God og viktig rapport fra Kvinnehelseutvalget

Kvinnehelseutvalgets utredning som viser store utfordringer for kvinners helse.

2. mars presenterte Kvinnehelseutvalget sin NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Rapporten viser store utfordringer for kvinners helse, og vi er glade for utvalgets grundige arbeid. Vi er særlig glade for at betydningen av seksuell helse anerkjennes og vi ser videre at rapporten tar for seg mange viktige innsatsområder for å bedre kvinners helse.

 

Foreslår 75 tiltak
Kvinnehelseutvalget foreslår 75 tiltak for å heve kvinnehelsens status og styrke kjønnsperspektiver i helse, her er et utvalg:

 • Tiltak 25: Iverksette forskning på hvordan kvinner med kvinnelidelser blir behandlet i tjenestene
 • Tiltak 29: Styrke helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten
 • Tiltak 31: Gjøre prevensjon gratis for alle under 25 år
 • Tiltak 33: Styrke seksualundervisningen på barne- og ungdomsskolen
 • Tiltak 34: Heve kompetansen om kjønn og helse blant lærere og barnehagelærere
 • Tiltak 37: Sikre effektive tiltak mot seksuell trakassering i skolen
 • Tiltak 39: Styrke vulvapoliklinikker i alle helseregioner Kvinner i etableringsfasen
 • Tiltak 40: Sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels- og barseloppfølging uavhengig av bosted
 • Tiltak 41: Styrke lavterskeltilbudet for mødrehelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Tiltak 44: Sikre papirløse gravide rett til helsetjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel
 • Tiltak 45: Bedre oppfølging etter provosert abort og spontanabort
 • Tiltak 68: Sikre at seksualundervisning tilbys på samiske språk

 

Utdrag fra NOU 2023: 5 Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Vi håper regjeringen vil lytte til utvalget
Sex og samfunn ga innspill til utvalget i mars 2022. Her vektla vi blant annet tilgang på prevensjon og abort, tilgang til helsetjenester, inkludert helsestasjon for ungdom og vulvaklinikker, og en styrking av seksualitetsundervisningen. Mange av våre punkter er inkludert i utvalgets rapport, og det er vi svært fornøyde med.

– Denne rapporten skal bli politikk, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da rapporten ble lagt frem. Sex og samfunn vil følge utredningen videre og håper regjeringen vil lytte til utvalget i hvordan seksuell helse er viktig for alle mennesker, gjennom hele livet. Det mest presserende er å sørge for at tilbud om sexologisk rådgivning støttes på lik linje med psykolog og legetjenester.  

I tillegg vil vi fortsette å jobbe for følgende: 

 • Abort    
  • Tilbudet om psykososial oppfølging for de som har gjennomgått provosert eller uprovosert abort må styrkes
  • Personer som ønsker abort må ha en reell mulighet til å velge hvordan og hvor en provosert abort skal gjennomføres  
  • Personer som ønsker abort må ha mulighet til å gjennomføre abort i nærheten av der de bor  
 • Vulvahelse
  • Det må bevilges mer midler til forskning på vulvahelse   
  • Det må utvikles nasjonale retningslinjer og pasientrettigheter for å sikre tverrfaglig behandlingstilbud for personer med vulvodyni og vaginisme 
  • Helsetjenesten må ha økt kunnskap og kompetanse på vulvahelse 
  • Personer som har blitt omskåret skal sikres et godt og tverrfaglig helsetilbud 

I forkant av Kvinnehelseutvalgets presentasjon skrev vi debattinnlegget Vi må snakke mer om vulvahelse! som ble publisert på VG.

 •  Seksualitetsundervisning: For å bedre seksualitetsundervisningen må kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse inn på både lærer- og barnehagelærerutdanningen.

 

Åpent seminar om utredningen
Kvinnehelseutvalget vil på et åpent seminar presentere sitt arbeid, og dette arrangementet kan ses direkte her. Tidspunkt for arrangementet er torsdag 2. mars kl. 13.00-15.00.

 

Om utvalget
Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt av Erna Solbergs regjering i 2021 og fikk i oppdrag å lage en ny utredning om kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999.