2016

I 2016 hadde vi følgende tre kjernesaker:

  • Bedre jordmordekning, slik at de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen oppfylles, og i tillegg gi jordmødre opplæring og eventuell nødvendig kompetanseheving for å kunne påta seg nye oppgaver de pålegges, blant annet gjennom utvidet forskrivningsrett.
  • Utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.
  • Utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

Våre kjernesaker ble omtalt i relevante høringsinnspill, adressert i møte med politikere og andre beslutningstakere og i medieutspill. I tillegg arrangerte vi to debatter på Arendalsuka.

2016