Tidligere vinnere

2022

Skamløsprisen 2022 ble tildelt Kaveh Rashidi. Rashidi er lege, skribent og foredragsholder. I nominasjonen ble Kaveh slik:

Han har et stort engasjement for seksuell helse. Kaveh jobber for at vi alle skal snakke mer åpent om seksuell helse, og er særlig opptatt av at leger må tørre å snakke med sine pasienter om sex.

 

2021

Skamløsprisen 2021 gikk til Marianne Knudsen og Ida Hauge Dignes som driver podkasten «Hemma». Podkasten ble lansert i 2019 og med den ønsket Marianne og Ida å bryte ned barrierer og bidra til at folk skal kjenne seg igjen, bli berørt av og bli engasjert i å føre likestillingskamp sammen med alle med ulike former for funksjonsnedsettelser. Dette sa de til Handikapnytt ved lanseringen av podkasten.

I nominasjonen heter det: De har en funksjonsvariasjon og deler åpent om hvordan det er å leve med den. De er veldig tydelige på at alle har en seksualitet! De er de forbildene man trenger for at alle skal ha noen å kjenne seg igjen i. 

Ida og Marianne fra podkasten Hemma vant Skamløsprisen 2021. Foto: Maja James Brenna.

 

2020

Skamløsprisen 2020 gikk til Morten Hegseth for programmet “Homoterapi”. Høsten 2019 kunne vi følge Hegseth i VG TV-programmet «Homoterapi», hvor han adresserte praksisen vi også kjenner som konverteringsterapi. Slik terapi går ut på at skeive skal omvendes, blant annet gjennom sjelesorg og behandling. Homoterapi er omstridt, blant annet fordi det knyttes til depresjon, og i verste fall selvskading og selvmord.

Gjennom programmet “Homoterapi” og engasjementet i saken mot konverteringsterapi, har Morten stått opp for de som kan ha eller har blitt utsatt for homoterapi, samtidig som han har gitt berørte en stemme.

Morten Hegseth vant Skamløsprisen 2020.

 

2019

Tuva Fellman vant Skamløsprisen 2019 for sin nysgjerrighet og åpenhet rundt sex, kropp og følelser blant annet gjennom radioprogrammet Juntafil. I nominasjonen heter det:

Tuva kan, og tør, snakke om alt. Hun er utrolig engasjert og har bidratt til åpenhet rundt sex og seksualitet. Sammen med lytterne utforsker hun tema, spørsmål, kleinheter, fordommer, og alt sex og seksualitet rommer. Hun skaper trygghet gjennom selv å være like nysgjerrig som lytterne, og det aller beste: Tuva stiller alle de spørsmålene du ikke tør stille selv!

Juryen til Skamløsprisen 2019 bestod av Carina Elisabeth Carlsen, Stian Grastveit, Martine Tønnessen, Ronny Brede Aase, Per Arthur Andersen, Else Kåss Furuseth, Kathrine Aspaas og Maria Røsok.

Tuva Fellman vant Skamløsprisen 2019.

 

2018

Carina Elisabeth Carlsen vant Skamløsprisen 2018 for sitt engasjement for kroppspositivisme. I nominasjonen heter det:

Carina Elisabeth Carlsen er humanist og kroppspositivist, og jobber for at alle skal bli akseptert for den de er. Hun ønsker å bryte ned vrangforestillinger og utfordre forutinntatte holdninger, nettopp for at mennesker som ikke passer inn i vedtatt samfunnsnormer skal slippe å føle skam. Skamfølelse gjør det vanskelig å være trygg både på seg selv og sine omgivelser, og er opphav til psykisk uhelse. Dette har Carina grepet tak i, og jobber forbilledlig for at alle mennesker skal kunne elske og akseptere seg selv. Hun er også en fin talsperson for psykisk helse og det å være annerledes.

Juryen til Skamløsprisen 2018 bestod av Andrea Voll Voldum fra Vi Tror Deg-Stiftelsen, Kaveh Rashidi, Simen Hunding Strømme, Emil Johnsen, Else Kåss Furuseth, Noah Lindaas, Kathrine Aspaas og Maria Røsok.

Carina Elisabeth Carlsen vant Skamløsprisen 2018.

 

2017

Vinnerne av Skamløsprisen 2017 var Vi Tror Deg-stiftelsen, ved Andrea Voldum og June Holm. Stiftelsen jobber for at alle som har blitt utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep skal føle seg sett og hørt. Voldum og Holm har begge trosset skammen som får mange til å tie, både ved å dele egne historier og ved å hjelpe andre, blant annet gjennom opprettelse og drift av stiftelsen. Stiftelsen jobber for å forebygge overgrep, bidra til mer åpenhet rundt temaet og for å fjerne skam og stigma.

Vi sendte direkte fra utdelingen av Skamløsprisen fra vår Facebook-side.

Skamløsjuryen 2017 bestod av Kathrine Aspaas, Nils Bech, Sofia N. Srour, Nancy Herz, Else Kåss Furuseth, Sofie Elise Isachsen, Isak Byomstad, Rahman Chaudhry og Maria Røsok.

 

(F.v.) Vi Tror Deg-stiftelsen, ved Andrea Voldum og June Holm, og HKH Mette-Marit.

 

2016

Vinnerne av den første Skamløsprisen ble Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile, også kjent som de skamløse minoritetsjentene. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

De skamløse arabiske jentene har klart å fylle selve begrepet “skamløs” med ny mening. Når de skriver sine kronikker, og deltar i debatter, går tankene til dristig, modig og grenseoverskridende. De sprenger seg ut av tabuer og urettferdige sosiale regler for unge jenter med innvandrerbakgrunn. Med sin frie, direkte og håpefulle tone, har de invitert til en godlynt og bred debatt om et stort og viktig tema: sosial kontroll.

Skamløsjuryen 2016 bestod av Bjørnar Moxnes, Kathrine Aspaas, Else Kåss Furuseth, Tuva Fellmann, Isak Byomstad og Maria Røsok.

Utdelingen kan ses på VG TV, som også filmet påfølgende debatt med tittel “Skammens mange ansikter – fra utenforskap til «innenfor»; om inkludering og det å ta tilbake seg selv”. Her deltok blant annet assisterende daglig leder Tore Holte Follestad og jurmedlem i Skamløsprisen, Kathrine Aspaas.

 

Vinnere Skamløsprisen 080916
(f.v.) Nancy Herz, Else Kåss Furuseth, Sofia Nesrine Srour, Kathrine Aspaas og Maria Røsok.

 

 

Skamløsprisen