Brukerundersøkelse 2021

Hvordan er det å besøke Sex og samfunn? Vi har gjennomført en brukerundersøkelse og her er svarene.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2021. I likhet med 2020, var tilbudet vårt også i 2021 preget av gjeldende smittevernregler, men vi opplever at de som har tatt kontakt med oss fikk den hjelpen de ønsket. Undersøkelsen ble besvart av over 200 pasienter og tilbakemeldingen er svært nyttig for oss. Tusen takk for at dere tok dere tid!

 

Kort oppsummering av funnene:

 • Gjennomsnittsalder for de som besøkte oss var 21, 8 år.
 • Omlag 80 % opplyste at de var kvinner
 • Flesteparten oppsøkte oss for å få prevensjon, teste seg og/eller få behandling for seksuelt overførbare infeksjoner.
 • 32 % av de som svarte på brukerundersøkelsen tok selvtest for seksuelt overførbare infeksjoner, mens omlag 50 % hadde time hos sykepleier eller lege.
 • Over halvparten av respondentene sa de hadde hørt om oss via venner.

 

Alle vil komme tilbake til oss

På spørsmålet Vil du ta kontakt med Sex og samfunn neste gang du trenger noe vedrørende seksualitet? svarte samtlige ja. Alle svarte også ja på spørsmålet om de vil anbefale oss til sine venner. Det forteller oss at vi gjør noe riktig, og det betyr mye.

 

Forbedringspotensiale

Vi kan også alltid bli bedre, og tilbakemeldingene viser at forbedringspotensialet stort sett ligger i lokalene våre; venterommet, toalettene og registreringen i resepsjonen. Dette skal vi ta med oss videre og vil, så godt det lar seg gjøre, forsøke å løse.

 

Jeg kommer til å savne dere når jeg blir 26

Brukerundersøkelsen inkluderer også mulighet for å skrive tilbakemelding til oss i fritekst, som mange velger å gjøre. Det synes vi er så fint! Vi har samlet noen av tilbakemeldingene her:

 • Følte jeg blir tatt på alvor, og enkle forklaringer av vanskelige ting 😊
 • Veldig hyggelige og kompetente folk, tar smittevern på alvor. Føler meg veldig trygg<3
 • Fikk gode råd uten at disse føltes endelige, eller at hun skulle “bestemme” over mitt valg. Veldig hyggelig, åpen og forståelig. Følte meg trygg og ivaretatt. Tok seg tid til å høre på meg og følge meg opp med gode råd.
 • Følte meg trygg, ivaretatt og godt tatt imot. Kunne snakke ut om noe jeg synes er ukomf, uten at det var “skummelt” 😊
 • Kjempegod service, rask time, jeg kommer til å savne dere når jeg blir 26 😊
 • Dere er alltid så snille, positive og trygge. Så fantastisk tilbud <3 Tusen takk!
 • Hyggelig personale. De sørger for at folk som kommer hit får nok informasjon. Føler meg tatt godt imot.”