Qlaira

Begynne med p-piller
Hvis du begynner med første pille innen første dag i menstruasjonen, er du sikker fra første pille. Begynner du utenom dette, må du bruke kondom de 9 første dagene etter oppstart (på det første brettet). 

Du skal ta en pille hver dag. Du finner selv det tidspunktet på dagen som passer best for deg. Du skal ikke ta noen pause før du begynner på et nytt brett. 

Pillene på brettet har ulik farge og hormoninnhold. De siste 2 pillene på brettet er hvite og inneholder ingen hormoner. De er der for at du skal huske en pille hver dag. Du vil vanligvis få en blødning på slutten eller helt i begynnelsen av et brett. Du er beskyttet mot graviditet hele tiden, også når du tar pillene uten hormoner. 

 

Glemt p-piller
Det har ingenting å si om du glemmer en eller flere av placebopillene (de hvite pillene). Nedenfor er det beskrevet hva du gjør om du glemmer noen av pillene med hormoner. Hvis du er usikker på hva som gjelder for deg så snakk med lege, helsesykepleier eller jordmor. Du kan også ta kontakt med vår chat.

 

Glemmer du én pille, men det har gått mindre enn 36 timer siden forrige pille, er du allikevel beskyttet mot graviditet. Dette gjelder uansett hvor du er på brettet, også dersom du glemmer første pille etter pille- eller hormonfri uke. Du trenger ikke å ta nødprevensjon eller bruke kondom.

 

Glemmer du én pille, men det har gått mer enn 36 timer mellom to piller er det sjanse for at du ikke lenger er beskyttet mot graviditet. Det er litt varierende hva du skal gjøre, og om du trenger nødprevensjon ut ifra hvor på brettet du har glemt pillen: 

Pille 1-9: Hvis pillen du har glemt er en av de ni første pillene på brettet skal du ta den glemte pillen så raskt som mulig. Dette kan bety at du må ta to piller på samme dag. Bruk kondom eller avstå fra samleie de neste ni dagene. Hvis du har hatt samleie i løpet av de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon. 

Pille 10-17: Hvis pillen du har glemt er pille dag 10-17 på brettet, skal du ta den glemte pillen pille så raskt som mulig. Dette kan bety at du må ta to piller på samme dag. Bruk kondom eller avstå fra samleie de neste ni dagene. Du trenger ikke å ta nødprevensjon. 

Pille 18-24: Hvis pillen du har glemt er pille 18-24 skal du IKKE ta den glemte pillen, men kaste brettet, og starte på et nytt brett. Bruk kondom eller avstå fra samleie de neste ni dagene. Du trenger ikke å ta nødprevensjon. 

Pille 25-26: Hvis pillen du har glemt er pille mellom dag 25-26 (de mørkerøde) på brettet skal du ta den glemte pillen pille så raskt som mulig. Dette kan bety at du må ta to piller på samme dag. Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie. Du trenger ikke å ta nødprevensjon. 

 

Glemmer du to eller flere piller er det stor sjanse for at du ikke lenger er beskyttet mot graviditet. 

Kast brettet, og start på nytt brett. Bruk kondom de neste ni dagene. Hvis du har hatt samleie i løpet av de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon.  

 

Oppkast og diaré
Det har ingenting å si om du kaster opp eller har diaré mens du tar placebopillene (de hvite pillene). Nedenfor er det beskrevet hva du gjør om du har oppkast eller diaré mens du tar pillene med hormoner: 

Hvis du kaster opp mer enn tre timer etter at du har tatt pillen, så regnes du fortsatt som beskyttet mot graviditet. 

Hvis du kaster opp innen tre timer etter at du har tatt pillen, skal du ta en ny med én gang. Hvis det ikke har gått mer enn 36 timer siden forrige tablett (den du tok dagen før), er du fortsatt beskyttet mot graviditet. 

Kaster du opp på nytt skal du ikke ta flere enn to piller på én dag. Du er ikke lenger beskyttet mot graviditet. Kast brettet, og start på nytt brett. Bruk kondom de neste ni dagene. Hvis du har hatt samleie i løpet av de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon. 

Hvis du kaster opp eller har vanntynn diaré (løs mage er ikke diaré) i mer enn 24 timer er det stor sjanse for at du ikke lenger er beskyttet mot graviditet. Bruk kondom de neste ni dagene. Hvis du har hatt samleie i løpet av de siste syv dagene, kan du ha behov for nødprevensjon. 

 

“Hoppe over mensen”
Du får vanligvis en blødning i pausen mellom to brett, men det er ikke farlig å utsette denne. 

Med Qlaira kan bare de midterste lysegule pillene (pille 8-24) brukes til å utsette blødningen. Når den siste gule pillen på et brett er tatt, kaster du brettet og begynner på den første gule pillen på det nye brettet. Slik kan du fortsette så lenge du ønsker. Når du ikke vil utsette lengre, tar du de siste fire pillene på brettet (2 mørkerøde og 2 hvite) og begynner fra begynnelsen på et nytt brett. 

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Qlaira