Oppdateringer i eMetodebok

Vi oppdaterer eMetodebok kontinuerlig, og her kan du se alle oppdateringer fra 2019.

Disse endringene er publisert så langt i år:

 

Oppdateringene publiseres her.