Ressurser til undervisning

Ressurs utviklet av Sex og samfunn

Sex og samfunn har lang erfaring med å undervise om seksualitet. Vi har siden 1992 holdt undervisning for Oslos 10. klasser. Dette gjør vi på oppdrag av Utdanningsetaten, og tilbudet har siden 2008 vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Osloskolen. Fra januar 2017 ble undervisningen flyttet til 9. klasse.

Vi holder også opplæring av studenter innenfor helsefag ved utdanningsinstitusjoner over hele landet, har en egen hospiteringsordning for helsepersonell fra hele landet og holder kurs og opplæring i et bredt utvalg temaer innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Vi har utviklet en ressurs til deg som holder seksualitetsundervisning, og har basert denne på undervisningen vi selv holder. Tema vi tar opp i vår undervisning er:

  • Prevensjon
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Anatomi
  • Kjønnsroller
  • Grenser
  • Seksuell trivsel
  • Første gang

Ressursen kan leses og lastes ned her.

 

Ressurs utviklet av Oslo kommune

Høsten 2019 utviklet Oslo kommune, i samarbeid med blant annet Sex og samfunn, et undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting. Ressursen er todelt:

 

Ressurs fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et ressurshefte om kjønn og seksualitet for lærere i grunnskoleopplæringen.

Klinikk og tilbud