Innspill til budsjettforhandlinger

Sex og samfunn har gitt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2023.

Regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2023 er straks i gang og Sex og samfunn har sendt et innspill til regjeringspartiene og Helse- og omsorgsdepartementet. Oppsummert ønsker vi:

  • Gratis prevensjon til alle

Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. Vi mener det er spesielt urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. Sex og samfunns Ungdomsgruppe reiste i 2021 landet rundt og spurte unge hva de ønsket seg for fremtidens seksualpolitikk, og resultatet er en liste med 50 krav, overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i desember 2021. Her sier de unge selv at prevensjon må bli gratis for alle, og de krever i tillegg:

  • Tilgang til gratis kondomer skal være enklere.
  • Alle prevensjonsmidler må være tilgjengelige ved alle helsestasjoner for ungdom.
  • Nødprevensjon må være gratis og tilgjengelig for alle.

Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet. Sex og samfunn ber regjeringen sørge for at flere får tilgang til gratis prevensjon.

 

  • Finansiering til ny strategi for seksuell helse

Det trengs finansiering både for å utarbeide en ny strategi og det trengs finansiering for å følge opp tiltak og mål i planen. Sex og samfunn ber regjeringen inkludere dette i statsbudsjettet for 2023.

 

  • Mer midler til forskning på seksuell helse

Sex og samfunn mener det trengs mer forskning på seksuell helse i Norge og ber regjeringen bevilge mer penger til forskning. Et konkret punkt er å innføre NATSAL (National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles) i Norge.

 

  • Stabile og tilgjengelige tjenester for barn og unge

Vi må sikre gode åpningstider, kvalitet på innhold i tjenestene for barn og unge, og tilgjengelig helsepersonell med rett kompetanse på alle helsestasjoner for ungdom i Norge. Dette er også kommunene forpliktet til gjennom krav i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Sex og samfunn ber regjeringen sørge for at kommunene har midler til å kunne levere sine innbyggere den tjenesten de har krav på, både ved å sikre tilgjengelige tilbud og sikre at tilbudene kan tilby nødvendig kompetanse til sine brukere.

 

Hele vårt innspill kan leses her.