Ressurser til undervisning

Ressurs utviklet av Sex og samfunn
Sex og samfunn har lang erfaring med å undervise om seksualitet. Vi har siden 1992 holdt undervisning for Oslos 10. klasser. Dette gjør vi på oppdrag av Utdanningsetaten, og tilbudet har siden 2008 vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Osloskolen. Fra januar 2017 ble undervisningen flyttet til 9. klasse.

Vi holder også opplæring av studenter innenfor helsefag ved utdanningsinstitusjoner over hele landet, har en egen hospiteringsordning for helsepersonell fra hele landet og holder kurs og opplæring i et bredt utvalg temaer innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Vi har utviklet en ressurs til deg som holder seksualitetsundervisning, og har basert denne på undervisningen vi selv holder:

  • Seksualitet og sex
  • Seksuell trivsel
  • Kroppen
  • Seksuell identitet
  • Kjønn og identitet
  • Grenser og samtykke
  • Digital seksualitet
  • Prevensjon
  • Seksuelt overførbare infeksjoner

Ressursen kan lastes ned her. Versjonen tilgjengelig er oppdatert i september 2023.

 

Ressurs utviklet av Oslo kommune
Høsten 2019 utviklet Oslo kommune, i samarbeid med blant annet Sex og samfunn, et undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting. Ressursen er todelt:

 

Ressurs fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Bufdir
Utdanningsdirektoratet har sammen med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en støtteressurs for å undervise om kjønn og seksualitet.

Klinikk og tilbud