Kjønnsidentitet

Identitet er hvem vi forstår oss selv som, og hvordan vi blir forstått av andre.

Identiteten vår formes ut ifra forventede roller fra omgivelsene vi vokser opp i. Vi kan for eksempel tillegges egenskaper basert på kjønn, hudfarge, religion, klær, utdanning og lignende.

Kjønn er menneskers grunnleggende følelse av egen kjønnsidentitet. I samfunnet har vi kjønnsroller som former kjønnsidentiteten vår. Vi oppdras i en tradisjonell rolle hvor det forventes at vi enten skal oppføre oss som gutt eller jente, mann eller kvinne. Det knyttes ofte forventninger til oss ut ifra kjønnet vi tildeles ved fødsel.

Allerede fra fødsel tillegges vi et kjønn, som regel gutt eller jente. De som er født med penis, oppfattes som gutt. De som er født med vagina, oppfattes en som jente. Tradisjonelt tenkes det at noen enten er gutter eller jenter, men det finnes mange varianter av kjønn. Dette kaller vi kjønnsmangfold.

I dagens samfunn er det større åpenhet for at vi kan identifisere oss som det kjønnet vi ønsker, uten at vi må like «typiske» gutte- eller jenteting. Likevel er det fremdeles mange forventinger knyttet til å passe inn i kjønnsrollene.

Vi vet at det finnes mange mennesker som ikke føler seg hjemme i rollene gutt og jente. Alle mennesker har rett til å uttrykke seg akkurat på den måten de vil og ønsker. Sex og samfunn er opptatt av at alle selv skal bestemme og velge hva som er rett for seg selv.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

Sex