Tips for hvordan å møte trans*personer

Hvordan møte trans*personer:

 • Ikke si at det er en fase som går over
 • Ikke still spørsmålstegn ved det de forteller. Hvis en ungdom søker hjelp på grunn av kjønnsidentitet er det ikke noe som går over, men en del av deres identitet.
 • Gi de positiv feedback på at de tar kontakt. Vis at du som fagperson er åpen og inkluderende
 • Normaliser og si gjerne at det å være transperson er naturlig og en del av kjønnsmangfoldet blant oss mennesker

Spør:

 • Hva ønsker du hjelp med?
 • Hvordan opplever du kjønnet sitt?
 • Opplever du deg som gutt, jente, begge deler eller noe annet?
 • Pronomen; ønsker du å bruke han, hun, hen eller noe annet?
 • Hvilket navn ønsker du å bruke?
 • Hva tenker du om egen situasjon?
 • Hvis ting var optimalt, hvordan hadde livet vært?
 • Er det en person som du stoler på og som du kan snakke med om dette i din omgangskrets? Eks foreldre, venner, lærere, helsesøster, lege osv.

Tips:

 • En trenger ikke ha masse kunnskap for å hjelpe, ofte ønsker de som tar kontakt bare å dele tankene sine. Mange har ikke fortalt noen om det opplever eller har negative opplevelser med å bli avvist av blant annet helsepersonell
 • Skaff kunnskap. Les gjerne på nett eller kontakt organisasjoner med kunnskap på temaet
 • Føler de seg klar for å få hjelp, be de ta kontakt med helsesøster på skolen, ungdomshelsestasjon, fastlege eller psykolog. Her finnes det en oversikt over behandlere som har kunnskap om kjønnsidentitet i ulike deler av Norge: http://www.hbrs.no/filestore/HNDBOKkjnnskorrigerendebehandlingredigert20112.pdf
 • Ønsk velkommen tilbake. Si gjerne at vi kan følge de opp videre i prosessen

Steder hvor en kan henvende seg for å få info om kjønnsidentitet og trans:

 • Sex og samfunn
 • Skeiv Ungdom
 • Harry Benjamin Ressurssenter
 • Forbundet for transpersoner
 • Skeiv Verden
 • Helsestasjonen for LHBT-ungdom i Oslo

Trans