Elevundersøkelse 2015

Høsten 2015 gjennomførte vi en undersøkelser blant over 500 10. klassinger i Oslo.

Her er en oversikt over resultatet:

 • Over 90 % svarte at de var fornøyd eller veldig fornøyd med undervisningen.
 • Ca. 75 % svarte at de synes undervisningen var nyttig eller veldig nyttig.
 • Over 86 % sa at de hadde lært noe nytt. Her er et utvalg kommentarer fra elevene selv:
  • kunne nesten ingenting fra før av, så jeg lærte mye
  • God oversikt over alt
  • hvordan man kan være åpen om seksualiteten sin
  • seksualitet, kjønn
  • mer om prevensjon
  • Jomfruhinne finnes ikke, første gangen, seksuell trakassering
 • Over 85 % svarte at de hadde hatt seksualundervisning tidligere.
 • Over halvparten hadde hatt 3 eller færre timer seksualundervisning tidligere, 30 % sa de hadde hatt mellom 4 og 7 timer seksualundervisning tidligere.

Vi spurte også om hvilke tema elevene synes var interessant, og har laget en ordsky ut fra deres svar:

Q4

 

Vi spurte også om hva elevene kunne tenke seg å lære mer om, og har samlet svarene i en ordsky:

Q5

Elevundersøkelse 2015