NOU 2022: 21 – Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Om oss