Helsedirektoratet om HFU

Det bør opprettholdes eller gjenopprettes til normal aktivitet ved HFU, påpeker Helsedirektoratet.

Kommunene bør sikre at barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte. Det bør derfor opprettholdes eller gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Dette skriver Helsedirektoratet i Koronavirus – beslutninger og anbefalinger, kapittel 5.6 Helsestasjon og svangerskapsomsorg.

Videre står det om helsestasjon for ungdom: Tilbudet bør åpnes for konsultasjoner og helsepersonell må kunne nås på telefon. Helsestasjon for ungdom må sikre at ungdom selv kan oppsøke helsepersonell slik at de kan øke helsekompetanse om smitte og smittevern, og får nødvendig veiledning, hjelp og oppfølging om psykisk, fysisk og seksuell helse.

Jobber du ved helsestasjon for ungdom og lurer på hvordan dere kan gi barn og unge hjelp og samtidig opprettholde forsvarlig smitteverntiltak? Det er god informasjon om dette på Helsedirektoratets sider (se under “Veiledning”), og du kan i tillegg se hvilke tiltak Sex og samfunn har gjort.

 

Les også: Ny rapport om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronakrisen.