Arendalsuka 2019

Nasjonalt SRHR-nettverk har leid Eureka kompetanse og vil 15. august ha en hel dag med debatter, samtaler og workshoper!

 

I tillegg til arrangementene listet opp under, vil også Nasjonalt SRHR-nettverk stå for arrangementet “Hvem er seksualitetspartiet?”, som finner sted i Kløckers teltscene torsdag 15. august kl. 16.00-17.00. Arrangementet vil inkludere en samtale med sentrale Stortingspolitikere om hva en god plan for seksuell helse er. Inneholder den et livsløpsperspektiv? Er den positiv og forebyggende? Speiler plan og tiltak mangfoldet i samfunnet?

Arrangementet vil avsluttes med prisutdeling. Hvilket parti er best på seksuell helse? Og hvilket fylke har de beste planene og tiltakene? Vi kårer beste fylke, beste parti og beste slagord!

 

Alle arrangement listet opp under finner sted på Eureka kompetanse torsdag 15. august:

Heia ungdommens bystyre! De setter seksualitetsundervisning i skolen på lokalpolitisk agenda

Tidspunkt: 08.30-9.15, kursrom 1 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og Politikk

 

5 kjappe om unges seksualitet

Tidspunkt: 09.30-10.15, kursrom 1 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og samfunn og SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

 

Hvor er sexologene?

Tidspunkt: 09.30-10.15, kursrom 2 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Norsk forening for klinisk sexologi

 

Hva gjør vi for kvinner som har smertefull sex?

Tidspunkt: 09.30-10.15, kursrom 5 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Vulvaforum

 

SEX BOOST! Ja til et seksualpositivt samfunn

Tidspunkt: 10.30-11.15, kursrom 1 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, RFSU, SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet

 

Kan kommunene gi innbyggerne likeverdige offentlige tjenester?

Tidspunkt: 10.30-11.15, kursrom 2 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, KS, Songdalen kommune

 

Vi må røske opp i egne fordommer

Tidspunkt: 10.30-11.15, kursrom 5 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Aksept

 

SEX TALK! Foreldre må ta sexpraten – kom å se hvordan

Tidspunkt: 12.30-13.15, kursrom 1 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet

 

Menn som har utøvd seksuelle overgrep og voldtekt i nære relasjoner

Tidspunkt: 12.30-13.15, kursrom 2 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Stiftelsen Tryggere

 

Hva er problemet da? Utfordringer for poly i et samfunn med mononormative lover og tradisjoner

Tidspunkt: 12.30-13.15, kursrom 5 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Polynorge

 

Samtale om tro og kjærlighet, og vi som elsker / Religion, love and those who love

Tidspunkt: 13.30-14.15, kursrom 1 Eureka kompetanse
Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, SRHR Sør, KUN, FRI, FIDA, Kristiansand kommune, Songdalen kommune

 

Hvor sexpositiv er egentlig norsk media?

Tidspunkt: 13.30-14.15, kursrom 2 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Cupido

 

Hvor er kvinneperspektivet i bioteknologiloven?

Tidspunkt: 13.30-14.15, kursrom 5 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Kvinnefronten

 

VIP (Viktig Interessant Person) – voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Tidspunkt: 14.30-15.15, kursrom 1 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Likestillingssenteret

 

Omskjæring av gutter: Bør det være 18 års aldersgrense?

Tidspunkt: 14.30-15.15, kursrom 2 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Stopp omskjæring

 

Hvorfor bør vi ha en norsk samtykkelov?

Tidspunkt: 14.30-15.15, kursrom 5 Eureka kompetanse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

 

Om oss