Kurs

Sex og samfunn har lang erfaring med å holde kurs, foredrag og undervisning for studenter, helsepersonell og andre undervisere.

I 2017 holdt vi kurs og undervisning for over tusen helsesøstre, jordmødre, leger, farmasøyter, sykepleiere, helsesekretærer og helsefagstudenter. En del av undervisningen ble holdt i Sex og samfunns lokaler i Oslo, men vi avholdt også kurs rundt om i landet.

Vi foreleste ved følgende undervisningsinstitusjoner i 2017: Høgskulen på Vestlandet (HVL i Bergen), OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), NTNU Trondheim, Universitetet i Tromsø, NTNU Ålesund, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og VID vitenskapelige høgskole (tidligere høyskolen Diakonova).

Hvis du ønsker å bestille kurs, undervisning eller forelesninger fra oss, vennligst ta kontakt med Tore Holte Follestad: tore@sexogsamfunn.no

 

 

Nedenfor kan du lese mer om våre mest populære kurs:

 

Prevensjon

Hva er nytt? En oppdatering om prevensjon og nødprevensjon. (2 timer)

Oppdatering om prevensjon og nødprevensjon. Hva sier for eksempel de nye reglene om glemt pille, prevensjon etter fødsel og abort, og hvilke råd er spesielt viktige å gi til de som bruker nødprevensjon?

Kurset passer for alle som driver med prevensjonsveiledning, og som ønsker en oppdatering på prevensjonsfeltet.

 

Prevensjon og LARC (4 timer)

En oppdatering om prevensjon og nødprevensjon, med spesiell vekt på de langtidsvirkende prevensjonsmetodene: p-stav og spiral. Fokuset på LARC (=long acting revercible contraception) er større enn tidligere, etter utvidelsen av forskrivnings- og praktiseringsretten for helsesøstre og jordmødre. Hva innebærer den nye forskriften? Hva bør man kunne som prevensjonsforskriver?

I kurset vil det bli gitt enkle demonstrasjoner og videodemonstrasjon. Kurset har ikke pratiske øvelser.

 

 

Dagskurs i prevensjon, inkludert praktiske øvelser (5-6 timer)

Det blir gitt en grundig gjennomgang om prevensjon og nødprevensjon med vekt på nye retningslinjer. I tillegg legges det spesiell vekt på de langtidsvirkende prevensjonsmetodene: p-stav og spiral. Etter en teoridel med video, vil det bli gitt praktisk demonstasjon og alle deltakerne får øve på innsetting av p-stav og spiral på modeller.

Dette kurset har for eksempel blitt holdt ved fagdager i ulike kommuner og for fylkesforeninger for helsesøstre og jordmødre. Det praktiske kurset kan tilpasses grupper på alt fra 5 til 60 deltakere.

 

Reseptforskrivning (1 time)

Hvordan skriver man en korrekt resept? Hvilke krav stiller Reseptforskriften til  resept, pasient, apotek og forskriver?

Denne forelesningen passer for helsesøster- og jordmorstudenter, for at de skal oppfylle kravene som stilles til en forskriver av prevensjon.

 

Seksuelt overførbare infeksjoner

Bakterielle seksuelt overførbare infeksjoner (2 timer)

En oppdatering om bakterielle seksuelt overførbare infeksjoner (klamydia, mykoplasma og gonoré). Hva sier de gjeldende retningslinjene om testing og behandling? Hvilke utfordringer har man som helsepersonell, og hvordan kan disse løses?

Kurset passer for alle kategorier av helsepersonell som tester og behandler seksuelt overførbare infeksjoner.

 

Seksuelt overførbare infeksjoner og andre tilstander (4 timer)

En oppdatering om seksuelt overførbare infeksjoner, med hovedvekt på bakterielle seksuelt overførbare infeksjoner (klamydia, mykoplasma og gonoré). I tillegg en gjennomgang av herpes, kjønnsvorter, syfilis, hepatitt og hiv. Videre litt om andre tilstander som ikke overføres seksuelt, som bakteriell vaginose og sopp.

 

Praktisk gynekologi

Cervixcytologi og HPV (1 time)

En innføring i HPV (humant papillomavirus) og virusets rolle i utviklingen av cervixcancer. Hva må helsepersonell og pasient tenke på før celleprøve (cervixcytologi) og hva er de nye retningslingslinjene for screeningprogrammet?

 

Praktisk gynekologi, med hovedvekt på seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon (6 timer)

(poenggivende valgfritt kurs for allmennleger, 6 poeng)

Kurset gir en oppdatering om hormonell prevensjon og nødprevensjon med vekt på langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (spiral og p-stav). Videre en oppdatering om seksuelt overførbare sykdommer og praktisk trening på spiral og p-stav.

Læringsmål:
– Deltakerne skal kjenne til fordeler og ulemper med de ulike hormonelle prevensjonsmetodene
– Hvilke ulike faktorer påvirker kvinnens valg?
– Kjenne til kontraindikasjoner og interaksjoner
– Hva er indikasjoner og riktig bruk av nødprevensjon
– Beherske praktiske prosedyrer: innsetting og uttak av p-stav og spiral
– Kjenne til nye retningslinjer for prøvetakning og behandling av de vanligste seksuelt overførbare sykdommene.

 

Seksualitet

Hvordan tilby god seksualundervisning (3 timer)

Undervisning i seksualitet kan være ett bidrag til at ungdom får økt kunnskap, selvtillit og styrke til å ta egne valg. Måten vi fremstår på i undervisningen og hvordan vi responderer på elevenes innspill, kan bidra til å signalisere respekt og åpenhet omkring ung seksualitet. En god seksualundervisning krever også at du som underviser har oppdaterte kunnskaper om seksualitet og om det å undervise.

Vi tilbyr kurs med varighet på 3 timer, der vi går gjennom det siste innen prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, seksualitet og seksuell trivsel. Vi tar også for oss god presentasjonsteknikk.

 

Minoriteter og seksualitet (2 timer)

På dette kurset vil vi snakke om mange minoritetsetniske kvinners (og menns) syn på og kunnskap om kropp og seksualitet i lys av kultur, religion og tradisjon.  Herunder nevnes også LHBT som en minoritet innad i minoriteten. Vi går igjennom omskjæring av kvinner og menn og ser på hvilken innvirkning inngrepet kan ha på seksuallivet og seksualiteten. Avslutningsvis deles erfaringer fra prosjektarbeidet med prevensjonsveiledning rettet mot minoritetsetniske kvinner.

 

Seksualitet og sykdom / funksjonshemming (2-3 timer)

På dette kurset har vi fokus på kropp, sykdom og seksualitet. Det å leve med funksjonshemminger og / eller kronisk eller alvorlig sykdom vil for de aller fleste ha en innvirkning på seksualiteten og forholdet til egen kropp. Vi ser på de vanligste sexologiske problemstillingene, vi ser på aktuelle hjelpemidler og kommer inn på seksualitet og legemidler, deriblant aktuell prevensjon. Vi reflekterer over sex som et grunnleggende behov, og kanskje også en rettighet? Avslutningsvis kan det gis konkrete, praktiske tips.

 

Sex og psyke (2 timer til full dag)

På dette kurset kan vi gå i dybden på seksuell og psykisk helse, alternativt gi en liten oversikt over de viktigste punktene. Vi ser på seksuell identitet og kjønnsidentitet. Vi går igjennom PLISSIT-modellen og de vanligste sexologiske problemstillingene. Vi dykker ned i tabuene og den grensesprengende seksualiteten. Vi reflekterer over hva som fremmer og hva som hemmer kommunikasjon, seksuell – og psykisk helse, og hvordan vi møter mennesker på en hensiktsmessig og god måte.

 

Hvordan snakke med ungdom (1 time)

På dette kurset snakker vi om hva som fremmer og hva som hemmer god kommunikasjon. Vi reflekterer sammen over hva vi som behandlere selv bringer inn i terapirommet og kommer inn på hva som oppleves som den vanskelige samtalen. Avslutningsvis gir vi praktiske tips til hva en bør tenke spesielt på når en snakker med ungdom.

 

Sexuality in Norway (2 timer)         

An introduction to the Norwegian view on sexuality, sex education and laws/rights connected to self-determined sexuality. This lecture is suitable for international students and foreign healtworkers in Norway.

 

Seksualitet og sykepleie (2 timer)

Eldre og syke fratas ofte egen seksualitet. Hvordan kan en som sykepleier eller helsepersonell samtale om temaet seksualitet med pasienten, og hvordan tilrettelegge slik at pasienten kan ivareta sine seksuelle behov? Det gis en innføring i hvordan en som sykepleier kan ta opp temaer som omhandler seksualitet med konkrete tips til samtaleteknikk, hjelpemidler, bivirkninger av medisiner som rammer seksualfunksjon og utfordringer som kan oppstå i stellsituasjoner.

 

Identitet

Trans/kjønnsidentitet  (2 timer)

Hva er kjønnsidentitet? Det gis en innføring i temaet trans og kjønnsidentitet. Hvilke utfordringer møter transpersoner i dagens Norge og hva kan man gjøre for å best mulig ivareta og hjelpe transpersoner, både som fagperson og pårørende. Vi deler erfaringer fra vår samtalegruppe for unge transpersoner. I tillegg deltar unge personer fra samtalegruppene våre for å gi sine anbefalinger og og råd.

 

Seksuell identitet (2 timer)                                                                        

Hva er seksuell identitet? Det gis en innføring i temaet seksualitet med fokus på LHBT personers (lesbiske, homofile, lesbiske og transpersoner) levekår og utfordringer.

Hvordan møte og ivareta unge LHBTpersoner og hvordan underviser Sex og samfunn om teamet til skolelever og helsepersonell?

 

Kjøp og salg av sex

Sexkjøp (2 timer)                                                                            

Hvorfor kjøper noen sex? Her deler vi erfaringer fra Sex og samfunns prosjekt for personer som kjøper sex PKS – Helsetilbud til personer som kjøper sex.

Sex og samfunn oppsøkes jevnlig av unge som kjøper sex. Foredraget tar utgangspunkt i pasientenes egne historier og hvilke grunner de oppgir som bakgrunn for eget sexkjøp.

Helsetilbudet innebærer smittesjekk og samtale for de som ønsker det. Mange av de som oppsøker Sex og samfunn har et problematisk forhold til å kjøpe sex og har behov for å snakke om sine sexkjøpserfaringer.

 

Kjøp/salg/bytte av sex (2 timer)                              

Sex og samfunn oppsøkes jevnlig av unge personer som kjøper, bytter og selger sex. Hvordan tilnærme seg temaet prostitusjon og hvordan snakke med unge om sexkjøp? Hva tenker de unge vi møter om sexkjøp og hvilke holdninger til prostitusjon ser vi blant dagens unge. Her kommer vi også inn på nett og sosiale medier som arena for bytte av sex blant dagens unge.

Klinikk og tilbud