Trans

Trans er en betegnelse for personer som helt eller delvis identifiserer seg annerledes enn det kjønnet som ble registrert ved fødsel.

sexOG_transpersons

Transpersoner kan ha mange forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Kjønnsidentitet er hvilket/hvilke kjønn en person identifiserer seg som. Kjønnsuttrykk er måten en person uttrykker sin kjønnsidentitet på.  

 

Kjønnsinkongruens
Et annet ord for det å oppleve å være trans er kjønnsinkongruens. Kjønnsinkongruens er mangel på samsvar mellom det kjønnet en person identifiserer seg som og det kjønnet som ble tildelt/registrert ved fødsel. Andre ord og begreper som brukes er transkjønnet, transmann, transkvinne, ikke-binær, skeiv, gender fluid og queerMange som opplever å være et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen, kaller seg for trans. 

  

Kjønnsbekreftende behandling
Kjønnsbekreftende behandling vil si at en bekrefter det kjønnet en opplever å være gjennom behandling. Slik behandling kan involvere hormoner og kirurgi. 

  

Ønsker alle behandling?
Nei, det er en myte at alle transpersoner ønsker behandling med hormoner og kirurgi for å bekrefte kjønnsidentiteten sin. Noen ønsker kjønnsbekreftende behandling med kirurgi og hormoner, mens andre kun ønsker delvis behandling, for eksempel hormonbehandling, men ikke kirurgi. Andre ønsker ikke behandling, men vil uttrykke seg på den måten de selv ønsker og føler ikke behov for behandling. 

  

Hvor kan du få kjønnsbekreftende behandling?
De fleste får behandling på NBTK ved Rikshospitalet (Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens). Dersom du får behandling i regi av NBTK er det gratis. Her er et sammendrag av hvordan prosessen rundt kjønnsbekreftende behandling foregår: 

  • Det er nødvendig at du først oppsøker din fastlege for henvisning til psykiater eller psykolog i nærheten av der du bor. 
  • Psykolog eller psykiater henviser deg videre til NBTK på Rikshospitalet. 
  • Når psykolog eller psykiater har sendt henvisning til NBTK på Rikshospitalet, vil du bli innkalt til time hos NBTK for vurdering. 
  • Når du har fått diagnosen kjønnsinkongruens, og NBTK anbefaler behandling, vil du få hormonbehandling. 
  • Etter ett til to år på hormonell behandling, kan du få operasjoner.
  • Ønsker du også operasjoner, vil hele prosessen ta ca. 4-5 år, men dette varierer. (Kilde: Harry Benjamin Ressurssenter). 

  

Behandling utenfor NBTK
Det er mulighet for behandling andre steder. Flere transpersoner får kjønnsbekreftende hormonbehandling av sin fastlege. Det finnes også private klinikker som utfører noen operasjoner, blant annet fjerning eller innsetting av bryster. Slik det er i dag må du selv betale for privat behandling. Privat hormonbehandling koster fra 300-500 kroner i måneden. For informasjon om privat behandling, kan du ta kontakt med fastlege eller pasientorganisasjon. 

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Trans