HFU-dagene 2019

Hovedtema for HFU-dagene er gutter.

Den 3. og 4. september arrangeres HFU-dagene 2019, en nasjonal konferanse for alle som jobber på helsestasjon for ungdom (HFU), i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse. Hovedtema for årets konferanse er gutter. Konferansen holdes for tredje år på rad, og vil som de foregående årene bli avholdt på Riksscenen i Oslo.

Etter konferansens avslutning vil det bli utdeling av Skamløsprisen 2019, på samme sted.

 

Vil du stå på venteliste?

Det er dessverre ikke flere ledige billetter til HFU-dagene 2019. Basert på tidligere erfaringer vil det bli lagt ut ca 20 restplasser for salg medio august. Sett deg på venteliste her.

Påmeldingsavgiften for 2019 er 1 500 kroner og inkluderer en enkel lunsj mandag 3. september og kaffe, te og frukt, samt enkel servering i pausene. Påmelding er bindende, og billettene refunderes ikke ved avbestilling.

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Arbeidet med seksuell og reproduktiv ungdomshelse er svært viktig, og vi ønsker både å gi ungdommer i Norge et bedre tilbud og å gi helsepersonell økt kunnskap gjennom en årlig nasjonal konferanse.

 

Foreløpig program

Tirsdag 3. september

08.00-09.00 Registrering og morgenkaffe
09.00-10.15 Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn.
10.15-10.45 Pause
10.45-12.00 Kroppsbilde og doping. Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.15 Hvordan skal vi få guttene til å oppsøke helsehjelp? Hvordan prate med gutter?
14.15-14.45 Pause
14.45-16.00 Gutter og dataspill. I tillegg kommer Tuva Fellmann fra Juntafil på NRK P3.

Kveldsesjon tirsdag:
16.30-18.00 P-stav og spiral. Praktiske øvelser for inntil 40 deltakere (påmelding i august).

 

Onsdag 4. september

08.30-09.00 Morgenkaffe
09.00-10.15 Nye retningslinjer for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Gonoré øker eksplosivt blant unge i Oslo og genital mykoplasma skaper store utfordringer. Hva skal vi gjøre?
10.15-10.45 Pause
10.45-12.15 HFU Norge rundt i 2019. Presentasjon av prosjekter fra ulike steder i landet i året som har gått.

Etter konferansens slutt 4. september blir det utdeling av Skamløsprisen 2019, med mange spennende innslag. Deltakelse på prisutdelingen er gratis, men påmelding kreves.

 

Marius Johansen: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn (tir) og Nye retningslinjer for seksuelt overførbare infeksjoner (ons)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn siden 2010. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen. Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Redaktør og forfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Han er også lege i Juntafil på NRK P3.

I det første foredraget vil han sammen med kollega, Trine Aarvold, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem? I det ander foredraget vil han snakke om status for SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) blant dagens unge i Norge, med særlig vekt på mykoplasma og gonoré.

Trine Aarvold: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Er lege i Juntafil på NRK P3. Jobber i tillegg i Ung.no og svarer på spørsmål fra unge på nett. Trine underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og står bak nettsiden vulva.no

Skal sammen med kollega, Marius Johansen, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem?

Maha Kamran: Guttekroppen, sosiale medier og doping

Maha jobber til daglig som rådgiver i Antidoping Norge, Hun er med på å drifte tjenesten Dopingkontakten – en anonym samtale- og informasjonstjeneste der personer som vurderer å bruke doping, og de som bruker doping, kan ta kontakt. Hun har master i psykologisk vitenskap og skrev masteroppgave om kausal attribusjon, altså hva slags type kunnskap ulike mennesker bruker for å forklare ting for seg selv. Videreutdanning i rus og psykiatri. Er god på å identifisere tankefeil, både i teori og i praksis. Har også skrevet en rekke artikler om sosiale mediers påvirkningskraft.

Foredraget hennes er en samling av de praktiske erfaringene hun har gjort seg gjennom arbeidet i Dopingkontakten, ADNOs anonyme samtale- og informasjonstjeneste om kropp trening og doping, og samtalene som foregår i nettforumene om kropp og trening blant gutter.

Trude Slettvoll Lien: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn  

Trude er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo i 2001 og spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) fra DACS i 2013. Studerer psykoterapi, med spesialisering i par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark. Trude har bred erfaring fra arbeid innen somatikk og psykisk helse. Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2014, og er prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken. Hun er nestleder i Norsk forening for klinisk sexologi, og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Tore Holte Follestad, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

Tore Holte Follestad: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn

Tore er utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøyskole (1999), videreutdanning i Sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og Spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS (2008). Er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er også leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Trude Slettvoll Lien, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

Lillian Brekke: Egen kø for guttene på HFU Engen

Lillian er avdelingsleder for Helsestasjon for Ungdom og Studenter på Engen i Bergen. er utdannet helsesykepleier og har arbeidet mye med flyktninger og innvandrere. Hun har ett års erfaring som sykepleier på medisinsk avdeling i Tanzania, der hun selv fikk kjenne på det å være i fremmed i et nytt land. Hun har siden vært gruppeleder på Landås helsestasjon i 7 år, en av landet største helsestasjoner med et stort antall minoritetsfamilier. Utenom jobb er hun instruktør i havpadling og trives best i store bølger.

I innlegget vil hun snakke om hvordan HFU Engen har jobbet for å øke andel gutter som oppsøker helsestasjonen og resultat av dette arbeidet. Guttene har gjerne mer på hjerte enn en enkel klamydiatest.

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på fødebarsel B-avdelingen på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

Mariann Olsvik: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Mariann er helsesykepleier og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med jordmor Eva-Johanne Meldahl holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

HFU-dagene