Nasjonalt SRHR-nettverk

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert 8. desember 2016

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Nettverkets mandat kan leses her.

Nasjonalt SRHR-nettverk har fått egen nettside: www.srhr.no

 

Kjernegruppen

Nettverkets kjernegruppe møtes hyppigere enn det øvrige nettverket, og består av følgende:

  • Siri Espe, Unge Funksjonshemmede
  • Agnes C W Giertsen, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Helsestasjon for ungdom og studenter, Bergen
  • Aurora Eck Nilsen, Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Annette Solberg, Likestillingssenteret
  • Tore Holte Follestad, Sex og samfunn

 

 

Koordinator
Koordinator vil være ansvarlig for å innkalle til og gjennomføre møter i kjernegruppen og det øvrige nettverket, formidle informasjon om relevante nasjonale prosesser til resten av nettverket, og sikre at felles synspunkter formidles til relevante myndigheter.

Sex og samfunn er koordinator for nettverket.

 

Vil du være med?

Mange aktører jobber med SRHR i Norge, noen som hovedfelt, andre som et av flere felt. Nasjonalt SRHR-nettverk skal være et åpent nettverk med plass både til små og store aktører, inkludert organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og politiske parti og deres relevante utvalg.

Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta. Hvis du vil være med, send en epost til anneli@sexogsamfunn.no

Du kan også følge nettverket på Twitter og Facebook.

 

Etableringsmøtet i 2016 samlet i underkant av 50 aktører som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge.

 

Om oss