Sex og samfunn på Arendalsuka

Sex og samfunn vil delta på Arendalsuka og blant annet holde to arrangement.

Sex og samfunn vil være til stede på Arendalsuka mandag til og med onsdag 15.-17. august. Vi bidrar med følgende arrangement:

 

Den store abortdebatten 2.0: Selvbestemt abort eller selvbestemt fødsel?

Arrangeres i samarbeid med Menneskeverd.

Tid: Mandag 15. august kl. 16.30-17.30 i Samfunnsteltet:

Menneskeverd og Sex og samfunn vil i «Den store abortdebatten 2.0» se på abort fra to perspektiver: selvbestemt abort og selvbestemt fødsel. Er det retten til fri abort eller retten til å velge å gjennomføre svangerskapet som er utfordringen i dagens samfunn? Hvordan forebygger vi uplanlagte svangerskap på best mulig måte? Hvordan gir vi de som har blitt uplanlagt gravide best mulige forutsetninger for å gjennomføre svangerskapet dersom de ønsker det?

Menneskeverd og Sex og samfunn plukker opp tråden fra Arendalsuka 2021 hvor vi hadde «Den store abortdebatten: Er nemnda utdatert eller nødvendig?». Nå tar vi neste steg abortdebatten, og denne gang tar vi utgangspunkt i regjeringens mye omtalte abortutvalg. Vi ønsker med vår debatt å utfordre abortutvalget til å se på abort i et større perspektiv. Gjennom abortutvalget har vi en historisk mulighet til å se på abortloven, og vi mener at utvalget må se på praksis når det gjelder abort og videre også tilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

Les mer her.

Bidragsytere:

  • Mette Løkeland, Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer, FHI
  • Anne Eskild, Overlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Akershus universitetssykehus
  • Cecilie Myrseth, Helsepolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Kjersti Toppe, Statsråd, Senterpartiet

Debatten vil ledes av Emil André Erstad, kommentator i Vårt Land

 

 

Hvordan gjør vi skolen til et trygt sted for alle?

Arrangeres i samarbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk.

Tid: Onsdag 17. august kl. 10.00-10.45 på Eureka kompetanse

Fortsatt brukes ordet “homo” som et negativt ladet ord på norske skoler. Til tross for økt kunnskap hos både lærere og elever er det skeive som ikke våger å være seg selv på skolen i frykt for å bli mobbet og utstøtt. God seksuell helse handler også om seksuelle minoriteters levekår, og ungdom lever store deler av livene sine på skolen.

Sex og samfunn ønsker at alle skal få helhetlig og standardisert seksualitetsundervisning i et inkluderende og trygt skolemiljø. Hvordan får vi det til? Og hvordan kan vi jobbe for at skolen oppleves som et trygt sted?

Les mer her.

Bidragsytere:

  • Siri Skjæveland Lode, Sentralstyremedlem og leder av Utvalg for utdanningspolitikk, Utdanningsforbundet
  • Even Amandus Røed, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Aslak Berntsen Husby, Påtroppende leder, Elevorganisasjonen
  • Caroline Marita Omberg, Leder, FUB Oslo

Arrangementet vil ledes av Tore Holte Follestad, avdelingsleder for kommunikasjon og politikk ved Sex og samfunn