Innspill til abortutvalget

Den gravide skal alltid ha siste ord. Det er vårt hovedbudskap i innspillet til abortutvalgets NOU.

Stortinget

22. mars var det frist for å sende innspill til abortutvalgets NOU 2023:29. Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester.

Sex og samfunns innspill tar utgangspunkt i den gravides selvbestemmelse og premisset om at det er den gravide som skal ha siste ord. Det betyr videre at ingen beslutningsmyndighet eller andre skal være til hinder for den gravides rett til selvbestemmelse.

Vi innleder vårt innspill på følgende måte:

Vi ønsker en ny abortlov velkommen. Når vi skal utarbeide en abortlov for fremtiden er det viktig at det er den gravides rettigheter og selvbestemmelse som legges til grunn både når det gjelder om, hvordan og hvor et svangerskap skal avbrytes.

Våre merknader kan oppsummeres slik:

  • Grensen for retten til selvbestemt abort bør flyttes til uke 22.
  • I noen tilfeller bør det ikke være noen absolutt grense for når abort kan utføres.
  • Alle former for nemnd må avskaffes. Den gravide skal alltid ha siste ord.
  • Aborttilbudet må bli bedre, og abort må gjøres tilgjengelig også utenfor sykehus.

 

Vi har valgt ut deler av lovforslaget fra abortutvalget som vi gir innspill til:

  • Kapittel 2, § 4 Rett til abort
  • Kapittel 4 – Særlige regler om fosterantallsreduksjon
  • Kapittel 5 – Vedtaksmyndighet i abortsaker
  • Kap. 3 – Helsetjenestens plikter, § 12 Tilbud om abort

 

Hele innspillet kan leses her.