Innledere ved HFU-dagene 2023

 

Nytt fra Helsedirektoratet. Med Arild Johan Myrberg, Helsedirektoratet
Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I sitt innlegg skal han dele siste nytt fra Helsedirektoratets satsninger på seksuell og reproduktiv helse.

 

 

 

 

Tips til å forbedre HFU. Med Helle Baardsgaard, Sonja Haslerud, Ingeborg Stangeland, Stavanger HFU
Helsestasjon for ungdom i Stavanger har hatt et veldig spennende og viktig innovasjonsarbeid i samarbeid med Smartbyen Stavanger og Universitetet i Stavanger. Målet var å forbedre brukeropplevelsen for ungdom som oppsøker Helsestasjon for ungdom, blant annet for å ta selvtest for SOI. Det var også ønskelig å senke terskelen for å oppsøke HFU og legge til rette for brukermedvirkning i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet, effektivisere ressursbruk og få bedre bruk av bemanningen.

Sonja, Helle og Ingeborg vil presentere prosjektet, kommunikasjonsmateriellet som ble utarbeidet, og fortelle om hvordan dette har forbedret tjenesten.

 

 

 

Én dør inn, tverrfaglig samarbeid. Med Charlotte Andersen, Grünerløkka HFU
Charlotte Andersen er helsesykepleier med mastergrad i Sykepleievitenskap med fokus på seksualitetsundervisning.

Charlotte tidligere jobbet med minoritetshelse og abort, både nasjonalt og internasjonalt. Jobbet som prosjektleder for Uke 6, i Sex og Politikk. Har de siste 5 årene jobbet som helsesykepleier og faglig leder med helsestasjon for ungdom på Grünerløkka.

Charlotte skal på HFU-dagene snakke om pilotprosjektet «En dør inn» som ble testet ut ved Grünerløkka HFU i samarbeid med NAV, Barnevernet, Oslohjelpa og Uteseksjonen.

 

 

 

Digital HFU med e-konsultasjoner. Med Elisabeth Marcussen, Bykle og Valle HFU
Elisabeth er helsesykepleier i Bykle og Valle kommune, hun sitter også i fagpanelet for helsesykepleiere på Ung.no.

Elisabeth har en mastergrad i helsesykepleie og har fordypet seg i hvordan helsesykepleiere kan gi en tilgjengelig HFU- tjeneste i rurale områder. Hun har tidligere vært på HFU-dagene og delt erfaringer rundt «Helse på hjul», kondomer i skogen, kondompostkasser og hvordan en kan nå ungdom i grisgrendte strøk. Denne gangen skal hun fortelle om hvordan en digital HFU- tjeneste med e-konsultasjoner fungerer.

 

 

 

 

Unge under 16 år – hva gjør vi? Med Siri Kløkstad, Sex og samfunn
Siri er utdannet lege fra Semmelweis universitetet i Budapest i 2012 og er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hun har vært ansatt som gynekolog ved Sex og samfunn siden august 2021.

Hun er en del av Sex og samfunns medisinske fagpanel, jobber ved klinikken og er medforfatter på Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Siri underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere høyskoler rundt om i landet, arrangerer kurs for leger og holder prevensjonsundervisninger for leger i spesialisering i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

På HFU-dagene 2023 vil Siri gå igjennom juridiske og etiske problemstillinger, gode måter å kommunisere med de aller yngste og de medisinske forhold rundt prevensjonsforskrivning til unge under 16 år. Siri vil også holde workshop om dette, og det er mulig å melde seg på her. På workshopen vil det i tillegg til en gjennomgang legges opp til arbeid og diskusjoner rundt caser.

 

 

#hormonfri. Med Trine Aarvold og Siri Kløkstad, Sex og samfunn
Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Trine underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum, og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no

På HFU-dagene skal Trine sammen med gynekolog Siri Kløkstad snakke om hva som skjer med bruken av hormonell prevensjon. #hormonfri er noe som øker på sosiale medier, hva kan dette komme av? Og hvordan møter vi pasientene?

 

 

 

 

Nytt om prevensjon. Med Siri Kløkstad, Sex og samfunn
På HFU-dagene skal Siri gjennomgå erfaringer med nye prevensjonsmidler. Hun vil også snakke litt om hvilke vurderinger som er viktige når det gjelder valg av type nødprevensjon. 

 

 

 

 

 

Endometriose – start tidlig! Med Marius Johansen
Marius er lege og forsker, og tar for tiden sin doktorgrad på Universitetet i Oslo der han forsker på endometriose og underviser medisinstudenter. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, og jobber fortsatt én kveld i uken på helsestasjon for ungdom i Nydalen i Oslo. Mange vil huske ham som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn fra 2011-2021, og han var initiativtakeren til de første HFU-dagene i 2017 og til Sex og samfunns eMetodebok.

På HFU-dagene 2023 vil han snakke om den kroniske sykdommen endometriose som rammer rundt 10 % av alle kvinner, og som gir sterke menstruasjonssmerter og mange andre komplikasjoner. Hva er egentlig endometriose og når skal man mistenke sykdommen? Hva bør vi som helsepersonell gjøre for unge kvinner med svært sterke menstruasjonssmerter som vi møter på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten?

 

 


Samtykkelov
, hvor står vi? Ingvild Endestad, Sex og samfunn
Ingvild er avdelingsleder for kommunikasjon og politikk i Sex og samfunn. Hun er utdannet sosialantropolog og har tidligere jobbet som leder i norges største organisasjon for skeive, FRI og som partner i analysebyrået Analyse & Tall.

Sex og samfunn har lenge jobbet for å få på plass en lov som sikrer at kun sex med samtykke skal regnes som sex. Gleden var stor da regjeringen ba Staffelovsutvalget om å utrede et forslag til ny samtykkelov og denne våren kom forslaget. Hva er det egentlig Straffelovrådet har foreslått? Og hva mener Sex og samfunn om forslaget?

 

 

 

Hvordan snakke om samtykke i undervisning? Med Marit Myreng, Sex og samfunn
Marit er sykepleier med videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning. Hun vært ansatt på Sex og samfunn siden 2017 og jobber med chat, klinikk og som underviser.

På HFU-dagene skal hun snakke om hvordan vi snakker om grensesetting og samtykke i vår seksualitetsundervisning for 9. klasse i Osloskolen. “Alle” har fått med seg at samtykke er noe man må ha når man skal ha sex. Men hva et samtykke faktisk er, eller hvordan det kan se ut i praksis, er det allikevel mange som er usikre på.

 

 

 

 

Det er vanskelig å si nei når du er forelska. Med Ingvill Holm Fjær, Unge relasjoner
Ingvill er prosjektleder for Unge Relasjoner, og er utdannet sosionom og sexologisk rådgiver. Hun har jobbet med vold i nære relasjoner i over 15 år, både med utsatte og utøvere gjennom samtaler, gruppeterapi og undervisning.

På HFU-dagene 2023 skal Ingvill snakke om hvor vanskelig det er å sette grenser når du er ung, forelsket og i et forhold.

 

 

 

 

Seksuelt overførbare infeksjoner: Situasjonen 2023. Med Øivind Nilsen, Folkehelseinstituttet
Øivind Nilsen er seniorrådgiver ved Seksjon for luft, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet. Han er sykepleier av bakgrunn og har jobbet med overvåking og forebygging av hiv/aids og øvrige seksuelt overførbare infeksjoner i Norge siden 1985.

Han har ansvar for å utarbeide FHIs årlige epidemiologiske rapporter om situasjonen for seksuelt overførbare infeksjoner i Norge og vil i sitt innlegg på HFU-dagene 2023 presentere utviklingen for de seksuelt overførbare infeksjonene i Norge de siste årene med hovedvekt på unge under 25 år.

 

 

 

Gonoré. Med Åse Haugstvedt, Olafiaklinikken
Åse er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i hud og kjønnssykdommer i 2000. Hun har i tillegg mellomfag i sosial antropologi ved UIO og utdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskole. Hun arbeider som overlege ved Olafiaklinikken og har de siste 4 år også vært leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, NKSOI. Åse underviser ofte i seksuelt overførbare infeksjoner og har skrevet bok om hiv for helsepersonell.

På HFU-dagene 2023 skal hun snakke om den nye superkometen på SOI sin stjernehimmel, gonoré. Hva gjør gonoré så mer skummel enn klamydia? Hvilke komplikasjoner kan gonoré gi?

 

 

 

Kondom! Louise Gabrielsen og Simon Ertzeid, Sex og samfunn
Louise jobber som seksualitetsunderviser og kommunikasjonsrådgiver ved Sex og samfunn. Hun har skrevet rapporter om seksualitetsundervisning i skolen, jobbet i prosjekt om seksualitet blant voldsutsatte og underviser om digital seksualitet. Hun har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo.

Simon Ertzeid jobber som lege på Sex og Samfunn og er programleder i Sex og samfunns podcast om gutter og seksuell helse, Alfakrøll. Podcasten ble startet på siste semester av medisinstudiet ved UiO våren ’21 og gir jevnlig ut nye episoder. Simon har flere års erfaring som seksualitetsunderviser fra Medisinernes seksualopplysning (MSO) og Sex og samfunn.

På HFU-dagene 2023 skal Simon og Louise snakke om kondom. Hvorfor er det så vanskelig, og hvordan kan vi gjøre det enklere å bruke kondom?

 

 

Seksualitet for meg og seksualitet for deg. Med Nanna Klingenberg, Sex og samfunn
Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun begynte i en 50 % stilling på Sex og Samfunn i oktober 2022, og jobber ellers i egen praksis. Nanna har tidligere jobbet som prosjektleder i Rosa kompetanse der hun underviste ansatte i helse- og sosialsektoren om kjønns- og seksualitetsmangfold, og har lang erfaring med å snakke om seksualitet, både med ungdom, voksne og i media.

På HFU-dagene 2023 vil hun snakke om den mangfoldige seksualiteten. Hvordan ser den egentlig ut? Hva er seksualitet for deg? Er det forskjell på sex og seksualitet? Hvordan kan man finne ut av hva som er god seksualitet for en selv?

 

 

 

Tuva Fellman leder panel: Hva lurer du på? 
Tuva er mest kjent for sitt store engasjement for at unge skal snakke og lære mer om sex, kropp og følelser, først som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil på NRK P3, og videre har hun også vært programleder for blant annet Naked Attraction på Discovery+, og er nå aktuell som programleder i Fødselpodden på Podimo. I tillegg til å være en faglig sterk og skarp journalist, er hun også utdannet innenfor kriminologi ved Universitetet i Oslo og utdannet sexolog ved Universitetet i Agder.

Tuva fremstår som varm, uredd og direkte, og ikke redd for å stille pinlige spørsmål. På HFU-dagene 2023 skal Tuva grille panelet bestående av Siri Kløkstad, Nanna Klingenberg, Trine Aarvold og Simon Ertzeid med spørsmål fra dere som deltar på konferansen.

HFU-dagene