Felles politiske innspill - Sex og samfunn

Felles politiske innspill

Nasjonalt SRHR-nettverk følger tett opp om politiske prosesser og annet arbeid som er relevant for våre arbeidsområder. Der vi har mulighet samler vi vår bredde og felles kunnskap til å svare på høringer og komme med politiske innspill.

I 2018 har nettverket samarbeidet om følgende innspill:

Høringsinnspill representantforslag 75S fra SV om seksuell trakassering

Høringsinnspill representantforslag 71S fra Rødt om seksuell trakassering

 

I 2017 samarbeidet nettverket om følgende innspill:

Høringssvar forslag om endring i abortforskriften

Høringssvar forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Innspill vedr arbeid med å styrke helsetilbudet til personer med kjønnsidentitetsutfordringer

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene og integrering av tverrfaglige tema

Om oss