler at det opprettes regionale nettverk som kan samarbeide om hvordan man kan gi et best mulig tilbud til ungdommene. Om du eller dere ønsker tips på hvordan dere kan ta i bruk og få mest mulig ut av den digitale HFU-skolen – ta kontakt med Camilla Rørtveit i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF.

 

Digitale samlinger
Vi planlegger digitale samlinger januar-april 2024. Det vil være fire halvdagssamlinger, én samling per modul. Ta kontakt med louise@sexogsamfunn.no for mer informasjon.

 

Evaluering av HFU-skolenVed påmelding til HFU-skolen forplikter du deg til å evaluere modulene i etterkant. Dette viktig for at vi skal kunne tilpasse innholdet og lage et best mulig undervisningsopplegg.

 

PåmeldingFor å registrere deg må du fylle ut dette skjemaet. Etter du er registrert kan du logge deg inn her.

 

Allerede bruker?
Dersom du allerede har en bruker på den digitale HFU-skolen kan du logge deg inn her.

 

 

Den digitale HFU-skolen er et samarbeid mellom Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Sex og samfunn.

Klinikk og tilbud