Skamløsprisen - Sex og samfunn

Skamløsprisen

Sex og samfunn ønsker å fjerne skam rundt temaer knyttet til seksualitet ved å berømme enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å løfte temaet og fjerne skam. Derfor deler vi ut Skamløsprisen.

Skam, enten selvpålagt eller pålagt av andre, kan blant annet bidra til at mennesker ikke fullt ut kan leve i tråd med sin ønskede seksualitet, enten dette innebærer identitet, orientering, preferanser, følelser eller annet som for enkelte kan virke utfordrende.

 

Hvem er din kandidat?

(Fristen for nominasjoner er nå stengt. Stem frem din favoritt blant de tre finalistene her.)

Kandidater til Skamløsprisen har gjennom sitt engasjement løftet frem skambelagte områder innen seksualitet og skapt en positiv debatt omkring temaet.

Kandidater til Skamløsprisen bør oppfylle følgende kriterier:

 • Skapt debatt og økt bevissthet gjennom formidling av kunnskap om seksualitet.
 • Har gjennom sitt engasjement bidratt til å fjerne fordommer og skam knyttet til seksualitet.
 • Er et godt forbilde.
 • Har nådd bredt ut i sitt arbeid, både sosialt og geografisk.

 

 

Formål

Skamløsprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte områder innenfor seksualitet.

Prisen skal bidra til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet. Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker vi å motarbeide dette. Prisen skal sørge for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam.

 

Jury

Juryen vurderer hver kandidat etter gitte kriterier og avgjør hvem som får tildelt Skamløsprisen. Jury for 2017 består av følgende:

 • Else Kåss Furuseth
 • Kathrine Aspaas
 • Rahman Chaudhry, påtroppende leder i Elevorganisasjonen
 • Nils Bech
 • Sophie Elise Isachsen
 • Isak Byomstad, medlem av Sex og samfunns Ungdomsgruppe
 • Maria Røsok, daglig leder ved Sex og samfunn
 • Fjorårets vinnere av Skamløsprisen: de skamløse minoritetsjentene Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile

 

Tildeling

Tildelingen vil skje på Verdens seksuelle helsedag 4. september. Denne dagen er et initiativ fra World Association for Sexual Health, og skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt seksuell helse. Skamløsprisen søker å gjøre nettopp dette, å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet, og vi vil derfor markere denne dagen ved å løfte frem og berømme de blant oss som oppmuntrer til mot og åpenhet rundt skambelagte områder innenfor seksualitet.

 

Skamløsprisen