Synfase 28 piller

Begynne på p-piller
Hvis du begynner med første pille den første dagen i menstruasjonen, er du beskyttet mot graviditet fra første dag. Begynner du utenom dette, må du bruke kondom de 14 første dagene etter oppstart (på det første brettet). 

Du skal ta en pille hver dag. Du finner selv det tidspunktet på dagen som passer best for deg. Med 28-pakning skal du ikke ta noen pause før du begynner på et nytt brett. 

Synfase har blå og hvite piller med ulik mengde hormoner. De siste 7 pillene på brettet er rosa, inneholder ikke hormoner og er der for at du skal huske en pille hver dag. 

Du vil vanligvis få en blødning 2-3 dager etter at du har startet med de rosa pillene. Du er beskyttet mot graviditet hele tiden, også når du tar de rosa pillene. 

 

Glemt p-piller 

Det er fort gjort å glemme piller. Det har ingenting å si om du glemmer én eller flere av de rosa pillene. Hvis du glemmer noen av pillene med hormoner er det viktig å vite hva du skal gjøre for å unngå å bli gravid. Vi har laget en oversikt, men er du usikker på hva som gjelder for deg, så snakk med en lege, helsesykepleier eller jordmor. Du kan også kontakte oss på vår chat. 

Glemmer du én hvit eller blå pille, men det har gått mindre enn 36 timer siden forrige pille, er du allikevel beskyttet mot graviditet. Dette gjelder uansett hvor du er på brettet, også dersom du glemmer første pille etter hormonfri uke. Du trenger ikke å ta nødprevensjon eller bruke kondom. Ta pillen du glemte med én gang og dagens pille litt senere på dagen, selv om det kan bety to piller på samme dag.

Glemmer du to eller flere piller (det vil si der det har gått mer enn 36 timer siden forrige pille) er det sjanse for at du ikke lenger er beskyttet mot graviditet. 

Dette gjør du: Ta den siste pillen du har glemt, og ta dagens pille litt senere. De andre glemte pillene kan du kaste. Du skal bruke kondom i tillegg de neste 14 dagene. Hvis du har hatt samleie de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon . 

 

Oppkast og diaré
Hvis du kaster opp to timer eller kortere etter at du har tatt en hvit eller blå pille, skal du ta en ny med én gang. Kaster du opp på nytt skal du ikke ta flere enn to piller på en dag. Du skal bruke kondom i tillegg de neste 14 dagene. Hvis du har hatt samleie de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon . 

Hvis du har vanntynn diaré (løs mage er ikke diaré) i mer enn 24 timer er det stor sjanse for at du ikke lenger er beskyttet mot graviditet. Du skal bruke kondom i tillegg de neste 14 dagene. Hvis du har hatt samleie de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon . 

 

“Hoppe over mensen”
Du får vanligvis en blødning i pausen mellom to brett, men det er ikke farlig å utsette denne. 

Med Synfase kan bare de midterste 9 hvite pillene brukes til å utsette blødningen. Når den siste hvite pillen på et brett er tatt, kaster du brettet og begynner på den første hvite pillen på det nye brettet. Slik kan du fortsette så lenge du ønsker. Når du ikke vil utsette lengre, tar du de siste 5 blå. Deretter fortsetter du med de 7 rosa pillene, og normalt vil du da få blødning. Begynn så fra begynnelsen på et nytt brett. 

Det er egentlig ingen grense for hvor lenge du kan utsette blødninger, men før eller siden vil du allikevel begynne å blø. Noen får blødning etter kun å ha hoppet over én gang, mens andre kan hoppe over flere ganger før det kommer en blødning. 

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

 

 

Synfase 28 piller