Innspill til helse- og omsorgskomiteen

I vårt innspill trakk vi frem særlig to utfordringsbilder: gonoré og abort.

Gonoré
Folkehelseinstituttet mener vi står overfor en epidemi. Smitten er ute av kontroll og det er en ny gruppe som rammes hyppigst er unge kvinner som har sex med menn. De får ikke like ofte symptomer, og kan være smittet og smitte videre uten å vite det. Det er over et år siden vi så starten på denne nye trenden. I 2022 utgjorde personer under 25 år 67 % av alle tilfellene.

Folkehelseinstituttet deler vår bekymring. Vi må sette krefter inn for å snu trenden nå, ellers vil smitten øke og vi risikerer gonoré som ikke lar seg behandle.

 

Abort
For første gang på veldig mange år stiger aborttallene. Det betyr at flere står i en situasjon som kan være belastende og at flere trenger hjelp enn før. Mange fagpersoner vi møter er bekymret for at stigende aborttall skyldes en økt skepsis til hormonell prevensjon. På vår klinikk opplever vi oftere at unge vil unngå hormonell prevensjon. Og sykehusene melder om at mange av dem som får utført abort ikke har brukt hormonell prevensjon.

Behovet for et styrket tilbud er prekært og kapasiteten på sykehus som Ahus og Ullevål er sprengt. Vi trenger et styrket aborttilbud som kan gi prevensjonsveiledning, informasjon og støtte, også utenfor sykehusene.

 

Det trengs økt innsats fra myndighetene
Våre eksempler er to av flere eksempler som viser at det er behov for å nå ut til unge med bedre informasjon om seksuell helse og prevensjon. Det er vanskelig for mange å skille på hvilken informasjon som kommer fra enkeltpersoners opplevelser, fra aktører med kommersielle interesser og hva som er kvalitetssikret informasjon fra helsepersonell og myndigheter. Det betyr at undervisningen i skolen må styrkes, men også at myndighetene satser på kvalitetssikret informasjon ut til målgruppene gjennom tjenester og digitale informasjonskanaler.

Vi klarer ikke å se at de utfordringene vi står overfor er ivaretatt i forslag til statsbudsjett. Vi i Sex og samfunn står klare, men her trengs en dugnad og vi savner å ha myndighetene med på laget.

 

Les både vårt skriftlige og vårt muntlige innspill.