Debatt om abortutvalgets NOU

Dagen etter abortutvalget presenterte sin NOU arrangerte vi politisk debatt på Youngs i Oslo.

Torsdag 14. desember regjeringens Abortutvalg legge frem sitt arbeid for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Utvalgsleder Kari Sønderland har uttalt at de «håper at utredningen skal bidra til en bred og mer kunnskapsbasert debatt om abort og om hvordan abortlovgivningen skal være i fremtiden».

 

Abortutvalget har siden sommeren 2022 jobbet for å se på blant annet grensen for selvbestemt abort, alternativ til dagens abortnemnder og videre også organiseringen av dagens aborttilbud.

 

Hva sier NOUen og hvordan tar vi dette videre? Sex og samfunn inviterte til politisk debatt om utvalgets konklusjoner, da i hovedsak med utgangspunkt i følgende tre punkt:

 • grense for rett til selvbestemt abort
 • nemnd
 • aborttilbudet

 

Program:

 • Ståle Sagabråten ved Abortutvalget presenterer utvalgets konklusjon.
 • Tine Sande, seksjonsleder og sykepleier på gynekologisk poliklinikk ved Ullevål Universitetssykehus, kommenterer.
 • Debatt med følgende paneldeltakere:
  • Seher Aydar, Rødt
  • Marian Hussein, SV
  • Kamzy Gunaratnam, Ap
  • Sandra Bruflot, H
  • Lisa Marie Ness Klungland, Sp

Ordstyrer for debatten var Tone Foss Aspevoll fra Agenda Rådgivning.

 

Debatten
I debatten forholdt politikerne seg til sine partiprogram, men de var også tydelige på at partiene må sette seg inn i kunnskapsgrunnlaget fra utvalget. Alle partiene som deltok i debatten har vedtatt tydelig politikk når det gjelder ukesgrense, hvor politikk går fra å beholde dagens grense på 12 uker (Høyre og Sp), utvide til uke 18 (Ap) og utvide til uke 22 (SV og Rødt).

 

I debatten om nemnd ble det fra Rødts Seher Aydar sagt at nemnden er som en strafferunde for gravide i en allerede vanskelig diskusjon, og som har tatt et valg allerede. Aydar påpekte at det i dag er lov til å ta abort til uke 22, men at nemndbehandling utgjør en unødvendig belastning. Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam fulgte opp med å si at nemnden for de fleste ikke fungerer som et rådgivende organ, men at det er nettopp rådgivning, på den gravides premisser, og dette gir ikke nemnden slik den er i dag. Høyres Sandra Bruflot mente både abortgrensen og nemndbehandling bidrar til å sikre rettighetene til både fosteret og den gravide, og at hun ikke så for seg en bedre måte å gjøre dette på.

 

På det tredje punktet, aborttilbudet, var samtlige parti enige om at abort bør tilbys også utenfor sykehus. Høyre påpekte at de ikke har politikk på dette, men at det er noe de må se på. Bruflot understreket at faktorer som tilgjengelighet og trygghet må være avgjørende, og at de som ønsker å få abort på sykehus fortsatt må få det. Senterpartiet påpekte viktigheten av å ha like tilbud i hele landet, og Rødt nevnte særlig at de ville bedre tilgjengeligheten for unge kvinner og kvinner i distriktene.

 

 

Veien videre
Sex og samfunn ser frem til å sette oss grundig inn i NOUen og håper politikerne bruker kunnskapsgrunnlaget også når de skal vedta nye partiprogram i løpet av 2024.

Vi mener særlig formålsparagrafen i det nye lovforslaget er en god rettesnor for den videre debatten, fordi den tar utgangspunkt i den gravides rettigheter. Her understrekes det at loven skal sikre gravide likeverdig rett til abort og tilgang til trygge aborter, ivaretakelse og støtte.

Vi ønsker oss:

 • Full selvbestemmelse
 • Ingen nemnd
 • Trygt tilbud med støtte
 • Tilbud også utenfor sykehus

 

Vi gleder oss til debatt!