Politiske innspill

Tre sirkler Sex og samfunn

Sex og samfunn har siden vi ble etablert i 1971 jobbet med å løfte tema som prevensjon, abort og seksuell opplysning på den politiske arenaen. Gjennom vårt påvirkningsarbeid deltar vi i samfunnsdebatten og driver opplysningsarbeid i media, blant beslutningstakere og befolkningen forøvrig.

Vi leverer høringsuttalelser og -innspill til partipolitiske program og relevante handlingsplaner og strategier, både lokalt og nasjonalt. Se våre høringsinnspill fra:

Om oss