Innspill til mannsutvalget

Sex og samfunn har gitt innspill til mandat for et nytt mannsutvalg.

I vårt innspill sier vi blant annet:

Overordnet mener Sex og samfunn at seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse. For å oppnå dette må vi ta utgangspunkt i at god seksuell folkehelse er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og samtidig trenger vi mer kunnskap om seksuell helse for å ta gode valg. Alle har en seksualitet og vi er seksuelle hele livet. Helsetilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse må gjøres tilgjengelig for alle uavhengig av kjønn, alder og bosted. Frihet til å bestemme over egen seksualitet og seksuell helse er viktig for et helsefremmende og positivt syn på eget selvbilde, relasjoner og fysisk og psykisk helse.

Sex og samfunn ønsker å presisere viktigheten av at mannsutvalget inkluderer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sitt arbeid, og at utvalget samtidig jobber ut fra en bred forståelse av hva det vil si å være mann og hvem som definerer seg som menn.

Vi påpeker også viktigheten av å:

  • bidra til at gutter og menn bruker helsevesenet
  • inkludere gutter og menn i både forebyggende og helsefremmende arbeid
  • legge vekt på positiv seksualitet, særlig i seksualitetsundervisningen

 

Hele innspillet kan leses her.